ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Rozwój  transportu kolejowego i poprawa dostępu do europejskich sieci towarowych to główny cel projektu Rail4Regions realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe.

Aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, więcej towarów musi być przewożonych koleją. Z powodu luk w infrastrukturze kolejowej nadal większość transportowana  jest drogami  Europy Środkowej i Wschodniej.

Założeniem  Rail4Regions jest zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców wykorzystaniem sieci kolejowej dla potrzeb logistycznych oraz opracowanie strategii w skali regionalnej dla struktury transportu kolejowego w Europie Środkowej i Wschodniej,

Projekt Rail4Regions pomoże  planistom transportu zintegrować regionalne linie kolejowe z europejskimi sieciami towarowymi. Dwunastu partnerów projektu opracuje rozwiązania mające na celu optymalizację regionalnych linii kolejowych i punktów dostępu oraz stworzy plany działania zachęcające do wykorzystania ich rozwiązań w regionalnych planach rozwoju.

Partnerzy projektu:

 • NIEMCY Thuringian Ministry for Infrastructure and Agriculture – Lider Projektu
 • NIEMCY University of Applied Sciences Erfurt
 • SŁOWACJA University of Žilina
 • SŁOWENIA Institute of Traffic and Transport Ljubljana l.l.c.
 • CHORWACJA University North
 • CHORWACJA Varaždin County / Żupania varażdińska
 • WĘGRY Rail Cargo Hungaria Goods Transport Private Limited Company
 • POLSKA MARR SA
 • CZECHY KORDIS lnc
 • AUSTRIA LCA Logistics Center Austria South
 • WŁOCHY T BRIDGE (management and ICT consultancy company)
 • WŁOCHY Province of Novara (Prowincja Novara)

Link do strony projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/rail4regions/

Czerwiec 2023 – spotkanie regionalne

W trakcie przeprowadzonej analizy sytuacji branży kolejnictwa towarowego w Małopolsce  naszą szczególną uwagę przykuło studium przypadku Subregionu Tarnowskiego i dlatego spotkanie regionalne zostało zorganizowane w Tarnowie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców (Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnowie, POLMARK Sp. z o.o., Grupa Azoty KOLTAR (Tarnów), Grupa Azoty SA)  władz samorządowych (powiat tarnowski, powiat dąbrowski, Miasto Tarnów, Gmina Dąbrowa Tarnowska, Miasto i Gmina Żabno) oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Podczas dyskusji padło wiele cennych uwag i poruszone zostały kwestie, które  będą uwzględnione w dalszej części projektu.

Kwiecień 2023 – spotkanie partnerów projektu

Pierwsze spotkanie partnerów zostało zorganizowane w chorwackim mieście Varażdin. Spotkanie to było okazją do bezpośredniego poznania zespołu projektowego, który do tej pory kontaktował się jedynie poprzez telekonferencje. Głównym celem dwudniowych warsztatów była prezentacja case study z miejsc pochodzenia partnerów projektu. W trakcie rozmów szczególną uwagę zwrócono na zróżnicowane podejście do głównego wyzwania projektu, co będzie wyzwaniem, ale jednocześnie może stanowić dodatkową wartość.

Anna Zych
email: anna.zych@marr.pl
tel. 785 059 075

Jacek Adamczyk
email: jacek.adamczyk@marr.pl
tel. 602 575 517

Skip to content