ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego
i efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji. Kształcenie będzie zorientowane na zdobywanie praktycznych umiejętności i będzie realizowane według filozofii nauczania przez doświadczenie (learning by doing), poprzez realizację projektów praktycznych. Elementem kluczowym dla realizacji tego podejścia będzie zintegrowany projekt dyplomowy, którego forma i zakres będą wyróżniały się od zwykle realizowanych na polskich uczelniach.

Studia przeznaczone są dla: menedżerów i zarządzających organizacjami, właścicieli przedsiębiorstw, kadry kierowniczej, pracowników zajmujących się komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska oraz osób pragnących uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze CSR.

Studia podyplomowe – CSR Management

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: więcej
  • Kierunek: CSR Management
  • Rok akademicki 2019/2020
  • Czas trwania: 2 semestry/ 11 zjazdów/ 160 godz.
  • Możliwość uzyskania do 80% dofinansowania w ramach
    projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”: sprawdź

Początek studiów 6 września 2019 roku

4 800 PLN

APLIKUJ

Informacje o prowadzących zajęcia

Agnieszka Dziaduś

HR Business Partner w sektorze MŚP w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wcześniej Dyrektor Regionalny w branży retail. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, wspieraniu i motywowaniu do osiągania najwyższych poziomów efektywności zawodowej. Odpowiedzialna za politykę operacyjną, personalną i sprzedażową w 19 sklepach wielkopowierzchniowych z ok. 300 osobowym zespołem. Budowała kulturę pracy opartą na wartościach firmy poprzez tworzenie systemów ocen okresowych, wdrożenie ankiet satysfakcji pracowników, szkolenia i coaching pracowników. Pełniła funkcję Asesora w Assessment Center. Współtworzyła systemy motywacyjne dla pracowników. Efektywnie wdraża projekty w obszarze HR, sprzedaży i rozwoju biznesu. Magister Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Stosunków Międzynarodowych oraz Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa na Fachhochschule Kiel. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem i Coachingu. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu przywództwa oraz certyfikowany HR Business Partner.

Katarzyna Gajus-Wyrwicz

Ekspertka w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, właścicielka firmy doradczej, wykładowczyni akademicka, działaczka społeczna. Doświadczona w zakresie tworzenia strategii odpowiedzialnego biznesu, kodeksów postępowania oraz raportowania danych niefinansowych według standardu GRI. Właścicielka firmy myImpact, zajmującej się doradztwem dla zrównoważonego biznesu. Współpracuje z instytucjami i firmami przy projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz CSR, opracowuje dokumenty strategiczne oraz doradza przy ich wdrażaniu. Koordynatorka zespołu ds. CSR w Kraków Airport, odpowiedzialna za wdrożenie i realizację strategii CSR, opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz cykliczne raportowanie. Prowadzi projekty społeczne obejmujące programy zaangażowania społecznego, zarządzanie różnorodnością, kodeksy postępowania. Zaangażowana w proces certyfikacji lotniska Airport Carbon Accreditation. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania oraz komunikowania kwestii CSR na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Działa w międzysektorowych zespołach na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR, koordynowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Zespół zadaniowy ds. innowacji dla CSR i zrównoważonego rozwoju oraz Grupa robocza ds. odpowiedzialnej administracji). Angażuje się w życie lokalnej społeczności oraz działa wolontaryjnie na rzecz dzikich zwierząt w Afryce (projekt Love Lions Alive Sanctuary). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe Public Relations oraz CSR w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a także studia podyplomowe Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie.

Elżbieta Gałucha

Trener, doradca, HR Bussines Partner. Wieloletni praktyk w zakresie optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach. Marketingowiec nastawiony na działania proste i skuteczne. Project Manager realizujący złożone projekty biznesowe. W latach 2003 – 2012 odpowiedzialna za działania marketingowe w największej polskiej sieci hoteli oraz w spółce ubezpieczeniowej. W okresie 2013 – 2018 trener i doradca biznesowy. Od 2018 związana z MARR. Wykształcenie marketingowe, Certyfikaty: Project Manager PRINCE 2, oraz Yeld Management.

