ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, doradztwo proinnowacyjne

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem dofinansowania, wsparciem w realizacji projektów (zarządzanie i rozliczanie), a także przygotowaniem dokumentów o charakterze analitycznym i strategicznym dotyczących rozmaitych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Zatrudniamy i współpracujemy ze specjalistami z dziedziny ekonomii i finansów, rynku pracy, nauk społecznych, gospodarki komunalnej oraz funduszy europejskich. Naszym najważniejszym celem jest sukces naszych Klientów, dlatego świadczone przez nas usługi wykonywane są z najwyższą starannością oraz sumiennością. Jesteśmy konkurencyjni merytorycznie i finansowo.

Do korzystania z naszych usług zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, klastry, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, spółki komunalne, organizacje pozarządowe, instytucje lokalne, regionalne i państwowe.

Naszym Klientom oferujemy:

  • Doradztwo w opracowaniu koncepcji projektów ubiegających się o wsparcie finansowe
  • Kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, międzynarodowych i krajowych (w tym m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych, PO Inteligentny Rozwój, EOG, PROW, programów ministerialnych, programów urzędów marszałkowskich, NFOŚiGW)
  • Usługi koordynacji, zarządzania i rozliczania projektów
  • Przygotowanie analiz biznesowych, audytów innowacyjności, raportów due diligence
  • Opracowanie raportów, studiów wykonalności, strategii, opinii eksperckich

Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę!
ul. Kordylewskiego 11, pokój 305, Kraków
e-mail: doradztwo@marr.pl

Magdalena Niechaj
e-mail: magdalena.niechaj@marr.pl
tel. +48 12 417 74 09

Lilianna Piwowarska-Solarz
e-mail: lilianna.piwowarska-solarz@marr.pl
tel. + 48 12 617 66 72

Anna Sowa-Jadczyk
e-mail: anna.sowa-jadczyk@marr.pl
tel. +48 12 617 66 87

Romana Toft
e-mail: romana.toft@marr.pl
tel. +48 12 617 99 66

Ewa Orszulik-Piejko
e-mail: ewa.orszulik@marr.pl
tel. + 48 12 617 66 72

Skip to content