ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
Konferencja: „Pożyczka na rewitalizację i inne unikatowe narzędzia MARR S.A. stymulujące rozwój gminy”
10 września 2019 r., 9.30 – 13.30
Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39; 31-864 Kraków

Dotacyjne środki na rewitalizację małopolskiej przestrzeni regionalnej zostały rozdysponowane w ramach poszczególnych naborów wniosków. Obecnie dostępnym źródłem finansowania tych inwestycji są udzielane przez MARR S.A. unijne pożyczki na rewitalizację.

Celem konferencji jest przedstawienie konkurencyjności udzielanej pożyczki z RPO WM 2014-2020 w ramach Działania 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski, w stosunku do innych instrumentów oraz praktycznych korzyści jej wykorzystania na rzecz rozwoju lokalnego. W trakcie niej przedstawione zostaną kluczowe aspekty wykorzystania przez Gminy tego instrumentu finansowego.

W tym celu szczegółowo omówione zostaną przykłady konkretnych gminnych inwestycji rewitalizacyjnych, ze wskazaniem korzyści wynikających z finansowania ich z pożyczek. Ponadto w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną także inne pożyczki oraz narzędzia oferowane przez MARR S.A stymulujące rozwój lokalny.


Adresaci:
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli gmin: wójtów/burmistrzów, skarbników i osób odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój lokalny.

9.30 – 10.00

Rejestracja

10.00 – 10.20

Otwarcie konferencji
Małgorzata Popławska – Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego TBC

10.20 – 10.50

Pożyczka na rewitalizację – konkurencyjnym narzędziem wspierającym rozwój lokalny.
Marek Budzik – Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych MARR S.A.

10.50 – 11.20

Konkurencyjność pożyczki na rewitalizację w stosunku do innych instrumentów. Praktyczne korzyści wykorzystania pożyczki – przykład dobrych praktyk Gminy Iwanowice.
Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice

11.20 – 11.45

Rewitalizacja małopolskiej przestrzeni w kontekście dotacji i pożyczek.
Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

11.45 – 12.05

Przerwa kawowa

12.05 – 12.40

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we współpracy z JST.
Paweł Chorąży – Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Śliwka
– Departament Sektora Samorządowego, BGK

12.40 – 13.10

Zarządzanie różnorodnością w gminach.
Małgorzata Małek Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej MARR S.A.
dr Tomasz Jeleński – Politechnika Krakowska

13.10 – 13.30

Prezentacja instrumentów finansowych MARR S.A. oddziaływujących na społeczno-gospodarczy rozwój gminy.
Rafał Wdowicz – Kierownik Działu Pożyczek Departament Instrumentów Finansowych MARR S.A.

13.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Podczas konferencji w przestrzeni wystawienniczej pracownicy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielać będą szczegółowych informacji nt. dedykowanych pożyczek.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

  1. Marek Budzik – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- Pożyczka na rewitalizację – konkurencyjnym narzędziem wspierającym rozwój lokalny: pobierz
  2. Robert Lisowski – Urząd Gminy Iwanowice- Praktyczne korzyści wykorzystania pożyczki na rewitalizację na przykładzie Gminy Iwanowice: pobierz
  3. Jakub Szymański -Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego –  Rewitalizacja małopolskiej przestrzeni w kontekście dotacji i pożyczek: pobierz
  4. Paweł Chorąży – Bank Gospodarstwa Krajowego – Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we współpracy z JST: pobierz
  5. Paweł Śliwka – Bank Gospodarstwa Krajowego – Finansowanie inwestycji komunalnych: pobierz
  6. Małgorzata Małek – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- Zarządzaniem zrównoważonym rozwojem gmin: pobierz
  7. Tomasz Jeleński – Politechnika Krakowska – Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast (studia podyplomowe): pobierz
  8. Rafał Wdowicz – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- Prezentacja instrumentów finansowych MARR S.A. oddziaływujących na społeczno-gospodarczy rozwój gminy: pobierz

Organizator
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 69, e-mail: konferencja.rewitalizacja@marr.pl


Miejsce konferencji:
Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39; 31-864 Kraków

Skip to content