ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
ZRÓWNOWAŻONA MAPA ŚWIATA XXL - gra planszowa
Dla kogo: uczniowie szkół podstawowych klasy IV - VIII oraz uczniowie szkół średnich.
Czas trwania: do 3 godzin
Koszt: 299 zł - w cenę wliczone jest zorganizowania gry wraz ze wsparciem merytorycznym i moderowaniem

Niewłaściwe nawyki i brak wiedzy, przekładają się na niekorzystne zmiany w środowisku, a tym samym życie każdego z nas. Mamy na to wpływ i możemy starać się to zmienić, możemy realnie wpływać na zrównoważony rozwój i ochronę naszej planety.

Proponujemy Państwu grę Zrównoważona Mapa Świata, która w praktyczny, przystępny sposób zapoznaje uczestników z celami zrównoważonego rozwoju, zachęcając do ich realizacji na co dzień.

więcej

1. Gra na planszy rozłożonej na powierzchni ok. 25 m2, realizowana na dużej, otwartej przestrzeni np. na boisku, sali gimnastycznej,

2. Gra przeznaczona jest dla optymalnie 4 grup (po 4–6 uczestników); wykorzystuje elementy wielkogabarytowe gry planszowej (pola, pionki, kostka do gry); rywalizacja – zabawa – nauka – współpraca, ciekawe quizy, praktyczne i inspirujące zadania oraz samodzielne zdobywanie informacji;

Cel: zdobycie wiedzy o globalnych skutkach niewłaściwej polityki gospodarczej, środowiskowej i społecznej oraz o pożądanych kierunkach zmian i rozwoju, ugruntowanie myśli, iż rozrzutny styl życia, niewłaściwe nawyki, stereotypy, którymi się kierujemy, brak rzetelnej wiedzy, przekładają się na niekorzystne zmiany w środowisku, gospodarce, a przede wszystkim na życie innych ludzi.

ZRÓWNOWAŻONA MAPA ŚWIATA XXL - gra online
Dla kogo: uczniowie szkół podstawowych klasy IV - VIII oraz uczniowie szkół średnich
Czas trwania: ok. 45 minut
Koszt: 169 zł za grupę
lub
Czas trwania: ok. 90 minut (zajęcia świetlicowe)
Koszt: 249 zł za grupę

Niewłaściwe nawyki i brak wiedzy, przekładają się na niekorzystne zmiany w środowisku, a tym samym życie każdego z nas. Mamy na to wpływ i możemy starać się to zmienić, możemy realnie wpływać na zrównoważony rozwój i ochronę naszej planety.

Proponujemy Państwu grę Zrównoważona Mapa Świata, która w praktyczny, przystępny sposób zapoznaje uczestników z celami zrównoważonego rozwoju, zachęcając do ich realizacji na co dzień.

więcej

W dobie pandemii COVID-19, braku możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnych, bezpośredniego udziału w zabawach grupowych, ograniczeniu interakcji społecznych wśród dzieci i młodzieży, zubożeniu ‘bycia razem’, przenieśliśmy naszą grę planszową “Zrównoważona mapa świata XXL” do sieci. Nadaliśmy jej nową postać, nie pozbawiając przy tym uczestników wyśmienitej zabawy, wirtualnej podróży po celach zrównoważonego rozwoju.

Gracze biorą udział w rywalizacji na wirtualnej planszy okalającej świat. Magiczna kostka do gry wyznacza rytm wędrówki. Podążając trasą uczestnicy wykonują interesujące zadania osadzone w tematyce zrównoważonego rozwoju, a czasem są zdani na koło fortuny, które może przyśpieszyć lub spowolnić ich marszrutę. Na końcu podróży czeka oczywiście nagroda – niespodzianka.

GRY MIEJSKIE
Dla kogo: oferta personalizowana pod konkretne potrzeby grupy odbiorców w określonym miejscu i czasie, dotyczące określonej tematyki.
Czas trwania: kilka godzin do kilku dni (w zależności od miejsca, w którym gra jest realizowana)
Koszt: 299 zł za grupę

Rozrywka, edukacja, integracja? Zapraszamy do udziału w grach miejskich. Gry kształtują poczucie wspólnoty, przynależności do grupy, budują zaufanie i uczą współpracy. W naturalny sposób pozwalają odkryć graczom w sobie talent przywódcy, stratega, negocjatora, rozjemcy czy nawigatora.

więcej

1. Gra miejska wykorzystuje miejską przestrzeń do przeprowadzenia rozgrywki według zaplanowanej fabuły i osiągnięcia umownie określonych, odpowiednio wyselekcjonowanych, indywidualnych bądź grupowych celów, przy zachowaniu wytyczonych zasad.

