ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Celem studiów podyplomowych CSR Management jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania odpowiedzialnym biznesem w procesie budowania nowoczesnej organizacji. Dzięki temu firmy będą mogły mieć realny wpływ  na realizację celów zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez opracowywanie, wdrażanie i ewaluację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, nowoczesne zarządzanie organizacją, budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Studia podyplomowe CSR Management przeznaczone są dla: menedżerów i zarządzających różnymi organizacjami, właścicieli przedsiębiorstw, kadry kierowniczej, pracowników zajmujących się w komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska, osób pragnących uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze CSR oraz chcących rozwijać dalszą karierę zawodową w problematyce związanej z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Forma zaliczenia: projekt dyplomowy dotyczący wybranego obszaru zarządzania CSR, związanego z przedmiotem studiów – opracowywany w kilkuosobowych zespołach. Uczestnicy, oprócz dyplomu ukończenia studiów CSR Management mają również możliwość uzyskania certyfikatu PRINCE2® Foundation (po zdaniu egzaminu PRINCE2® Foundation).

CSR Management
- studia podyplomowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: więcej
  • Kierunek: CSR Management
  • Rok akademicki 2021/2022
  • Czas trwania: 2 semestry/160 h dydaktycznych/12 zjazdów stacjonarnych
  • Możliwość uzyskania certyfikatu PRINCE2® Foundation (po zdaniu egzaminu PRINCE2® Foundation

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

5 990 PLN*

*jedyna opłata – brak jakichkolwiek dodatkowych opłat (wpisowych itp.).
APLIKUJ

Informacje o prowadzących zajęcia

Anna Kornacka

Właścicielka firmy szkoleniowej, doradczyni personalna, pedagog, wykładowczyni akademicka, działaczka społeczna. Od 2007 roku prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego (ZPPZ) zrzeszonym w Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Reprezentuje zachodniopomorskich pracodawców i łączy perspektywę przedsiębiorców ze światem nauki, m.in. pełniąc rolę ekspertki ds. pracodawców Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w obszarach nauk społecznych, prawnych i humanistycznych. Od 2014 roku zasiada w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, a od 2015 roku, czyli od początku istnienia tego ciała, jest wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie zachodniopomorskim. Członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, członkini Instytutu Niemiec i Europy Północnej. Od 2000 roku prowadzi firmę szkoleniową (szkoli przedstawicieli biznesu, nauki oraz administracji samorządowej i rządowej). Badaczka zagadnień związanych z władzą, wykładowczyni akademicka (m.in. na studiach MBA) i autorka wielu publikacji na temat edukacji osób dorosłych, CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), etyki biznesu, zarządzania, komunikacji oraz elastycznych form zatrudnienia. Od 2013 roku propagatorka CSR w Polsce i regionie, inicjatorka projektu realizowanego w partnerstwie z Hiszpanami certyfikacji polskich pracodawców pod kątem CSR. W 2009 roku wybrana w plebiscycie „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”) Polką Roku 2008, zaś w 2012 w rankingu dziennikarzy „Głosu Szczecińskiego” wybrana najbardziej wpływową kobietą na Pomorzu Zachodnim.

Artur Nowak-Gocławski

Współzałożyciel i prezes ANG Spółdzielni, działającej w branży finansowej oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni. Zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym w Koalicję Prezesi Wolontariusze, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan, zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. ANG Spółdzielnia, którą współtworzy otrzymała wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Etyczna Firma 2015-2018  w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015-2018 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015 – 2018 Pulsu Biznesu, Listki CSR Polityki 2015 – 2018. Otrzymał osobiste wyróżnienie “Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu, finalista nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” Muzeum Powstania Warszawskiego za działalność społeczną.

