ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

IV Małopolskie Forum Finansowe to  przestrzeń spotkań małopolskich przedsiębiorców, menadżerów, firm szkoleniowo-doradczych, przedstawicieli instytucji naukowych, instytucji otoczenia biznesu w regionie. Doskonała okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów.


Program Konferencji: pobierz

IV Małopolskie Forum Finansowe – to jednodniowe wydarzenie o charakterze edukacyjno-informacyjnym, organizowane po raz czwarty przez MARR SA. Tworzą je łącznie cztery różne formy aktywności tj.: konferencja „Rozmawiamy o funduszach dla przedsiębiorczych”, Targi Produktów i Usług dla Biznesu, Seminaria oraz Doradztwo.

Program wydarzenia:

10.00 – 16.00
KONFERENCJA – Rozmawiamy o funduszach dla przedsiębiorczych
Moduł I – Firma bardziej kreatywna i innowacyjna – jak pozyskać finansowanie na rozwój – aktualna oferta
Moduł II- Nową firmę czas zacząć
Moduł III – Czy e-pieniądz to również pieniądze dla firmy?

10.00 – 16.00
TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA BIZNESU
Prezentacja ofert wystawców, reprezentujących m.in.: instytucje sektora finansowego, fundusze kapitałowe i fundusze poręczeniowe, centra badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, firmy konsultingowe i szkoleniowe.

10:00 – 16:00
SEMINARIA / WARSZTATY

Seminarium I (11.00-11.30): Inicjatywa Awangarda w Małopolsce
Seminarium II (13.30-14.00): Inicjatywa Awangarda w Małopolsce

10:00 – 16:00
USŁUGI DORADCZE


Celem wydarzenia jest wsparcie budowy przewagi konkurencyjnej małopolskich firm poprzez podniesienie świadomości przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców w zakresie aktualnej oferty pozwalającej na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na prowadzoną działalność oraz na rozwój biznesu. Naszą ambicją jest stworzenie profesjonalnej platformy wymiany poglądów dla małopolskich przedsiębiorców, która umożliwiłaby również bezpośredni kontakt z instytucjami sektora finansowego, centrami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia biznesu, firmami konsultingowymi, szkoleniowymi.

Będzie to jedyne tego typu wydarzenie w województwie małopolskim!

Zapraszamy!

Zapisz się na konferencję


Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Małopolską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), w tym m.in. w zakresie możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich, zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Do udziału w IV Małopolskim Forum Finansowym zapraszamy między innymi firmy i instytucje sektora finansowego, fundusze kapitałowe i fundusze poręczeniowe, centra badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, firmy konsultingowe i szkoleniowe oraz instytucje odpowiedzialne za wdrażanie projektów unijnych w okresie programowania 2014-2020.


Zakres tematyczny:

 • Bankowość
 • Finanse
 • Inwestycje kapitałowe
 • Croudfinansing
 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • Fundusze unijne
 • Konsulting
 • Szkolenia
 • Badania i rozwój
 • Obsługa inwestora
 • Rynki zagraniczne
 • Eksport/Import
 • Współpraca międzynarodowa małopolskich przedsiębiorstw i klastrów – „Inicjatywa Awangarda”

Do współpracy zapraszamy podmioty posiadające ofertę dedykowaną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dołącz do grona Wystawców IV Małopolskiego Forum Finansowego!: przejdź


Do pobrania:

IV Małopolskie Forum Finansowe skierowane jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw z terenu południowej Polski oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zaproszenie do udziału w Forum kierujemy do przedstawicieli różnych branż i obszarów aktywności gospodarczej, wszystkich zainteresowanych finansowaniem i rozwojem biznesu oraz wspieraniem przedsiębiorczości w regionie.


