ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

O nas

Od ponad 25 lat działamy na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności małopolskich firm.  Zapewniamy pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową. Tworzymy korzystne warunki do prowadzenia biznesu i promujemy gospodarczą markę Regionu na arenie międzynarodowej. Oferujemy również pod wynajem nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń dla biznesu. Jesteśmy doświadczonym  i wiarygodnym partnerem biznesowym.

Świadczymy usługi doradcze na każdym etapie rozwoju biznesu. Asystujemy w zakładaniu firmy. Doradzamy jak optymalnie wykorzystywać zasoby i pozyskiwać nowych klientów.

Wzmacniamy kompetencje przedsiębiorców i kadr biznesu oferując specjalistyczne szkolenia. Reagujemy na bieżące potrzeby małopolskich firm organizując wydarzenia, konferencje oraz wprowadzając nowe dedykowane produkty i usługi będące odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku.

Ułatwiamy start w biznesie oferując konkurencyjne fundusze pożyczkowe dostosowane do potrzeb początkujących przedsiębiorców. Dysponujemy również atrakcyjną ofertą finansową dla firm rozwijających się i planujących nowe inwestycje. Dbamy też o przyjazne otoczenie i ekologię udostępniając kapitał na projekty rewitalizacyjne i proekologiczne.

Wspieramy również ideę zrównoważonego rozwoju i działań w obszarze CSR min w zakresie opracowywania  i wdrażania strategii.


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Infolinia MARR
tel. 12 617 66 00
e-mail: marr@marr.pl


Dokumenty strategiczne:

  • Strategia Rozwoju MARR: pobierz
    wraz ze Strategią Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2020-2030: pobierz
  • Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA: pobierz

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  ISO 9001: 2015-10

W kwietniu 2018 roku Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego po raz kolejny otrzymała Certyfikat Zarządzania Jakością  ISO 9001: 2015-10: więcej


Dane Spółki:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033198
Kapitał zakładowy: 87.675.000 zł zł, Kapitał wpłacony: 87.675.000 zł

Wielkość czcionki
Kolory