Jacqueline Kacprzak

Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności. Posiada doświadczenie i znajomość uwarunkowań pracy w administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego (w szczególności specyfiki funkcjonowania, procedur oraz procesu decyzyjnego OECD, Unii Europejskiej i ONZ). Radca Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Członek Biura Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Członek Grupy doradców rządowych Global Reporting Initiative w zakresie raportowania niefinansowego. Inicjatorka i koordynator partnerstw na rzecz tłumaczeń na język polski standardów raportowania niefinansowego oraz standardów OECD dotyczących należytej staranności. Wykładowca w Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego. Do jej zainteresowań badawczych i naukowych należą: zmiany w nowoczesności i kapitalizmie oraz odpowiedzialne prowadzenie biznesu i prawa człowieka.

Katarzyna Gajus-Wyrwicz

Ekspertka w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, praktyk, szkoleniowiec, wykładowczyni akademicka, działaczka społeczna. Doświadczona w zakresie tworzenia strategii odpowiedzialnego biznesu, kodeksów postępowania oraz raportowania danych niefinansowych według standardu GRI. Właścicielka firmy myImpact, zajmującej się doradztwem dla zrównoważonego biznesu. Współpracuje z instytucjami i firmami przy projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz CSR, opracowuje dokumenty strategiczne oraz doradza przy ich wdrażaniu. Szkoli jak w sposób zrównoważony zarządzać projektami. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu odpowiedzialnego zarządzania oraz komunikowania kwestii CSR na Politechnice Krakowskiej (studia podyplomowe) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Działa w międzysektorowych zespołach na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR, koordynowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się w życie lokalnej społeczności oraz działa wolontaryjnie na rzecz dzikich zwierząt w Afryce.

Lidia Kwiatkowska

Ekspertka z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Posiada doświadczenie we wdrażaniu strategii CSR, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw oraz tworzeniu i ewaluacji strategicznych programów zaangażowania społecznego. Trenerka biznesu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obecnie pracuje na stanowisku koordynatora ds. CSR w Grupie PZU. Doświadczenie zdobywała prowadząc projekty doradcze dla polskich i zagranicznych firm m.in: Grupa Polpharma, Akrihin Rosja, ZT Kruszwica, Santander Bank Polska, Benefit Systems, Rossmann Polska, Bayer Polska, Żywiec Zdrój, Stena Recykling, Neapco Polska, ArcelorMittal Poland, Grupa LUX MED. Autorka szkoleń i warsztatów edukacyjnych, w tym programu rozwojowego dla startupów pozytywnego wpływu realizowanego w ramach projektu Samsung Inkubator. Członek zespołu badawczego  „Polski konsument i CSR. Barometr CSR 2016”. Współpracowała z CSR Consulting, SGS Polska, platformą CR Navigator. Absolwentka kursów z zakresu design thinking, myślenia wizualnego w biznesie, facylitacji grupowej. Na studiach podyplomowych prowadzi blok zajęć dotyczący relacji z interesariuszami i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

Łukasz Kaliciński

Przedsiębiorca od 2003 roku. Zaczynał od firmy zajmującej się recyklingiem, następnie skupił się na StartUpach internetowych, które doprowadziły go stworzenia pierwszej w Polsce firmy odpowiedzialnej społecznie – NOTJUSTSHOP. Rozwijając ją przez kilka lat był opisany w Magazynie FORBES, został wyróżniony nagrodą Amicus Hominum przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego, za połączenie akcji charytatywnej z biznesem. Po tym jak coraz większa grupa firm, w ramach swoich działań CSRowych, była zainteresowana współpracą z NOTJUSTSHOPem, zapadła decyzja o skupieniu się na działaniach marketingowych. Tak oto powstała, prowadzona turkusowo, agencja marketingowa NOTJUSTSHOP. Ukończone studia na AGH na Wydziale Metalurgii Metali Nieżelaznych w Krakowie (tytuł magistra inżyniera). Częsty wykładowca na wielu uczelniach (głównie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), konferencjach (BOSS Festiwal, Open Eyes Economy Summit, Konwersatoria Andrzeja Bliklego, liczne konferencje o tematyce turkusowej). Praktyk w dziedzinie CSRu i komunikacji.

