ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

Polityka prywatności MARR SA

1. Ochrona praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.marr.pl przysługują Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Strona internetowa www.marr.pl podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.marr.pl
Bez uprzedniej zgody MARR SA elementy zamieszczone na stronie www.marr.pl, w szczególności  teksty, grafika, zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe i aplikacje, nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, drukowane, zapisywane, zmieniane czy udostępniane osobom trzecim.

Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.marr.pl jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na stronie www.marr.pl w sposób niezgodny z zasadami określonymi powyżej stanowi naruszenie praw MARR SA i będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
MARR SA dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www.marr.pl były prawdziwe, rzetelne i aktualne.

Informacje dostępne na stronie www.marr.pl zostały opracowane w dobrej wierze, w sposób rzetelny i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

Jednocześnie MARR wyklucza możliwość ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek wykorzystania treści zawartych na stronie www.marr.pl.

Znak firmy
Marka i logo Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA są chronione prawem i nie mogą być bez jej zgody używane.

2. Ochrona danych osobowych

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Bezpieczeństwo powierzonych nam danych jest dla nas bardzo ważne. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Aby zapewnić pełną poufność przesyłanych informacji, wprowadziliśmy na naszej stronie obsługę bezpiecznych, szyfrowanych połączeń. Komunikacja między komputerem a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Do szyfrowania używamy klucza 128-bitowego – taka siła szyfrowania jest powszechnie dziś stosowanym standardem, wykorzystywanym m.in. przez banki internetowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy MARR, dla których jest on niezbędny w celu obsługi użytkownika. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.

Cookies
Na Stronie MARR wykorzystywana jest technika „cookies”.  Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer firmy MARR SA na komputerze użytkownika. Tą informację serwer firmy MARR może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze Stroną MARR z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na Stronie MARR technika „cookies” pozwala firmie prowadzić analizę częstotliwości odwiedzania Strony w oparciu o system Google Analytics i zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.google.com/analytics/tos.html. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane do innych celów.

Strona MARR jest również dostępna dla użytkowników, którzy zablokują w swojej przeglądarce internetowej możliwość otrzymywania „cookies”.

Kontakt
W celu uzyskania zgody na korzystanie z materiałów udostępnionych na stronie www.marr.pl, prosimy o kontakt mailowy na adres: e-mail

Wielkość czcionki
Kolory