ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań „Ważne Sprawy Małopolskich Przedsiębiorców”. Na warsztat bierzemy biznesową codzienność firm: procedury i wymogi prawne, problemy finansowe, konkurencyjność rynku, kształtowanie kompetencji, motywacje, strategie działania, nowe możliwości rozwoju… Profesjonalnie i praktycznie – stawiamy na konkretne rozwiązania usprawniające działania. Wszystko po to, by małopolskie firmy z powodzeniem wyprzedzały rynkową konkurencję.

Konferencja „Kadra wartością firmy”

Rynek pracy stawia firmy przed nowymi wyzwaniami. Coraz częściej to pracodawcy muszą konkurować o dobrego pracownika, stwarzając atrakcyjne warunki zatrudnienia. Dla wykwalifikowanych specjalistów, biegłych w językach obcych i nowych technologiach liczą się perspektywy rozwoju, idee i wartości zatrudniających je firm. Konferencja „Kadra wartością firmy” to idealna okazja by poznać możliwości doskonalenia kompetencji przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania.

Adresaci:
Właściciele i menadżerowie firm zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozwój kadr
Przedstawiciele samorządów i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości
Firmy szkoleniowo – doradcze akredytowane w Bazie Usług Rozwojowych oraz zainteresowane współpracą

Miejsce konferencji:
Muzeum Lotnictwa Polskiego
31-864 Kraków
al. Jana Pawła II 39


Regulamin Konferencji “Kadra wartością firmy”: pobierz


PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.10

Rejestracja

9.10 – 9.30

Otwarcie konferencji
Małgorzata Popławska – Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

Moduł I: Źródła finansowania rozwoju kadr w przedsiębiorstwie

9.30 – 10.00

Małopolskie Bony Rozwojowe. Oferta edukacyjna dla małopolskich przedsiębiorców
Anna Florczyk-Życzkowska
– Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Jacek Mirecki – VoiceFinder SA

10.00 – 10.10

Małopolskie Bony Rozwojowe. Jak skorzystać z projektu
Joanna Kamińska – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

10.10 – 10.30

Akademia Menadżera Makroregion 3 (Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie). Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w rozwój kadry zarządzającej
Anna DziołakPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

10.30 – 11.00

Przerwa

Moduł II: Kadra wartością firmy

11.00 – 11.45

Mierząc niemierzalne. Jak znaleźć i utrzymać dobrych ludzi, gdy na rynku brakuje specjalistów  
Lidia Poradzisz, Katarzyna Klimczak – INSPIRE Sourcing s.j.

11.45 – 12.30

Dlaczego komunikacja jest z zasady nieefektywna. Jak policzyć dokładnie ile kosztują rozmowy pracowników?
Piotr Pierścionek – Firma Kontra Internet

Moduł III: Baza Usług Rozwojowych. Katalog ofert

12.30 – 13.15

Baza Usług Rozwojowych. Nowe rozwiązania
Aleksandra Berg-Koza, Paweł Startek – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

13.15 – 13.30

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
Justyna Falgier – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Anna Florczyk-Życzkowska

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Koordynator projektu Małopolskie Bony Rozwojowe

Ekspert z zakresu administracji publicznej i zarządzania projektami, posiadający 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynator kilkunastu projektów o wielomilionowych budżetach, Koordynator projektu Małopolskie Bony Rozwojowe.

Jacek Mirecki

Prezes zarządu VoiceFinder S.A.

Absolwent Zarządzania na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie III stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada licencjat z Matematycznego modelowania zjawisk zdobyty w Szkole Nauk Ścisłych przy Polskiej Akademii Nauk. W 2000 roku zrezygnował ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. informatyki w Computer Service MATRIX Sp. z o.o. i zajął się prowadzeniem własnej, innowacyjnej firmy. Laureat I edycji konkursu „Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości 2011”. Nagroda za biznesplan „Usługa automatycznej indeksacji nagrań audio (wykorzystanie algorytmów rozpoznawania mówcy)”. Właściciel innowacyjnej firmy VoiceFinder SA., która zajmuje się wdrażaniem technologii biometrycznych i świadczeniem usług indeksowania nagrań audio i wideo, spółka przygotowuje się do debiutu na rynku New Connect.

Joanna Kamińska 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Specjalista ds. projektów i procesów biznesowych, ekspert z zakresu Małopolskich Bonów Rozwojowych, z wykształcenia pedagog, dziennikarz, wielokrotnie prowadziła warsztaty szkoleniowe z zakresu budowania relacji międzyludzkich. Organizator konferencji i zawodów sportowych. Prywatnie miłośniczka sportu i gór.

Justyna Falgier

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Główny audytor w procesie budowania i pilotażowego wdrożenia systemu zapewniania jakości kształcenia opartego na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), w tym procesu weryfikacji instytucji szkoleniowych. Obecnie kieruje Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, które m.in. prowadzi proces certyfikacji MSUES. Doświadczony audytor wewnętrzny w administracji rządowej i samorządowej (certyfikat Institut of Internal Auditor – CGAP). Ekspert w zakresie jakości usług rozwojowych.

Lidia Poradzisz

INSPIRE Sourcing s.j.

