ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

ogłoszenia MARR

Ogłoszenie o naborze na Partnera do Projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności realizowanego w ramach Komponent A – Odporność i konkurencyjność gospodarki,  inwestycji A1.2.1 KPO  Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm) występując, jako Lider  Projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności realizowanego w ramach Komponent A – Odporność i konkurencyjność gospodarki,  inwestycji A1.2.1 KPO  Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności ogłasza otwarty nabór na Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją Projektu.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: biuro@marr.pl lub telefonicznie pod numerem  + 48 602 278 182

Termin składania ofert: 12.09.2023 r. godzina 12:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.


data publikacji: 21.08.2023

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenie o naborze na Partnera dla podregionu „Krakowski wraz z miastem Kraków (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm) występując, jako Lider Projektu finansowanego z Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 realizowanego w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla Rynku Pracy, edukacji i włączenia społecznego  Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Typ projektu A: finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych (Nabór nr FEMP.06.06-IP.02-011/23) ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: biuro@marr.pl lub telefonicznie pod numerem 12 617 66 71.

Termin składania ofert: 18.08.2023 r. godzina 12:00

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.


data publikacji: 27.07.2023

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm) występując, jako Lider Projektu finansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji realizowanego w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej  Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, Typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy (Nabór nr FEMP.08.01-IP.02-009/23) ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów zainteresowanego/ych wspólną realizacją Projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

termin składania ofert: 04.08.2023 r.

Dokumenty: pobierz

Skip to content