Maria Gierałt

HR Biznes Partner w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego współpracujący z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Wdraża rozwiązania z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju, tworzy strategie CSR, doradza w zakresie podnoszenia efektywności w kluczowych obszarach HR, które mają wpływ na wypracowany zysk i kwestie wizerunkowe przedsiębiorstwa. Zaangażowana w Projekt Lider CSR – zarządzanie wiekiem oraz STOB regions Interreg Europe. Ma dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami działających na rynku polskim w realizacji wieloetapowych projektów nastawionych na rozwijanie umiejętności zarządczych  (m.in. Akademia Menedżera; Akademia Zarządzania i coaching menedżerski), na budowanie skutecznych zespołów, zarządzanie zmianą, efektywność osobistą i biznesową oraz sprawną komunikację (jako filolog polski wprowadza skuteczne rozwiązania językowe służące rozwiązywaniu konfliktów, prowadzeniu negocjacji i mediacji oraz przekazywaniu trudnych decyzji).  Jako trener, coach, konsultant łączy doświadczenie biznesowe z budowaniem relacji z klientem prowadzącej do wypracowania celowanych rozwiązań (Business Solutions). Ukończyła studia podyplomowe Employer Branding (AGH), językoznawstwo stosowane (UJ), jest certyfikowanym HR Biznes Partnerem, trenerem (Międzynarodowy Certyfikat – BTEC Professional Certificate, Edexcel) i coachem (Coach Certificate, Erickson College International). Ponadto posiada certyfikaty: Extended DISC, Ensize, Transactional Analysis 101 Verification Certificate, Akademia Mistrzów Treningu (VI The European Qualifications Framework), Zarządzanie Projektami IPMA, Prince2 Foundation & Practitioner. Pracowała m. in. dla: EDF, TAURON, Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, BGK, BPS, BRE Bank, BZ WBK (obecnie Santander), PKO BP, ING Bank Śląski, UDT, MAN, Valeo, Volvo,  PZU, Generali, Compensa, Bayer, GlaxoSmithKline, Jelfa, LPP, Orange, Capgemini, JMD, Radisson, Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Miast.

Tomasz Jeleński

Nauczyciel akademicki, architekt wnętrz, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997) i Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016); w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Stypendysta Ministra Kultury (2003) i Ministerstwa Nauki (2004). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener letniej akademii Challenges of Sustainable Development in Poland. W 2004-05 visiting tutor na Uniwersytecie w Cardiff. Od 2007 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; visiting professor w: Politecnico di Milano, Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtina i Vienna University of Technology (2013-14); twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” na PK (od 2016). Członek Rady Fundacji Sendzimira, Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) w dziedzinach zrównoważonego rozwoju przestrzennego, planowania i partycypacji. Od 2012 przewodniczący polskiej Kapituły INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism), od 2019 przewodniczący INTBAU College of Chapters. Autor nagradzanych projektów wnętrzarskich i urbanistycznych oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. W badaniach naukowych specjalizuje się w problematyce historycznej przestrzeni publicznej i partycypacji społecznej; zarządzania, trwałości i prężności miast oraz metod warsztatowych w praktyce planistycznej i projektowej. Warsztaty projektowe realizuje w wielu lokalizacjach w Polsce i za granicą.

Beatrycze Bem

Ekspertka w obszarze komunikacji korporacyjnej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Kilkunastoletnie doświadczenie pracy w sektorze paliwowym, finansowym, IT, energetycznym, automatyki przemysłowej i robotyki oraz FMCG. Jako członek zarządu fundacji korporacyjnej współodpowiedzialna za stworzenie podstaw działania organizacji, jej strategię, bieżące projekty społeczne oraz rozwój wolontariatu pracowniczego. Umiejętność pracy zarówno w środowisku międzynarodowych korporacji, jak i MŚP oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i wolontariuszami. Szkoleniowiec wspierający biznes i NGO w realizacji celów społecznie użytecznych.

