ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

PROJEKT FLOPRES

We wrześniu 2023 roku rozpoczęliśmy realizację projektu FLOPRES (Flash Flood Prediction and Prevention System) związanym z przewidywaniem i zapobieganiem powodziom.

Główne działania koncentrować się będą na podejmowaniu przyjaznych dla przyrody decyzji dotyczących gospodarki wodnej oraz zarządzania zagrożeniami i katastrofami wodnymi, w szczególności zapobiegania tzw. „powodziom błyskawicznym”

W tym celu zostanie stworzone i przetestowane innowacyjne narzędzie do przewidywania i wczesnego ostrzegania przed powodziami błyskawicznymi – czujniki FLOPRES, do wykorzystania przez lokalne społeczności, w których występują zagrożenia powodziowe.

Czujniki, umieszczane w odpowiednich miejscach na problematycznych rzekach i potokach, korzystać będą z aktualizowanych na bieżąco kompleksowych danych hydrologicznych, a związany z nimi software będzie te dane przetwarzać po to, by odpowiednio wcześnie informować mieszkańców oraz instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną i bezpieczeństwo powodziowe o zbliżających się zagrożeniach.

Efekt: zmniejszenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz zwiększenie wiedzy lokalnych społeczności na temat zmian klimatycznych i związanych z nimi zagrożeń, a także świadomości władz lokalnych w zakresie strategii adaptacyjnych opartych na przyrodzie.


Projekt jest realizowany w partnerstwie z innymi instytucjami z Polski i Słowacji.

PARTNERZY

 1. ESPRIT spol. s r.o. (Słowacja) – wnioskodawca i koordynator projektu
  ESPRIT jest zaangażowana w działalność badawczo-rozwojową i konsultingową w dziedzinie hydrologii, geografii i ekologii krajobrazu. Projektuje również i rozwija kompleksowe rozwiązania z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS) i specjalistycznego oprogramowania stosowanego w dziedzinie modelowania procesów naturalnych.
 1. GOSPACE LABS s r.o. (Słowacja) – partner
  Jest słowackim pionierem w dziedzinie IoT dzięki własnym produktom sprzętowym, nie tylko na poziomie dostarczania sensorów fizycznych, ale także jako operator sieci przetwarzający dane w swojej infrastrukturze chmurowej. GOSPACE będzie odpowiedzialne za wykonanie produktu projektowego – czujników FLOPRES.
 1. Meteo sp. z o.o. (Polska) – partner
  Jest to spółka o charakterze spin-off wydzielona z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie komercyjnej działalności w obszarze numerycznych prognoz pogody oraz produktów o nich opartych. Spółka przejęła od UW proces wdrożenia i operacyjnego udostępniania danych. Poza tym, spółka tworzy własne produkty w oparciu o prognozy generowane w ICM UW oraz z innych komercyjnych i niekomercyjnych źródeł.
 1. Presovsky samospravny kraj (PSK, Słowacja)– partner
  Region preszowski znajduje się w północno-wschodniej części Republiki Słowackiej. Z powierzchnią 8 973 km2 zajmuje 18,3% powierzchni kraju, co czyni go drugim co do wielkości regionem Słowacji.

W projekcie występują również partnerzy stowarzyszeni: Województwo Małopolskie z Polski oraz miasta: Koszyce i Preszów, a także Inovacne centrum Kosickeho kraja ze Słowacji.


Finansowanie:

Projekt jest realizowany w ramach unijnego programu LIFE, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Nabór: LIFE-2022-SAP-CLIMA, LIFE Subprogramme Climate Action; Temat: LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA; Rodzaj Działania: LIFE-PJG).

Całkowita wartość projektu  – 3 201 129 EURO, 369 792 Euro (MARR)
– 60 % finansowane ze środków Komisji Europejskiej,
– 35% MARR (dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Czas trwania:  od 1 września 2023 do 31.08.2026 roku.
Projekt jest realizowany na terenie województwa małopolskiego.


ROLA MARR W PROJEKCIE

Do pilotażowego testowania czujników wybrano: potok San w Myślenicach, potok Roztoczankę w gminie Gródek nad Dunajcem oraz – dodatkowo – wybrane dopływy rzeki Prądnik, w szczególności Bibiczankę i Garliczankę, przepływające przez gęsto zaludnione sołectwa podkrakowskiej gminy Zielonki.

Dla lokalizacji, gdzie zainstalowane zostaną czujniki przygotowano szczegółową matrycę (listę) zainteresowanych grup docelowych projektu wraz z ich danymi kontaktowymi.

MARR przygotuje dla tych lokalizacji eksperckie raporty techniczne wskazujące na najbardziej optymalne miejsca zainstalowania czujników FLOPRES, aby w sposób najbardziej efektywny spełniały swoją ostrzegawczą rolę.

Pilotaż ma na celu sprawdzenie efektywności nowego rozwiązania, które – jeśli okaże się  skuteczne, zostanie z wdrożone w nowych lokalizacjach w Małopolsce, innych regionach Polski, a docelowo – także w innych krajach Europy.

Ponadto, MARR zorganizuje trzy okrągłe stoły (Roundtables) z udziałem specjalistów projektu oraz interesariuszy (władze gminne, mieszkańcy) dla każdej z pilotażowych lokalizacji, a także jedną otwartą sesję Q&A (Questions and Answers) przeznaczoną dla zainteresowanych osób i instytucji oraz warsztaty projektowe wpisujące się w ramy ogólnopolskiego dnia informacyjnego LIFE. Pierwszy okrągły stół odbędzie się w lutym 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu: www.FLOPRES.eu


Skontaktuj się z nami:

Ewa Orszulik-Piejko
e-mail: ewa.orszulik@marr.pl
tel. + 48 12 617 66 72

Romana Toft
e-mail: romana.toft@marr.pl
tel. +48 12 617 99 66

Anna Sowa-Jadczyk
e-mail: anna.sowa-jadczyk@marr.pl
tel.
+48 12 617 66 87

Lilianna Piwowarska-Solarz
e-mail: lilianna.piwowarska-solarz@marr.pl
tel. + 48 12 617 66 72

Magdalena Niechaj
e-mail: magdalena.niechaj@marr.pl
tel. +48 12 417 74 09

Skip to content