ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Rewolucja
czy ewolucja?

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

5 października 2020 r., godz. 9.00
Hotel Galaxy, Gęsia 22A, 31-535 Kraków

0
Miejsc
0
Ekspertów PZP
0
Prezentacji

O Konferencji

Od stycznia 2021 roku wchodzi  w życie nowe Prawo Zamówień. Wprowadzone   zostaną zmiany i nowe  standardy. Główny  kierunek zmian   najwyższa  jakość,  a  nie  jak  dotychczas  najniższa  cena. Zamawiający będą zobowiązani do maksymalnego uszczegółowienia swoich potrzeb oraz kryteriów oceny ofert w taki sposób, aby w ramach dostępnych  środków  uzyskać przedmiot zamówienia o jak najlepszej jakości.

Kluczowe  będzie zdobycie  umiejętności  w  zakresie  prawidłowego  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  warunków  udziału  w  postępowaniach. 

Nowe Prawo Zamówień Publicznych to także mniej formalności, pełna elektronizacja, odrębna, elastyczna procedura udzielania zamówień poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania umów w celu ich ulepszenia.

Jeśli chcą Państwo być przygotowani na te  zmiany zapraszamy do udziału w organizowanej przez Małopolską  Agencję  Rozwoju  Regionalnego  S.A  konferencji  „Rewolucja  czy  ewolucja?  Nowe  Prawo  Zamówień  Publicznych” w  Hotelu  Galaxy  w  Krakowie  przy  ul.  Gęsiej  22a,  w  godz.  9.00  –  16.00.


Dbamy o bezpieczeństwo

W związku z organizacją konferencji przestrzegane są obowiązujące zasady bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W trakcie trwania konferencji stacjonarnej w Krakowie zapewniony będzie odpowiedni dystans pomiędzy uczestnikami biorącymi udział w wydarzeniu, dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk i wymagane będzie stosowanie maseczek przez uczestników.

Patronat honorowy

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

Program

8.30 – 9.00

Rejestracja

9.00 – 9.10

Otwarcie konferencji
Małgorzata Drewnicka – Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
dr Marcin Sala-Szczypiński – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

9.10 – 10.10

Czy potrzebujemy nowego Prawa zamówień publicznych? Cele i zasadnicze regulacje nowej ustawy
Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
TBD –
Ministerstwo Rozwoju

10.10 – 11.00

Panel dyskusyjny: Wielcy gracze na rynku zamówień publicznych w warunkach nowego PZP
(prowadzący Małgorzata Drewnicka – Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)
Aneta Trześniewska – Naczelnik Działu Zamówień Publicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Małgorzata Pasierska – Naczelnik Wydziału Zamówień Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Jolanta Strojek – Kierownik Działu Zakupów, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.

11.00 – 11.30

Nasz cel – Twoja wygrana! – możliwości prawne i wsparcie MARR w zakresie PZP
Jakub Cieśla – Zastępca Dyrektora Biura Spółki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Renata Murawska – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.00

Zmienione reguły gry, czyli tryby udzielania zamówień w nowym PZP
Radosław Kurek – radca prawny, Dyrektor Biura Spółki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Paulina Wawszczak – radca prawny, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

13.00 – 13.45

Obowiązkowa zmiana wynagrodzenia wykonawcy – kluczowe zmiany w umowach PZP
Alicja Juszczyk – radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

13.45 – 14.30

Kryteria oceny ofert w nowym Prawie zamówień publicznych
dr Marcin Smaga – radca prawny, adiunkt i kierownik studiów podyplomowych Prawa zamówień publicznych w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

14.30 – 16.00

Elektronizacja zamówień publicznych na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
dr Wojciech Kaliński – radca prawny, Barta & Kaliński sp. j.
Katarzyna Giordano – radca prawny, Barta & Kaliński sp. j.

16.00

Zakończenie i podsumowanie

Prowadzący:
Patryk Salamon – Redaktor Naczelny LoveKraków.pl

 

Prelegenci

Prowadzący:

Patryk Salamon

Redaktor naczelny największego krakowskiego portalu informacyjnego – LoveKraków.pl. Zajmuje się w szczególności strategicznymi inwestycjami komunikacyjnymi w Krakowie oraz Małopolsce. Wielokrotny panelista Europejskiego Kongresu Samorządów, Forum Innowacji oraz Forum Europa-Ukraina. Doradza samorządom w sprawach transportowych i inwestycyjnych, twórca ramowego planu medialnego dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Hubert Nowak

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym.
W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne. Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP. Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych.
Dodatkowo uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School – University of Navarra i KSAP.

dr Marcin Sala-Szczypiński

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie z zakresu zamówień publicznych zdobył w szczególności podczas pracy w jednostkach sektora finansów publicznych będących Zamawiającym. Wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Małgorzata Drewnicka

Ekonomistka, specjalistka ds. rozwoju regionalnego, CGMA (Chartered Global Management Accountant), absolwentka Handlu Zagranicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Filologię Germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest członkinią Chartered Institute of Management Accountants z siedzibą w Londynie.
Posiada bogate doświadczenie i sukcesy w dziedzinie wspierania małopolskich przedsiębiorców i inwestycji regionalnych. Specjalistka od zarządzania finansami, planowania strategicznego oraz zarządzania projektami. Pracowała jako menadżer w dziale sprawozdawczości finansowej w departamencie banku inwestycyjnego UBS.
W latach 2016-2019 Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, od lutego 2019 roku Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Radosław Kurek

