ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

ogłoszenia MARR

Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie”

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2019 r.

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenie o naborze na Partnera projektu

Termin składania ofert: do 9 maja 2019 roku

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenie o naborze na Partnera w ramach subregionu Sądecki (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski)

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 12 kwietnia 2019 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenie o naborze na Partnera w ramach subregionu „Podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański)”

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 12 kwietnia 2019 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenie o naborze na Partnera w ramach subregionu Tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski)

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 12 kwietnia 2019 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenie o naborze na Partnera w ramach subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)”

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 12 kwietnia 2019 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Ogłoszenie o naborze na Partnera w ramach subregionu „KOM wraz Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)”

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 12 kwietnia 2019 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Opracowanie projektów międzynarodowych stoisk wystawienniczych Centrum Business in Małopolska na lata 2019-2022 na międzynarodowych wystawach targowych oraz opracowanie projektów upominków reklamowych, charakterystycznych dla regionu Małopolski i związanych z daną branżą

Termin składania ofert: 29 marca 2019 r.

Dokumenty: pobierz


Odpowiedzi na pytania: pobierz

Ogłoszenia o wynikach postępowań: przejdź

Wielkość czcionki
Kolory