ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Konferencja „Największe problemy z RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych po stu dniach obowiązywania” to znakomita możliwość do zapoznania się z problemami  wynikającymi z wdrażania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców z sektora prywatnego jak i publicznego, instytucji publicznych, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu. Zaproszeni wybitni eksperci oraz przedstawiciele firm działających w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych zaprezentują szereg praktycznych informacji, które pozwolą na efektywne działania związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem cyfrowym.


Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2018 roku. Po ponad stu dniach jego wdrażania większość tych, których to rozporządzenie dotyczy ma wciąż wiele wątpliwości. W przestrzeni cyfrowej pojawiają się fantastyczne wręcz interpretacje wprowadzonego prawa, które spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Z drugiej strony, klienci wielu firm i instytucji zasypywani są różnego rodzaju informacjami czy formularzami, w których są proszeni o udzielenie różnego rodzaju zgód i podpisanie coraz to innych oświadczeń. W ich cieniu giną kwestie podstawowe, ochrony i bezpieczeństwa nas wszystkich, naszej prywatności, ochrony własności intelektualnej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa cyfrowego.

Ambicją Organizatorów konferencji jest przyczynianie się do rozwoju regionu, również poprzez wzrost wiedzy z zakresu ochrony danych. Posiłkując się autorytetami z tego obszaru pragniemy podnieść świadomość małopolskich firm i instytucji, że pojęcie bezpieczeństwa cyfrowego funkcjonuje także poza domeną wyłącznych działań IT, a nasze wspólne bezpieczeństwo staje się wypadkową aktywności podejmowanych przez instytucje prywatne i publiczne, społeczne jak również ich klientów.

Konferencja „Największe problemy z RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych po stu dniach obowiązywania” jest kolejnym, organizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego przy współpracy Partnerów, regionalnym spotkaniem przedsiębiorców, instytucji publicznych i prywatnych, JST, instytucji społecznych z praktykami w tej dziedzinie po wejściu w życie nowych regulacji prawnych. Konferencja, bazując na dotychczasowych doświadczeniach Organizatorów daje też możliwość poznania źródeł finasowania, z których środki przeznaczyć można na szkolenia i doradztwo z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Wśród prelegentów Konferencji znajdą się przedstawiciele Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz praktycy uczestniczący w tworzeniu regulacji prawnych i wdrażający RODO.

Skip to content