Prokurent i Dyrektor Biura Spółki w MARR S.A. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie z zakresu zamówień publicznych zdobył w szczególności podczas pracy w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a także jako pracownik jednej z wiodących kancelarii radców prawnych specjalizujących się w zamówieniach publicznych i prawie własności intelektualnej. Ponadto wykonywał obsługę prawną zamówień publicznych, jako zewnętrzny konsultant oraz w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii radcy prawnego. Ma doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców. Doradzał, tworzył dokumentację i weryfikował dokumenty na rzecz różnorodnych podmiotów: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, instytucji naukowych. Reprezentował klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczył w obsłudze prawnej zamówień publicznych dotyczących między innymi: modernizacji linii kolejowych, robót budowalnych oraz usług dotyczących konserwacji zabytków, wdrażania systemów i rozwiązań z obszaru informatyki i automatyki, dostaw urządzeń infrastruktury informatycznej.

Alicja Juszczyk

Radca prawny, związany z administracją publiczną, specjalizująca się w finansach publicznych, zamówieniach publicznych, prawie podatkowym; do 2007 r. arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2008-2013 zastępca Rzeczniczka Dyscypliny Finansów Publicznych RKO, aktualnie od 2013 r. członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie, trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, przepisów antykorupcyjnych oraz informacji publicznej.

dr Marcin Smaga

Radca prawny, adiunkt i kierownik studiów podyplomowych Prawa zamówień publicznych w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, autor publikacji na temat problematyki prawnej i ekonomicznej zamówień publicznych oraz funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.

Jolanta Strojek

Kierownik Działu Zakupów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do 2006 roku pracowała w Zarządzie Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa na stanowisku Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Od 2006 roku zatrudniona w Kraków Airport. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych oraz rozwiązywaniu problemów z zakresu zamówień publicznych.

dr Wojciech Kaliński

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii Barta&Kaliński Kancelaria Radców Prawnych w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi. Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.

Katarzyna Giordano

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokatów i radców prawnych z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kilkuletni praktyk w zakresie prawa zamówień publicznych. Pracowała w jednostkach sektora finansów publicznych na rzecz zamawiających przygotowując i przeprowadzając postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, między innymi z branży informatycznej. Uczestniczka krajowych konferencji i szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych i Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
Zajmuje się kompleksową obsługą zarówno wykonawców jak i zamawiających w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym wspiera uczestników w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowuje opinie i analizy prawne w zakresie prawa zamówień publicznych, sporządza środki zaskarżenia oraz inne pisma procesowe związane z przysługującymi środkami ochrony prawnej, reprezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi, a także świadczy pomoc prawną na etapie realizacji umowy.

Małgorzata Pasierska   

Radca prawny, specjalista z zakresu zamówień publicznych. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych, w opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów w sektorze publicznym oraz prywatnym.
Współpracowała z wiodącymi kancelariami prawnymi, świadcząc doradztwo prawne zarówno na rzecz podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne, jak i zamawiających. Zajmowała się zagadnieniami funduszy europejskich oraz pomocy publicznej.
Aktualnie wspiera koordynację procedur zakupowych jednego z największych zamawiających działającego w branży inwestycji infrastrukturalnych.

Aneta Trześniewska   

Absolwentka Politechniki Krakowskiej, menadżerskich studiów podyplomowych Przywództwo 2.0 w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie oraz Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej organizowanej przez Krajową Wyższą Szkołę Administracji Publicznej. Praktyk z 20 letnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Aktualnie Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Jakub Cieśla

Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunkach Zarządzania Publicznego oraz Administracji i Polityki Publicznej.
Posiada duże doświadczenie w dziedzinie Zamówień Publicznych w postaci ponad 100 przeprowadzonych postępowań przetargowych.
W latach 2016-2017 zatrudniony w TAURON Sprzedaż, w latach 2018-2019 w Krakowskim Parku Technologicznym. Prowadził postępowania w trybach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Renata Murawska

Absolwentka studiów MBA polsko-brytyjskiej Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University) oraz Zarządzania Finansami na kierunku Zarządzanie i Marketing.
W swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w procesach przetargowych. Sprawuje nadzór nad sprawnym przejściem przez procedury od momentu analizy dokumentów do wygrania przetargu i zdobycia dochodowego zamówienia.
Specjalizuje się w zarządzaniu kluczowymi klientami firm, rozwojem oraz implementacją strategii przedsięwzięć budujących konkurencyjną pozycję organizacji a także zarządzania strategicznego. Posiada duże doświadczenie w analizie i dywersyfikacji nowych rynków docelowych. Prowadzi indywidualny coaching dla menadżerów ukierunkowany na rozwoju kluczowych umiejętności oraz kompetencji miękkich na podstawie autorskiego programu.

Paulina Wawszczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych wykorzystuje wspierając zamawiających w procesie udzielania zamówień. Tworzy dokumentację postępowań oraz aktywnie uczestniczy w pracach komisji przetargowych. Świadczy również pomoc prawną na rzecz wykonawców, w tym reprezentując ich przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalizuje się w problematyce ochrony praw własności intelektualnej, w tym w szczególności, współpracując z instytucjami kultury, dba o postanowienia wzorów umów dotyczące praw autorskich.

Miejsce konferencji

Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków
parking płatny

Masz pytania?
tel.: 785 059 102


Informacje i rezerwacja miejsc dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego: agata.socha@marr.pl

Skip to content