Maria Gierałt

HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego współpracujący z małymi i średnimi przedsiębiorcami w ramach wdrażania rozwiązań z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju. Tworzy strategie CSR, doradza w zakresie podnoszenia efektywności w kluczowych obszarach HR, które mają wpływ na wypracowany zysk i kwestie wizerunkowe przedsiębiorstwa. Zaangażowana w Projekt Lider CSR – zarządzanie wiekiem oraz STOB regions Interreg Europe. Ma dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami działających na rynku polskim w realizacji wieloetapowych projektów nastawionych na rozwijanie umiejętności kadry menedżerskiej (m.in. Akademia Menedżera; Akademia Zarządzania i coaching menedżerski), na budowanie skutecznych zespołów, zarządzanie zmianą, efektywność osobistą i biznesową oraz sprawną komunikację (w tym rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacje i przekazywanie trudnych decyzji). Jako trener, coach, konsultant łączy doświadczenie biznesowe z budowaniem relacji z klientem prowadzącej do wypracowania celowanych rozwiązań (Business Solutions). Ukończyła studia podyplomowe Employer Branding (AGH), jest certyfikowanym HR Biznes Partnerem (Gamma), trenerem (Międzynarodowy Certyfikat – BTEC Professional Certificate, Edexcel) i coachem (Coach Certificate, Erickson College International). Ponadto posiada certyfikaty: Extended DISC, Ensize, Transactional Analysis 101 Verification Certificate, Akademia Mistrzów Treningu (VI The European Qualifications Framework), Zarządzanie Projektami IPMA. Pracowała m. in. dla: EDF, TAURON, Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, BGK, BPS, BRE Bank, BZ WBK (obecnie Santander), PKO BP, ING Bank Śląski, UDT, MAN, Valeo, Volvo, PZU, Generali, Compensa, Bayer, GlaxoSmithKline, Jelfa, LPP, Orange, Capgemini, JMD, Radisson, Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Miast.

Małgorzata Greszta

Partner Zarządzający w CSR Consulting, odpowiedzialna za realizację usług doradczych. Ekspert w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju – zawodowo związana z tematem od ponad 17 lat. Wcześniej Menedżer Działu Usług Zrównoważonego Rozwoju SGS Polska i doradca strategiczny w obszarze CSR. Doświadczona w zakresie raportowania i tworzenia strategii CSR. Realizowała projekty doradcze i szkoleniowe w obszarze CSR dla szerokiego grona polskim firm i korporacji międzynarodowych. Realizowała pierwsze programy badawcze i edukacyjne w obszarze CSR w Polsce. Dyrektor Programowy, a później Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Współpracowała z Bankiem Światowym. Duże doświadczenie zdobyła na rynku europejskim m.in.: jako członek Grupy Zarządzającej w europejskiej sieci organizacji CSR Europe, obecnej w 19 krajach UE. Twórca i Dyrektor Programowy Akademii Zarządzania Społecznym Zaangażowaniem Firm oraz programu edukacyjnego dla menedżerów CSR Odpowiedzialny Biznes w Praktyce. Trener wiodący Akademii Innowatorzy CSR w Polsce we współpracy z Harvard Business Review Polska. Autorka licznych prezentacji i artykułów z zakresu strategii CSR, publikowanych m.in. przez Harvard Business Review Polska. Autorka raportu „Zarządzanie CSR. Trendy. Inspiracje, dobre praktyki”. Autorka wielu prezentacji i artykułów z zakresu strategii CSR. Inicjatorka licznych inicjatyw edukacyjnych w obszarze CSR na rynku polskim. Współautorka badania i raportu Barometr CSR. Współinicjatorka Koalicji RECONOMY. Inicjatorka Kampanii 17 Celów – największej kampanii zachęcaj biznes działający w Polsce do działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Tomasz Jeleński

Nauczyciel akademicki, architekt, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Absolwent Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener letniej akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. W 2004-05 visiting tutor na Cardiff University. Stypendysta Ministra Kultury (2003) i Ministerstwa Nauki (2004). Od 2007 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” na PK (od 2016); visiting professor w: Politecnico di Milano, Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtina i Vienna University of Technology (2013-14). Ekspert Fundacji Sendzimira, Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przestrzennego, planowania i partycypacji. Od 2012 przewodniczący INTBAU Poland, od 2017 sekretarz INTBAU College of Chapters. Od 2019 członek Rady Fundacji Sendzimira. Autor nagradzanych projektów i kilkudziesięciu publikacji, głównie z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. W badaniach naukowych specjalizuje się w problematyce przestrzeni publicznej i partycypacji społecznej; zarządzania, trwałości i prężności miast oraz metod warsztatowych w praktyce zarządczej, planistycznej i projektowej. Prowadził warsztaty projektowe w wielu lokalizacjach w Europie, a także na Kubie i w Tunezji.

Jacqueline Kacprzak

Profesjonalistka z doświadczeniem i znajomością uwarunkowań pracy w administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego (w szczególności specyfiki funkcjonowania, procedur oraz procesu decyzyjnego OECD, Unii Europejskiej i ONZ). Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności. Radca Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Członek Biura Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Członek Grupy doradców rządowych Global Reporting Initiative w zakresie raportowania niefinansowego. Inicjatorka i koordynator partnerstw na rzecz tłumaczeń na język polski standardów raportowania niefinansowego oraz standardów OECD dotyczących należytej staranności. Wykładowca w Collegium Civitas (Warszawa), Akademii Leona Koźmińskiego (Warszawa) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje rozprawą doktorską z zakresu socjologii w Collegium Civitas. Do jej zainteresowań badawczych i naukowych należą: zmiany w nowoczesności i kapitalizmie oraz odpowiedzialne prowadzenie biznesu i prawa człowieka.