2.Moderator przekazując graczom wskazówki, stawia na ich drodze niecodzienne trudności, różnorodne pod względem zarówno gatunkowym jak i merytorycznym zadania, konstruuje sytuacje, którym muszą sprostać, wykorzystując swoje pokłady wiedzy, inteligencji, sprytu, spostrzegawczości;

Cel: połączenie ze sobą waloru edukacyjnego z walorem rozrywkowym, aspekty poznawcze połączone z wypoczynkiem.

WARSZTATY ŚWIADOMA EKO SZKOŁA
Dla kogo: uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
Czas trwania: ok. 45 minut
Koszt: 149 zł za grupę
lub
Czas trwania: ok. 90 minut (zajęcia świetlicowe)
Koszt: 229 zł za grupę

1 września 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło obowiązek omawiania kwestii zmian klimatycznych, ochrony przyrody, podstaw prawa oraz przedsiębiorczości podczas godzin wychowawczych.

Proponujemy Państwu zajęcia będące połączeniem rozrywki i edukacji w obszarze kluczowych tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Spotkania online pozwolą poznać, że każdy może realnie wpływać na zrównoważony rozwój i ochronę naszej planety. Podniosą także samoświadomość dzieci w zakresie własnych praw i obowiązków oraz umiejętności podejmowania decyzji.

Cel: uświadomienie uczniom, jak brak równowagi rozwoju ludzkości oraz rzetelnej wiedzy, przekładają się na niekorzystne zmiany w środowisku. Ponadto podniosą samoświadomość dzieci w zakresie własnych praw i obowiązków oraz umiejętności podejmowania decyzji nawet w tak młodym wieku.

WARSZTATY ŚWIADOMY OBYWATEL
Dla kogo: uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
Czas trwania: ok. 45 minut
Koszt: 149 zł za grupę
lub
Czas trwania: ok. 90 minut (zajęcia świetlicowe)
Koszt: 229 zł za grupę

Warsztaty online dla najmłodszych to okazja  poznania wartości patriotycznych, obywatelskich oraz do wymiany opinii między dziećmi, a dorosłymi. To również sposób na poznanie zasad odpowiedzialności obywatelskiej za sprawy publiczne, rozwiniecie  umiejętności krytycznego myślenia i rozumowania.

Cel: kształtowanie u najmłodszych postaw obywatelskich, umacnianie ich patriotycznego ducha, miłości do Ojczyzny oraz odpowiedzialności za nią, poprzez poszerzenie wiedzy nt. praw, wolności i obowiązków obywatela Rzeczpospolitej Polskiej oraz przybliżenie uczniom zasad obowiązujących w polskiej ordynacji wyborczej.

WARSZTATY BUDŻET OBYWATELSKI
Dla kogo:uczniowie szkół podstawowych: klasy IV-VIII oraz szkół średnich.
Czas trwania: ok. 45 minut
Koszt: 149 zł za grupę
lub
Czas trwania: ok. 90 minut (zajęcia świetlicowe)
Koszt: 229 zł za grupę

Warsztaty online z budżetu obywatelskiego, które mają pomóc w kształtowaniu postaw obywatelskich, i budowaniu odpowiedzialności za swoje otoczenie. Warsztaty umożliwiają poszerzenie wiedzy dotyczącej prawa do decydowania o rozwoju swojego miasta. Będą też okazją do pokazania jaki możemy mieć wpływ na to jak wygląda nasze otoczenie, a w efekcie zachęcenie młodzieży do głosowaniach i brania czynnego udziału w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.

Cel: kształtowanie w uczniach postaw obywatelskich, odpowiedzialności za swoje otoczenie poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej ich praw do decydowania o rozwoju swojego miasta, dzielnicy.

AKTYWNY EKO PRZEDSZKOLAK
Dla kogo: 3 latki, 4-5 latki, 6-latki
Czas trwania: ok. 45 minut,
Koszt: 129 zł

Na warsztaty zapraszamy również przedszkolaki.  Oferowane przez nas zajęcia  pozwolą najmłodszym dzieciom poznać i utrwalić wzorce odpowiedzialnej konsumpcji i stylu życia i przekonają, iż mogą one dbać o ochronę środowiska. Udział w warsztatach rozwinie poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz całą planetę, podniesie  samoświadomość dzieci w zakresie własnych praw i obowiązków.

