ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
1600x200

Projekt jest realizowany w ramach unijnego programu Erasmus + , finansowanego ze środków Komisji Europejskiej

Od wielu lat realizujemy działania związane z innowacjami, nowoczesną edukacją, ideą uczenia się przez całe życie  oraz usługami  biznesowymi. Nasze aktywności w tym zakresie wpisują się w priorytety  Komisji Europejskiej.

Projekt „Training registry of the Modern Business Services Sector” Rejestr Nowoczesnych Usług Biznesowych, którego realizację rozpoczęliśmy w grudniu ubiegłego roku jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania w tych obszarach. Działania, które będziemy podejmować to:

  • zwiększanie dostępu do ofert szkoleń o gwarantowanej jakości dostosowanych do rynku pracy,
  • upowszechnianie innowacyjnych metod szkoleniowych z wykorzystaniem narzędzi VR/AR (wirtualnej /rozszerzonej rzeczywistości),
  • stworzenie rejestru międzynarodowych szkoleń dla sektora nowoczesnych usług biznesowych (BSS – Business Services Sector),
  • ułatwianie dostępu do edukacji formalnej, pozaformalnej, mikrokwalifikacji i mikropoświadczeń.

 


Projekt realizujemy z partnerami

Z Polski:

  • Syntea S.A – lider projektu jest polska firma
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Z Cypru

  • DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD CY z Cypro

Z Włoch

  • EURO-NET IT
  • AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’EMPOLESE VALDELSA IT

Finansowanie:

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Całkowita wartość projektu:  1 096 655 EURO
Czas trwania: grudzień 2023 – listopad 2025

14 czerwca 2024 r.

Prezentowaliśmy projekt BSS Register podczas spotkania organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z firmami szkoleniowymi.

9 maja 2024 r.

Prezentowaliśmy projekt podczas konferencji pn.: „Małopolskie usługi rozwojowe” organizowanej przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych

5 – 6 kwietnia Potenza, Włochy. Uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu projektowym.

Wspólnie z Partnerami z Polski, Włoch i Cypru analizowaliśmy wyniki naszych badań i dyskutowaliśmy nad strategicznymi funkcjonalnościami Rejestru Szkoleń dla Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych.

5 i 6 lutego uczestniczyliśmy w spotkaniu partnerów projektu

W siedzibie Lidera projektu, firmie Syntea S.A., wspólnie z naszymi Partnerami z Włoch i Cypru rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem Rejestru Szkoleń dla Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych. Rejestr ten ma umożliwić wykorzystanie ofert szkoleniowych z danego kraju we wszystkich krajach zaangażowanych w realizację projektu.

System przyczyni się również do  rozpowszechnianie narzędzi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości #VR oraz #AR jako innowacyjnej metody szkoleniowej.

Kontakt

Iwona Harnik
tel:  12 617 66 73
tel. kom.: 785 119 223

e-mail: erasmusbss@marr.pl
e-mail: iwona.harnik@marr.pl

Skip to content