ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Nowa oferta dla przedsiębiorców z sektora MŚP na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
 •  organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 •  uzyskiwania certyfikatów zgodności,
 •  optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 •  wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
 •  instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
 •  procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
 •  opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
 • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Oferta skierowana jest  do firm z sektora MSP prowadzących działalność na terenie Małopolski zainteresowanych  zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych (szczegóły w Regulaminie dostępnym w zakładce Dokumenty).


Wartość projektu: 36 974 424,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 974 424,43 zł

Projekt „Bony sukcesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmiana dokumentacji projektowej :pobierz

Podręcznik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP: pobierz

e-mail: bony.sukcesu@marr.pl

Biuro Projektu Grantowego
MARR S.A.
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 00; 12 617- 66 -04


Punkty konsultacyjne:

 • Kraków (Biuro Projektu Grantowego, ul. Kordylewskiego 11
 • Chrzanów, ARMZ S.A., ul. Grunwaldzka 5,
 • Nowy Sącz, Sądecka Izba Gospodarcza,  ul. Zielona 27,
 • Tarnów, ul. Słoneczna 28-30
 • Wadowice, Punkt MARR S.A., Plac Jana Pawła II nr 8
 • Nowy Targ (Nowotarska Izba Gospodarcza), ul.Sobieskiego 2

 

Wielkość czcionki
Kolory