ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network to europejska sieć oferująca małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne oraz być aktywnym na międzynarodowych rynkach.

Ośrodek Enterprise Europe Network znajduje się przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Długoletnie doświadczenie konsultantów pracujących w sieci EEN przy CTT PK oraz ogromne zaangażowanie w podejmowane działania dają pewność posiadanych przez nas kompetencji i celowości naszego wsparcia.

transfer.edu.pl

een.net.pl

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

Utworzone 12 października 2016 r prowadzi działania na rzecz przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, w tym podstawowych zasad ochrony danych osobowych – legalności, adekwatności i proporcjonalności przetwarzania informacji/danych osobowych; Działania edukacyjne oraz oświatowe, w tym rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zawodowych, rozpowszechniania dobrych praktyk. Wspiera Inspektorów Ochrony Danych w bieżącej pracy oraz działa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

siodo.org

Małopolskie Bony Rozwojowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A. realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe. W ramach projektu na każdym jego realizacji jest wykorzystywany system informatyczny, tak aby zapewnić sprawną obsługę Przedsiębiorców i Usługodawców, świadczących usługi rozwojowe.

Dzięki realizacji projektu małopolscy przedsiębiorcy sektora MSP mogą podnieść kwalifikacje własne i swojej kadry, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty np. szkolenia, doradztwo, coaching itd.

mbon.pl

Baza Usług Rozwojowych

serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Współpracujemy z:

Inspektor ochrony danych osobowych consulting Jarosław Feliński
iodoconsulting.pl

iodo Przemysław Frańczak
iodo.net.pl

IODO Przemysław Kanikowski
dbajodane.pl

Skip to content