ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Projekt EMPOWERED by NEIA

Głównym celem projektu jest  ułatwianie powstawania wspólnych przedsięwzięć, które wzmacniają regionalne systemy innowacji, łączą je z innymi europejskimi systemami i stymulują dostosowanie ich polityki do poziomu polityki europejskiej.

Działania zakładają mapowanie i planowanie ekosystemów poprzez otwarty dialog na rzecz szerszej współpracy między regionami UE w oparciu o pomysły przedsiębiorców.


Projekt z  programu Horyzont Europa realizowany jest  w partnerstwie 7 instytucji z 7 krajów:

  • INNOVA SRL (INNOVA)
  • ACCENT INKUBATOR GMBH (ACCENT)
  • Malopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR)
  • S.C. VENTURE BOOSTER S.R.L. (VBOOST)
  • REGIONALNA AGENCIJA ZA PREDPRIEMACHESTVO I INOVACII-VARNA (RAPIV)
  • TERA TEHNOPOLIS DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROMICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA INOVACIJA I PODUZETNISTVA (TERA)
  • Beamline OÜ (BEAM)

Skontaktuj się z nami:

Anna Sowa-Jadczyk
e-mail: anna.sowa-jadczyk@marr.pl
tel. +48 12 617 66 87

Ewa Orszulik-Piejko
e-mail: ewa.orszulik@marr.pl
tel. + 48 12 617 66 72

Romana Toft
e-mail: romana.toft@marr.pl
tel. +48 12 617 99 66

Lilianna Piwowarska-Solarz
e-mail: lilianna.piwowarska-solarz@marr.pl
tel. + 48 12 617 66 72

Magdalena Niechaj
e-mail: magdalena.niechaj@marr.pl
tel. +48 12 417 74 09

Skip to content