ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Dobre praktyki MARR w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu!

W dniu 16 kwietnia 2020 r. opublikowana została 18 edycja raportu: „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W  raporcie  zweryfikowane zostały  praktyki firm w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Ich liczba pokazuje, że obszary te stają się integralnym elementem życia gospodarczego i społecznego w Polsce. Do raportu zgłaszają się duże firmy z ich pełnymi programami CSR oraz małe przedsiębiorstwa informujące nawet o pojedynczych działaniach. Cieszymy się z naszej obecności w tej publikacji.


W tym roku do raportu przyjęte zostały praktyki MARR S.A.:

Praktyki stałe:

 • Projekty Lider CSR – Zarządzanie Wiekiem – projekty promujące świadome zarządzanie pracownikami w myśl zasad CSR, pomagające przedsiębiorcom tworzyć strategie zarządzania personelem wielopokoleniowym w firmie.
 • Studia podyplomowe CSR Management – jakościowa edukacja w zakresie CSR dla pracowników firm i przedsiębiorców
 • Program Pomysłów Pracowniczych – ewaluacja dobrej praktyki: “Konkurs Idea MARR” – działanie nakierowane na włączenie pracowników w kreowanie ich środowiska pracy
 • Strategia Odpowiedzialnego Biznesu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na lata 2018-2023 – przemyślane, konkretne działania na rzecz biznesowego kształtowania środowiska lokalnego oraz wpływu na interesariuszy
 • Działalność charytatywno-sponsoringowa – otwartość na potrzeby osób i firm
 • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – wdrożony w praktykę życia pracowniczego zestaw wskazówek i zasad etycznego postępowania
 • Grupowe ubezpieczenie na życie – adresowane do pracowników ubezpieczenie podnoszące ich bezpieczeństwo w życiu codziennym
 • Operowanie funduszami pożyczkowymi na efektywność energetyczną, rewitalizację – realny wpływ na środowisko urbanistyczne, umożliwianie zmian pro-środowiskowych i pro-ekologicznych

Praktyki nowe:

 • Studia podyplomowe Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa – kolejne studia kierunkowe oferujące nowoczesną wiedzę i promujące zagadnienie zrównoważonego rozwoju w biznesie
 • Projekt Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym – projekt wspierający przedsiębiorców w implementacji narzędzi HR w zespole, w celu poprawienia jakości pracy pracowników
 • Gra edukacyjna „Zrównoważona mapa świata” – gra strategiczna realizująca zasadę „bawiąc uczyć” – nakierowana na praktyczną edukację w zakresie 17 celów zrównoważonego rozwoju
 • Grupa na FB „Zrównoważona Małopolska” – grupa edukacyjna zorientowana na dostarczanie wiedzy w zakresie wydarzeń i praktycznych wskazówek umożliwiających realizację CSR w praktycznym życiu
 • Rowerem do pracy – praktyka zachęcająca pracowników do korzystania z roweru, zamiast samochodu.

Zachęcamy do lektury!

RAPORT 2019

Zachęcamy do zapoznania się z raportem

RAPORT 2018

Zachęcamy do zapoznania się z raportem

Skip to content