ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wprowadzania zmian w różnego typu organizacjach w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Studia Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa są odpowiedzią na zmiany w sposobie myślenia o rozwoju organizacji. Zgodnie z koncepcjami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, organizacje podejmują działania, mające na celu realizację wspólnych celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W trakcie studiów kładziemy nacisk na aspekty praktyczne – wykorzystujemy aktywne metody uczenia się oraz kreatywne metody projektowania rozwiązań, m.in. design thinking, rozwiązywanie problemów, warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich, symulacje i analizy studiów przypadku. Studia organizowane są przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., która będąc jednym ze strategicznych partnerów Województwa Małopolskiego wzmacnia potencjał regionu, z zaangażowanie wspiera ideę zrównoważonego rozwoju i budowania nowoczesnego, odpowiedzialnego biznesu. Z ramienia MARR  wykładowcą  jest HR Biznes Partner – Maria Gierałt.

Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju w organizacjach, realizacją programów środowiskowych i społecznych, nawiązywaniem współpracy z partnerami społecznymi. W szczególności zapraszamy właścicieli firm, przedsiębiorców, menedżerów średniego szczebla zarządzania, pracowników zajmujących się rozwojem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, ochroną środowiska, zarządzaniem ludźmi, osób odpowiedzialnych za projektowanie i rozwój procesów organizacyjnych.

Studia podyplomowe – Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

  • Kierunek: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
  • Rok akademicki 2021/2022
  • Czas trwania: 2 semestry/  10 zjazdów/ 180 godz.
  • Program i terminy zjazdów: przejdź
  • Wykładowcy: przejdź

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

5 500 PLN

APLIKUJ

Kontakt
Wydział Zarządzania AGH
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102

Administracja studiów
Justyna Wojna
tel. 12 617 42 30
e-mail: jwojna@zarz.agh.edu.pl

Kierownik studiów:
dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Studia podyplomowe – Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa są organizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
Skip to content