Łukasz Kaliciński

Przedsiębiorca od 2003 roku. Zaczynał od firmy zajmującej się recyklingiem, następnie skupił się na StartUpach internetowych, które doprowadziły go stworzenia pierwszej w Polsce firmy odpowiedzialnej społecznie – NOTJUSTSHOP. Rozwijając ją przez kilka lat był opisany w Magazynie FORBES, został wyróżniony nagrodą Amicus Hominum przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego, za połączenie akcji charytatywnej z biznesem. Po tym jak coraz większa grupa firm, w ramach swoich działań CSRowych, była zainteresowana współpracą z NOTJUSTSHOPem, zapadła decyzja o skupieniu się na działaniach marketingowych. Tak oto powstała, prowadzona turkusowo, agencja marketingowa NOTJUSTSHOP. Ukończone studia na AGH na Wydziale Metalurgii Metali Nieżelaznych w Krakowie (tytuł magistra inżyniera). Częsty wykładowca na wielu uczelniach (głównie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), konferencjach (BOSS Festiwal, Open Eyes Economy Summit, Konwersatoria Andrzeja Bliklego, liczne konferencje o tematyce turkusowej). Praktyk w dziedzinie CSRu i komunikacji.

Anna Kornacka

Właścicielka firmy szkoleniowej, doradczyni personalna, pedagog, wykładowczyni akademicka, działaczka społeczna. Od 2007 roku prezes zarządu największego związku pracodawców w regionie – Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego (ZPPZ) zrzeszonym w Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Reprezentuje zachodniopomorskich pracodawców i łączy perspektywę przedsiębiorców ze światem nauki, m.in. pełniąc rolę ekspertki ds. pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w obszarach nauk społecznych, prawnych i humanistycznych. Od 2014 roku zasiada w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, a od 2015 roku, czyli od początku istnienia tego ciała, jest wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie zachodniopomorskim, a w 2018 (zgodnie z ustawą) pełniła też funkcję przewodniczącej WRDS. Od 2000 roku prowadzi firmę szkoleniową (szkoli przedstawicieli biznesu, nauki oraz administracji samorządowej i rządowej). Badaczka zagadnień związanych z władzą, wykładowczyni akademicka (m.in. na studiach MBA) i autorka wielu publikacji na temat edukacji osób dorosłych, CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), etyki biznesu oraz elastycznych form zatrudnienia. Od 2013 roku propagatorka CSR w Polsce i regionie, inicjatorka projektu realizowanego w partnerstwie z Hiszpanami certyfikacji polskich pracodawców pod kątem CSR. W 2009 roku wybrana w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”) Polką Roku 2008, zaś w 2012 w rankingu dziennikarzy „Głosu Szczecińskiego” wybrana najbardziej wpływową kobietą na Pomorzu Zachodnim.

Lidia Kwiatkowska

Starsza konsultantka w CSR Consulting, realizuje projekty doradcze w obszarach strategii CSR, zrównoważonego łańcucha dostaw oraz tworzenia i ewaluacji strategicznych programów zaangażowania społecznego. Trener w zakresie CSR i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Doradzała polskim i zagranicznym firmom m.in.: Grupa Polpharma, Akrihin Rosja, ZT Kruszwica, Rossmann Polska, Żywiec Zdrój, Stena Recykling, Neapco Polska, ArcelorMittal Poland, Grupa LUX MED. Członek zespołu badawczego „Polski konsument i CSR. Barometr CSR 2016”. Wcześniej konsultantka CSR w SGS Polska, redaktorka CR Navigator – platformy poświęconej tematyce odpowiedzialnego biznesu, a także współpracownica zespołu CSR w Orange Polska. Absolwentka kursów z zakresu design thinking, myślenia wizualnego w biznesie, facylitacji grupowej.

Artur Nowak-Gocławski

Artur Nowak-Gocławski – współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży finansowej oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni. Zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym w Koalicję Prezesi Wolontariusze, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan, zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. ANG Spółdzielnia, którą współtworzy razem ze swoimi koleżankami i kolegami otrzymała wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Etyczna Firma 2015, 2016 i 2017 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015, 2016, 2017 i 2018 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015, 2016, 2017 i 2018 Pulsu Biznesu, Listki CSR Polityki 2015, 2016, 2017 i 2018. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie “Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Piotr Odorczuk

Od 10 lat zajmuje się działaniami wizerunkowymi, promocyjnymi i komunikacją. Jest członkiem zespołu opracowującego kampanie społeczne, informacyjne i edukacyjne dotyczące poprawnego segregowania odpadów, gospodarki w obiegu zamkniętym, ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz wpływu jakości oczyszczania ulic i chodników na jakość powietrza. Jest jednym z przedstawicieli MPO Kraków podczas konsultacji społecznych. Reporter i autor tekstów w Gazecie Krakowskiej i Przekroju.

Skontaktuj się z Nami

    Skip to content