ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

ogłoszenia MARR

„Sporządzenie szkicu koncepcyjnego wraz z ustaleniem warunków technicznych projektu dla rozbudowy budynku nr III na dz. 1/144 obr.45 jedn. ewid. Kraków – Podgórze”

Termin składania ofert: do 5 czerwca 2018 roku, godz. 14.00

Dokumenty: pobierz

Oferta – Zakup telefonów komórkowych CnB II

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Zakup telefonów komórkowych DCB-KOM 2”.

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite – 26  szt. licencji

Termin składania ofert: do 5 kwietnia 2018 r.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.bozek@marr.pl

Dokumenty: pobierz

Usługa przygotowania trzech artykułów eksperckich, o charakterze popularno-naukowym, skierowanych do małopolskich przedsiębiorstw eksportujących, dotyczących gospodarki i szczególnych warunków prowadzenia biznesu na 3 rynkach: Bliski Wschód, Kaukaz, Azja Wschodnia (Chiny/Wietnam), na potrzeby publikacji w ramach realizacji projektu „Power up your Business in Małopolska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do 16 marca 2018 r. do godz. 10.00

Dokumenty: pobierz

Składanie ofert wstępnych w zakresie wynagrodzenia za sporządzenie operatów szacunkowych.

Termin składania ofert: do 7 marca 2018 r., do godz.15 na adres e-mail: agnieszka. jasiowka@marr.pl, dizn.kancelaria@marr.pl

Dokumenty: pobierz

Przeprowadzenie badania efektywności przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”). 

Termin składania ofert: do 06 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty: pobierz

Odpowiedzi na pytania: pobierz

Ogłoszenia o wynikach postępowań: przejdź

Wielkość czcionki
Kolory