ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Najlepsi prelegenci i eksperci

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy prawdziwe autorytety z obszaru ochrony danych osobowych , które pracowały przy tworzeniu regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych jak również odpowiadają za wdrażanie tych rozwiązań w praktyce.


Jarosław Feliński

Prezes Zarządu SIODO, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Wykładowca wyższych uczelni; wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSAP Szczecin; Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017– kierownik studiów podyplomowych w roku akademickim od 2013 – 2017/2018. Autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” w WSISiZ PAN Warszawa  – 2018/2019.  Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Od 2016 konsultant i ABI/IODO wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy.

dr Ewa Kulesza

dr Ewa Kulesza, prawnik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, podczas I i II kadencji, w latach 1998-2006 sprawowała funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na tymże Wydziale podjęła po studiach pracę i obroniła doktorat. Jej specjalizacja to prawo socjalne i polityka społeczna; autorka ponad 50 publikacji naukowych z tych dziedzin, a ponadto współautorka książek dotyczących m.in. Europejskiej Karty Socjalnej, nowelizacji Kodeksu pracy w Polsce. Od 1996 r. do chwili powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych łączyła pracę na Uniwersytecie Łódzkim z zatrudnieniem w Trybunale Konstytucyjnym na stanowisku radcy ds. orzecznictwa. Od stycznia do kwietnia 1998 r. była doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Źródło: giodo.gov.pl

Anna Florczyk-Życzkowska

Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych w MARR SA

Ekspert z zakresu administracji publicznej i zarządzania projektami, posiadający 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynator kilkunastu projektów o wielomilionowych budżetach, Koordynator projektu Małopolskie Bony Rozwojowe.


Eksperci występujący w rundzie konsultacyjnej

  • Swietłana Józefowska – AUDYTOR WIODĄCY 27001 IRCA, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CONSULTING JAROSŁAW FELIŃSKIspecjalizacja: spółki komunalne i biznes
  • Ewa Felińska– AUDYTOR WIODĄCY 27001 IRCA , INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CONSULTING JAROSŁAW FELIŃSKIspecjalizacja: oświata, JST, sądy
  • Przemysław Frańczak – AUDYTOR WIODĄCY 27001 IRCA, SPECJALISTA IT, iodo Przemysław Frańczak, specjalizacja: biznes, MŚP, korporacje
  • Przemysław Olszewski – AUDYTOR WIODĄCY PN 27001 IRCA, specjalizacja: szkolnictwo wyższe, MŚP
  • Przemysław Kanikowski–AUDYTOR WIODĄCY 27001 IRCA, IODO Przemysław Kanikowski, specjalizacja: sądy powszechne, MŚP
  • Przemysław Kuczkowski RADCA PRAWNY – specjalizacja: JST, spółki, służba zdrowia

Nasze wydarzenie jest kolejnym, organizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA dużym, branżowym spotkaniem w południowej Polsce, po wejściu w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w którym poruszymy największe problemy związane z jego wdrażaniem. W wydarzeniu weźmie udział kilkaset osób oraz kilkudziesięciu ekspertów.

Skip to content