Cel: pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju (m.in. zmiany klimatu, energia odnawialna, odpowiedzialna konsumpcja), kształtowanie proekologicznych nawyków w dzieciach od najmłodszych lat.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MAMY W GENACH
Dla kogo: dla uczniów szkół podstawowych kl. I-VI - warsztaty online, dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII oraz szkół średnich - interaktywna gra
Czas trwania: ok. 45 minut
Koszt: 149 zł
lub
Czas trwania: ok. 90 minut (zajęcia świetlicowe)
Koszt: 229 zł za grupę

1 września 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło obowiązek omawiania podstaw prawa oraz przedsiębiorczości podczas godzin wychowawczych. Zapraszamy na nasze zajęcia, będące połączeniem rozrywki i edukacji w obszarze kluczowych zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Zajęcia warsztatowe dla najmłodszych pozwolą poznać pojęcie przedsiębiorczości, wartości pieniądza, sposobów na oszczędzanie oraz w przystępny sposób przybliżą im temat pracy zawodowej i przywilejów oraz obowiązków z tym związanych. Natomiast dla uczniów klas starszych , którzy wkraczają w dorosły świat, warsztaty te pozwolą poznać siebie, swoje mocne strony, predyspozycje i wybrać kierunek kariery zawodowej przynoszącej nie tylko zyski finansowe, ale i radość życia.

Interaktywna gra dla starszych uczniów to wirtualne  prowadzenia własnej firmy (płacenia podatków, pokonywania różnych problemów i wyzwań, podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania przychodów lub braku środków finansowych). Uczniowie nauczą się w oparciu o własne doświadczenia przedsiębiorczości, kreatywności, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

Cel: w zależności od grupy wiekowej i rodzaju zajęć (warsztaty/gra): przybliżenie pojęcia przedsiębiorczość, poszerzenie wiadomości dotyczących wartości pieniądza, sposobów na oszczędzanie a także tematyki związanej z pracą zawodową – przywilejów i obowiązków z tym związanych, czynności rekrutacyjnych, wymagań pracodawców, rynku pracy, czynności związanych z założeniem własnej firmy, pobudzenie kreatywności, pomysłu ‘na siebie’.

COOL KARIERA
Dla kogo: uczniowie VII – VIII szkoły podstawowej .
Koszt: 100,00 zł – 60 minut / 180,00 zł – 120 minut
Czas trwania: ok. 60 lub 120 minut,

Oferujemy indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów,  którzy chcą poznać swój potencjał i możliwości rozwoju,  aby świadomie dokonywać wyboru swojej ścieżki edukacyjnej i  kariery zawodowej.

 • potrzebujesz wsparcia w wyborze  ścieżki edukacji przy uwzględnieniu własnych zasobów;
 • chcesz poznać swoje  mocne i słabe strony i dowiedzieć się  je wykorzystać, aby stały się Twoim atutem;
 • potrzebujesz stworzenia Indywidualnego planu działania
 • chcesz pogłębić wiedzę o zawodach i rynku pracy
 • potrzebujesz wsparcia w uświadomieniu sobie swojego potencjału oraz w jakim kierunku chciałbyś się rozwijać

Cel: umożliwienie uczniom poznanie swojego potencjału i rozwoju wsparcie przy w wyborze ścieżki edukacyjno – zawodowej, umacnianie wiary we własne możliwości, nauka dobrego planowania, ocena poziomu kompetencji, pogłębienie informacji o kierunkach kształcenia, zawodach, rynku pracy.

Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem w branży budowlanej
Projekt realizowany od 1 września 2021r. we współpracy z Firmą Handlowo – Usługową „COMERCJA” Marcin Leśniak (Lider Projektu).
Okres realizacji: 01 września 2021 r. – 30 kwietnia 2023 r.
Wartość: 740 495,98 zł
Współfinansowanie UE: 624 090,01 zł

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
• Realizację stażu uczniowskiego u Pracodawcy
• Dojazd uczniów i opiekuna na staż
• Ubezpieczenie uczniów
• Materiały niezbędne do przeprowadzenia pilotażu

Grupa docelowa: ponadpodstawowe publiczne szkoły zawodowe, tj. technika i branżowe szkoły I stopnia, realizujące kształcenie zawodowe w branży budowlanej. Pośrednio odbiorcami są uczniowie, kształcący się w ww. placówkach.

Cel: opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 4 zawodów: betoniarz-zbrojarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz – branżowa szkoła I st. i technik budownictwa – szkoła branżowa na poziomie kwalifikacji technika, w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego i pilotażowego wdrożenia rozwiązań w szkołach.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań:

 • Zadanie 1 – realizowane w okresie 01.09.2021 r. – 31.01.2022 r.:
  Opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 4 zawodów.
 • Zadanie 2 – realizowane w okresie 01.02.2022 r. – 30.04.2023 r.:
  Przeprowadzenie pilotażu dla czterech modeli kształcenia, w szkołach: branżowa I stopnia i technikum, łącznie dla 12 uczniów z klas II i III.

