ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Od 30 lat działamy na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności małopolskich firm

Zapewniamy pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową. Tworzymy korzystne warunki do prowadzenia biznesu i promujemy gospodarczą markę Regionu na arenie międzynarodowej. Oferujemy również pod wynajem nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń dla biznesu. Jesteśmy doświadczonym i wiarygodnym partnerem biznesowym.
Ułatwiamy start w biznesie oferując konkurencyjne fundusze pożyczkowe dostosowane do potrzeb początkujących przedsiębiorców. Dysponujemy również atrakcyjną ofertą finansową dla firm rozwijających się i planujących nowe inwestycje. Dbamy też o przyjazne otoczenie i ekologię udostępniając kapitał na projekty rewitalizacyjne i proekologiczne.

Podążamy za nasza misją: „Wspierając przedsiębiorczość rozwijamy, integrujemy i promujemy Małopolskę”

Wzmacniamy kompetencje przedsiębiorców i kadr biznesu oferując specjalistyczne szkolenia. Reagujemy na bieżące potrzeby małopolskich firm organizując wydarzenia, konferencje oraz wprowadzając nowe dedykowane produkty i usługi będące odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku.
Świadczymy usługi doradcze na każdym etapie rozwoju biznesu. Asystujemy w zakładaniu firmy. Doradzamy jak optymalnie wykorzystywać zasoby i pozyskiwać nowych klientów.
Wspieramy również ideę zrównoważonego rozwoju i działań w obszarze CSR min w zakresie opracowywania i wdrażania strategii.

Infolinia MARR:
+48 12 617 66 00

Email:
marr@marr.pl

Dokumenty strategiczne:

  • Strategia Rozwoju MARR na lata 2023-2030: pobierz
  • Strategia Odpowiedzialnego Biznesu MARR na lata 2023-2030: pobierz
  • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA: pobierz
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015: pobierz
    Szczegółowe warunki certyfikacji: pobierz

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków | NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017 | zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033198 | Kapitał zakładowy: 87.675.000 zł, Kapitał wpłacony: 87.675.000 zł

Skip to content