Dyrektor programowy, konsultant z 30 letnim doświadczeniem biznesowym, współwłaściciel INSPIRE Sourcing, nowoczesnej organizacja doradczej specjalizującej się we wdrażaniu w firmach kultury Zarzadzania na talentach. Dzięki zastosowaniu tej autorskiej metodyki bazującej na mierzalnych wskaźnikach, klienci INSPIRE Sourcing minimalizują ryzyko nietrafionych inwestycji w ludzi. Certyfikowany coach (Practicioner Coach Diploma®), licencjonowany partner Advisio Consulting Methodologies, Extended Disc, Way2Improve. oraz Value View®. Wspiera organizacje w tworzeniu strategii personalnych, profili kompetencyjnych, implementacji: standardów korporacyjnych, systemów motywacyjnych, w tym: systemów oceny pracowników, ścieżek rozwoju oraz systemów zapobiegania nadmiernej fluktuacji kadr.

Katarzyna Klimczak

INSPIRE Sourcing s.j.

Trener, konsultant i coach PCD®. Posiada 11-letnie doświadczenie w biznesie i konsultingu. Absolwentka studiów o profilu pedagogicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim, Psychologia w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Certyfikowany konsultant The Bridge Personality®, Advisio Consulting Methodologies, Extended DISC, Way2Impove. Specjalizuje się w projektach mających na celu skuteczne Zarządzanie Talentami w organizacjach z wykorzystaniem narzędzia The Bridge Personality™ oraz budowania efektywnych zespołów.

Piotr Pierścionek

Firma Kontra Internet

Chociaż z wykształcenia jest prawnikiem, najbardziej fascynuje go poszukiwanie faktów dotyczących marketingu i sprzedaży w Interencie. Specjalizował się w e-marketingu dla farmaceutów. Był współwłaścicielem CMS ApteON.pl. Jego firma – maneuver.pl wykonywała aplikacje webowe i mobilne. Obecnie jest konsultantem w FirmaKontraInternet.pl. Teraz pomaga małym i średnim firmom usługowym, budować skuteczną sprzedaż za pomocą jasnych, logicznych i metodycznych posunięć.

Aleksandra Berg-Koza

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo wsparciem przedsiębiorców ze środków publicznych w obszarze szkoleń i doradztwa. Związana z projektem Bazy Usług rozwojowych od jego początku, obecnie Kierownik Sekcji Obsługi Klienta BUR w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Paweł Startek

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  pracuje od 16 lat. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich. Obecnie odpowiedzialny za wsparcie techniczno-merytoryczne w ramach projektu rozwoju i utrzymania ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych.

Anna Dziołak

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada za koordynację projektów szkoleniowo-doradczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej kierowanych do przedsiębiorców z obszaru rozwoju zasobów ludzkich.

„Zgodnie z wolą wszystkich Prelegentów konferencji zamieszczamy  prezentacje i zachęcamy do skorzystania z nich. Jeżeli macie Państwo szczegółowe pytania czy wątpliwości proponujemy bezpośredni kontakt z Prelegentem.”

  • Małopolskie Bony Rozwojowe. Oferta  edukacyjna dla małopolskich przedsiębiorców – Anna Florczyk-Życzkowska: pobierz
  • Małopolskie Bony Rozwojowe. Jak skorzystać z projektu – Joanna Kamińska: pobierz
  • Akademia Menadżera Makroregion 3 (Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie). Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w rozwój kadry zarządzającej – Anna Dziołak: pobierz
  • Mierząc niemierzalne. Jak znaleźć i utrzymać dobrych ludzi, gdy na rynku brakuje specjalistów Lidia Poradzisz, Katarzyna Klimczak: pobierz
  • Baza Usług Rozwojowych. Nowe rozwiązania Aleksandra Berg-Koza, Paweł Startek: pobierz
  • Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno- Szkoleniowych Agnieszka-Sasor: pobierz

Strefa B2B 

Konferencje „Ważne Sprawy Małopolskich Przedsiębiorców” – przestrzeń spotkań małopolskich przedsiębiorców, menadżerów, firm szkoleniowo-doradczych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w regionie. Doskonała okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów.

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane prezentacją oferty podczas konferencji, a także do organizacji spotkań biznesowych w strefie B2B.


MOBILNY PUNKT REJESTRACJI – MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE

Konferencji towarzyszy Mobilny Punkt Rejestracji w systemie „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Doradcy MARR S.A. na bieżąco będą rejestrować zainteresowanych przedsiębiorców umożliwiając im zdobycie Bonów na szkolenia lub doradztwo.

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego


Partnerzy Konferencji:

Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network to europejska sieć oferująca małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, wspomagające ich potencjał i zdolności innowacyjne oraz aktywność na międzynarodowych rynkach. Ośrodek Enterprise Europe Network działa przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Zobacz więcej na:
transfer.edu.pl
een.net.pl

Małopolskie Bony Rozwojowe

Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – umożliwiający finansowanie usług rozwojowych dla małopolskich przedsiębiorców oraz ich kadr.

Zobacz więcej na:
mbon.pl

Organizator
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 617 66 82
e-mail: doz@marr.pl

Miejsce konferencji:
Muzeum Lotnictwa Polskiego
31-864 Kraków
al. Jana Pawła II 39

Skip to content