ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

W jaki sposób pozyskać i na co przeznaczyć środki z funduszy unijnych przeznaczonych na kształcenie i rozwój?

Otaczająca nas rzeczywistość, postęp naukowo – techniczny i ciągłe zmiany pociągają za sobą rosnące wymagania w zakresie elastycznego i szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku pracy, nowych zawodów i nowoczesnych technologii. Uczenie się, nabywanie umiejętności czy kwalifikacji zawodowych to szansa na podtrzymanie zatrudnienia, rozwój zawodowy pracownika, pracodawcy i zespołu.

Dzięki warsztatom uzyskacie Państwo wiedzę o tym jak wykorzystać środki na podniesienie kwalifikacji i umiejętności pozwalających na rozwój na stanowisku pracy, ale również na przekwalifikowanie czy też zdobywanie nowych umiejętności wspierających rozwój przedsiębiorstwa. Projekty finansowane ze środków europejskich dotyczą zarówno rozwoju osobistego, jak i zawodowego. To także szansa dla osób które chcą powrócić na rynek pracy po długiej nieaktywności zawodowej.

Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do poszerzenia networkingu, wymiany doświadczeń w obszarze rozwoju i kształcenia, a także nawiązania kontaktów zawodowych, poznania potencjalnego pracownika lub pracodawcy.


Warsztaty:
  • „Uczenie się przez całe życie – rola Funduszy Europejskich w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka”
  • „Wyzwania HR – rola pracodawcy w potwierdzaniu umiejętności pracowników”
  • „Kwalifikacje szyte na miarę – jak pracodawcy i pracownicy mogą modelować rynek pracy dzięki FE”

8:30 – 9:00

Rejestracja

9:00 – 9:30

Powitanie uczestników spotkania
Prezes Zarządu MARR SA
Marszałek Województwa Małopolskiego
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

9:30 – 11:00

„Uczenie się przez całe życie – rola Funduszy Europejskich w rozwoju osobistym i zawodowym  człowieka” (część teoretyczna i warsztatowa).
Prowadzący: Maria Gierałt, Anna Florczyk-Życzkowska

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45

„Wyzwania HR – rola pracodawcy w potwierdzaniu umiejętności pracowników” panel prowadzony przez ekspertów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (część teoretyczna i warsztatowa).
Prowadzący: Ewa Bodzińska-Guzik, Justyna Telejko

12:45 – 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 – 15:00

„Kwalifikacje szyte na miarę – jak pracodawcy i pracownicy mogą modelować rynek pracy dzięki FE” panel prowadzony przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych (część teoretyczna i warsztatowa).
Prowadzący: Anna Kida, Ewa Nieć

15:00 – 15:30

Przerwa kawowa z dyskusją i zakończenie spotkania

Kontakt:
Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków
tel. 12 617 66 49
e-mail: dwr@marr.pl


Miejsce konferencji:
STADION CRACOVII
Sala Konferencyjna
ul. Józefa Kałuży 1, Kraków

Skip to content