ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Dobre praktyki MARR w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu!

Po raz 17. opublikowany został największy w Polsce przegląd CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Podsumowuje on rozwój CSR w 2018 roku, a jego główną część stanowią zgłoszone przez firmy dobre praktyki. W ubiegłorocznej edycji po raz pierwszy liczba działań firm przekroczyła 1000, a w tym roku liczba ta sięgnęła ponad 1500. Wśród dobrych praktyk znalazły się również działania realizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego

 1. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na lata 2018-2023
 2. Operowanie funduszami pożyczkowymi na efektywność energetyczną, rewitalizację
 3. Konkurs IdeaMARR
 4. Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 5. Projekty Lider CSR – Zarządzanie Wiekiem
 6. Projekty DCB – Dobry Czas na Biznes
 7. MARR S.A. – fundatorem nowej kurtyny w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 8. Działalność w formie sponsoringu lub darowizny
 9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 10. Studia podyplomowe Lider CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu w strategii firmy
 11. Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

– Obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Powyższy trend bardzo nas cieszy. Rezultat ten to składowa wielu czynników. Pojawiają się inicjatywy i regulacje prawne na poziomie międzynarodowym i krajowym skłaniające firmy do większej aktywności na polu CSR. Jedną z nich są Cele Zrównoważonego Biznesu – włączanie się biznesu będzie przyspieszać proces ich osiągnięcia. CSR zawdzięcza rozwój także stawianym przez partnerów biznesowych wymogom dostarczania informacji również z działalności niefinansowej spółki, potwierdzających mniejsze ryzyko reputacyjne i finansowe związane z danym podmiotem. CSR staje się niezastąpionym narzędziem w coraz silniejszej rywalizacji o przyciągnięcie i utrzymanie pracowników – co pokazuje wzrost liczby praktyk w obszarze dotyczącym miejsca pracy o ponad 30%. To główne czynniki, ale z pewnością niejedyne, bo warto pamiętać o zwiększającej się świadomości konsumentów, kluczowych inicjatywach jak np. COP24 czy aktywności ogólnopolskiej i regionalnej organizacji pozarządowych na tym polu – podsumowuje tegoroczny wynik Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem

Wielkość czcionki
Kolory