ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Szkolenia specjalistyczne

Oferujemy specjalistyczne szkolenia zarówno o charakterze otwartym jak również szkolenia zamknięte akredytowane w Bazie usług Rozwojowych PARP.

W najbliższym czasie planujemy szkolenia dotyczące zmian w Prawie Zamówień Publicznych adresowane zarówno do przedsiębiorstw jak i JST oraz szkolenia podnoszące innowacyjność firm. Tematyka tych ostatnich dotyczyć będzie transferu i wdrażania technologii, zrównoważonego rozwoju, zarządzania własnością intelektualną, a także poszukiwaniem partnerów do współpracy naukowej i gospodarczej, zarówno w kraju, jak i zagranicą.


Skip to content