Dominika Nawrocka

Brand Communication & CSR Manager, Capgemini
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Zarządzania i Marketingu. W Capgemini Polska od 2012 roku jest odpowiedzialna za strategię Employer Branding – jej wdrażanie oraz mierzenie efektywności podejmowanych działań. Projektuje i koordynuje kampanie employer brandingowe o charakterze rekrutacyjnym i wizerunkowym. Od 2017 roku odpowiedzialna również za Social Media, Public Relations, wewnętrzną komunikacji i CSR – czyli za zespół Brand Communication & CSR. Przed dołaczeniem do Capgemini realizowała działania wizerunkowe w branży konsultingowej, budowlanej oraz medialnej. Kampanie i działania nadzorowane przez Dominikę w ramach strategii doczekały się licznych nagród w konkursach, min.: Top Employers, ABSL Diamonds, EB Excellence, EB Kreator, EB stars, Złote Spinacze, konkurs Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a także wielokrotnie były wymieniane w Rankingu Odpowiedzialnych Firm (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Prywatnie: fanka digital marketingu, seriali (Twin Peaks, Peaky Blinders, Black Mirror, itp.) oraz muzyki na żywo. Mama Mikołaja i szczęśliwa posiadaczka kota Loli.

Elżbieta Sieniawska

CSR Country Lead | Capgemini Poland
W Capgemini pracuje od 6 lat, a od 2019 objęła rolę CSR Country Leada dla Capgemini Polska. Wcześniej piastowała różne funkcje między innymi w obszarze CSR, employer branding i komunikacji wewnętrznej. Obecnie zajmuje się wdrażaniem strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w głównych obszarach: włączania różnorodności (Diversity Inclusion), zrównoważonego rozwoju środowiska (Environmental Sustainability) oraz włączenia społeczeństwa wykluczonego w świat cyfrowy (Digital Inclusion). W ramach strategii realizuje również wdrożenie programów wellbeing’owych skierowanych do pracowników w Polsce.

Małgorzata Greszta

Partner Zarządzający w CSR Consulting, odpowiedzialna za realizację usług doradczych. Ekspert w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju – zawodowo związana z tematem od ponad 17 lat. Wcześniej Menedżer Działu Usług Zrównoważonego Rozwoju SGS Polska i doradca strategiczny w obszarze CSR.  Doświadczona w zakresie raportowania i tworzenia strategii CSR. Realizowała projekty doradcze i szkoleniowe w obszarze CSR dla szerokiego grona polskim firm i korporacji międzynarodowych. Realizowała pierwsze programy badawcze i edukacyjne w obszarze CSR w Polsce. Dyrektor Programowy, a później Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Współpracowała z Bankiem Światowym. Duże doświadczenie zdobyła na rynku europejskim m.in.: jako członek Grupy Zarządzającej w europejskiej sieci organizacji CSR Europe, obecnej w 19 krajach UE. Twórca i Dyrektor Programowy Akademii Zarządzania Społecznym Zaangażowaniem Firm oraz programu edukacyjnego dla menedżerów CSR Odpowiedzialny Biznes w Praktyce. Trener wiodący Akademii Innowatorzy CSR w Polsce we współpracy z Harvard Business Review Polska. Autorka licznych prezentacji i artykułów z zakresu strategii CSR, publikowanych m.in. przez Harvard Business Review Polska. Autorka raportu „Zarządzanie CSR. Trendy. Inspiracje, dobre praktyki”. Autorka wielu prezentacji i artykułów z zakresu strategii CSR.   Inicjatorka licznych inicjatyw edukacyjnych w obszarze CSR na rynku polskim.  Współautorka badania i raportu Barometr CSR. Współinicjatorka Koalicji RECONOMY. Inicjatorka Kampanii 17 Celów – największej kampanii zachęcaj biznes działający w Polsce do działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Skontaktuj się z Nami

Katarzyna Bieg
tel. +48 12 649 22 77
e-mail: mck@pk.edu.pl

Katarzyna Brzezińska – Karasek
tel. kom: 785 110 264
e-mail: katarzyna.karasek@marr.pl

Skip to content