Efektem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie modelu kształcenia uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

FE_POWER
Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem
Projekt realizowany od 1 kwietnia 2021r. we współpracy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (Lider Projektu).
Okres realizacji: 01 kwietnia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.
Wartość: 695 989,78 zł
Współfinansowanie UE: 586 580,19 zł

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
• Realizację stażu uczniowskiego u Pracodawcy
• Dojazd uczniów i opiekuna na staż
• Noclegi dla uczniów i opiekuna
• Wyżywienie dla uczniów i opiekuna
• Ubezpieczenie uczniów
• Materiały niezbędne do przeprowadzenia pilotażu

Grupa docelowa: ponadpodstawowe publiczne szkoły zawodowe, tj. technika i branżowe szkoły I stopnia, realizujące kształcenie zawodowe w branży ceramiczno – szklarskiej. Pośrednio odbiorcami są uczniowie, kształcący się w ww. placówkach.

Cel: opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 zawodów: operator urządzeń przemysłu szklarskiego – branżowa szkoła I st., technik ceramik – szkoła branżowa na poziomie kwalifikacji technika, w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego i pilotażowego wdrożenia rozwiązań w szkołach.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań:

 • Zadanie 1 – realizowane w okresie 01.04.2021 r. – 31.01.2022 r.:
  Opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 zawodów.
 • Zadanie 2 – realizowane w okresie 01.02.2022 r. – 31.12.2022 r.:
  Przeprowadzenie pilotażu dla dwóch modeli kształcenia, w 2 szkołach: branżowa I stopnia – szkoła w Malinowie i technikum – szkoła w Opocznie, łącznie dla 24 uczniów z klas II i III.

Efektem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie modelu kształcenia uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

FE_POWER
Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem, w branży transport wodny
Projekt realizowany od 1 września 2021 r. we współpracy z firmą Stefan Surowiecki MS BOAT (Lider Projektu).
Okres realizacji: 01 września 2021 r. – 31 stycznia 2023 r.
Wartość: 703 912,50 zł
Współfinansowanie UE: 593 257,45 zł

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
• Realizację stażu uczniowskiego u Pracodawcy
• Dojazd uczniów i opiekuna na staż
• Ubezpieczenie uczniów
• Materiały niezbędne do przeprowadzenia pilotażu

Grupa docelowa: ponadpodstawowe publiczne szkoły zawodowe, tj. technika i branżowe szkoły I stopnia, realizujące kształcenie zawodowe w branży transportu wodnego. Pośrednio odbiorcami są uczniowie, kształcący się w ww. placówkach.

Cel: opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 3 zawodów: monter kadłubów jednostek pływających – branżowa szkoła I st., technik budowy jednostek pływających oraz technik mechanik okrętowy – szkoła branżowa na poziomie kwalifikacji technika, w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego i pilotażowego wdrożenia rozwiązań w szkołach.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań:

 • Zadanie 1 – realizowane w okresie 01.09.2021 r. – 31.01.2022 r.:
  Opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 3 zawodów.
 • Zadanie 2 – realizowane w okresie 01.02.2022 r. – 31.01.2023 r.:
  Przeprowadzenie pilotażu dla trzech modeli kształcenia, w szkołach: branżowa I stopnia i technikum, łącznie dla 6 uczniów z klas II i III.

Efektem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie modelu kształcenia uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

FE_POWER
Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem, w branży elektroenergetycznej
Projekt realizowany od 1 września 2021r. we współpracy z firmą Marek Rogóż ENOPTIMA (Lider Projektu) oraz firmą "HULANICKI BEDNAREK" Sp. z o.o.
Okres realizacji: 01 września 2021 r. – 31 marca 2023 r.
Wartość: 695 462,99 zł
Współfinansowanie UE: 586 136,21 zł

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
• Realizację stażu uczniowskiego u Pracodawcy
• Dojazd uczniów i opiekuna na staż
• Ubezpieczenie uczniów
• Materiały niezbędne do przeprowadzenia pilotażu

Grupa docelowa: ponadpodstawowe publiczne szkoły zawodowe, tj. technika i branżowe szkoły I stopnia, realizujące kształcenie zawodowe w branży elektroenergetycznej. Pośrednio odbiorcami są uczniowie, kształcący się w ww. placówkach.

Cel: opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 zawodów: elektryk – branżowa szkoła I st. i technik elektryk – szkoła branżowa na poziomie kwalifikacji technika, w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego i pilotażowego wdrożenia rozwiązań w szkołach.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań:

 • Zadanie 1 – realizowane w okresie 01.09.2021 r. – 31.01.2022 r.:
  Opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 zawodów.
 • Zadanie 2 – realizowane w okresie 01.02.2022 r. – 31.03.2023 r.:
  Przeprowadzenie pilotażu dla dwóch modeli kształcenia, w szkołach: branżowa I stopnia i technikum, łącznie dla 9 uczniów z klas II i III.

Efektem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie modelu kształcenia uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

FE_POWER
Masz pytania? Skorzystaj z formularza:


  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl

  Skip to content