Korzyści z uczestnictwa – tutaj dowiesz się m.in:

 • jak pozyskać kapitał na założenie firmy, prowadzenie działalności oraz nowe inwestycje
 • jak zdobyć aż do 40 000 zł na specjalistyczne usługi doradcze dla firm
 • jak pozyskać ponad 12 tys. zł na szkolenia dla menadżerów
 • jak nawiązać współpracę międzynarodową z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, klastrami i instytucjami europejskimi w ramach „Inicjatywy Awangarda”

Dzięki obecności na Forum zyskujesz:

 • dostęp do kompleksowej oferty finansowania biznesu w jednym dniu w jednym miejscu
 • możliwość spotkania z szeroką gamą instytucji wspierających biznes
 • okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, w tym międzynarodowych – w ramach „Inicjatywy Awangarda”

Adresaci wydarzenia:

 • Właściciele i przedstawiciele przedsiębiorstw
 • Przedstawiciele klastrów z Małopolski
 • Osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą
 • Osoby szukające finansowania dla rozwoju swojego biznesu/realizację konkretnego projektu
 • Doradcy finansowi
 • Przedstawiciele firm konsultingowych
 • Wszyscy zainteresowani rozwojem przedsiębiorczości

Wśród wystawców znajdą się:

 • Instytucje sektora finansowego m. in. banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, kapitałowe seed oraz venture capital
 • Domy maklerskie
 • Instytucje parabankowe posiadające ofertę dla MŚP
 • Przedstawiciele portali croudfundingowych (finansowanie społecznościowe)
 • Doradcy finansowi
 • Firmy konsultingowe
 • Firmy szkoleniowe
 • Instytucje naukowe
 • Instytucje otoczenia biznesu.

Opinie uczestników poprzednich edycji:

Co było dla Państwa najbardziej wartościowe?

 • „Przedstawienie kompleksowej oferty finansowania UE jednego dnia w jednym miejscu.”
 • „Wieloaspektowość problemów i zagadnień.”
 • „Możliwość rozmowy z różnymi wystawcami w jednym miejscu oraz możliwość zasięgnięcia bezpłatnych opinii i rad.”
 • „W przejrzysty i konkretny sposób przekazanie pełnych informacji na temat dofinansowań, produktów wsparcia finansowego dla realizacji pomysłów i zadań.”
 • „Skumulowanie niezbędnych informacji w jednym miejscu i czasie.”
 • „Możliwość spotkania się z tak szeroką gamą instytucji wspierających biznes.”

Regulamin IV Małopolskiego Forum Finansowego – Odwiedzający: pobierz


UCZESTNICTWO WE WSZYSTKICH WYDARZENIACH
IV MAŁOPOLSKIEGO FORUM FINANSOWEGO JEST BEZPŁATNE


Nie może Cię zabraknąć! Zapraszamy do udziału! Zarejestruj się już dziś!

Jeśli wyrazisz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, będziemy informować Cię o możliwościach pozyskania wsparcia ze środków europejskich, naszych projektach, konferencjach i ciekawych wydarzeniach.

Zapisz się na konferencję


Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Małopolską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), w tym m.in. w zakresie możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich, zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Partner Merytoryczny

Partnerzy

Aleksandra Berg-Koza

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo wsparciem przedsiębiorców ze środków publicznych w obszarze szkoleń i doradztwa. Związana z projektem Bazy Usług rozwojowych od jego początku, obecnie Kierownik Sekcji Obsługi Klienta BUR w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej, reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz w Komitecie Koordynacyjnym Narodowej Strategii Spójności przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert w pracach parlamentarnych, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Członek Prezydium Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. W latach 1997-2005 przedsiębiorca. Absolwent prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, europeistyki oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych.

Kontakt: Arkadiusz.Lewicki@zbp.pl

Joanna Kamińska 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Specjalista ds. projektów i procesów biznesowych, ekspert z zakresu Małopolskich Bonów Rozwojowych, z wykształcenia pedagog, dziennikarz, wielokrotnie prowadziła warsztaty szkoleniowe z zakresu budowania relacji międzyludzkich. Organizator konferencji i zawodów sportowych. Prywatnie miłośniczka sportu i gór.

Katarzyna Wabik

Community Manager Revolut

Katarzyna Wabik dołączyła do Revolut w 2019 roku jako Community Manager. Jest odpowiedzialna za budowę i rozwój społeczności użytkowników Revolut, co realizuje zarówno w świecie on-line, jak i off-line. Jest ekspertem w dziedzinie budowania społeczności, czym zajmuje się od przeszło 6 lat. W latach 2013-2015 pracowała jako Community Manager Yelpa w Krakowie. Była wówczas jednym z pierwszych zawodowych community managerów w Polsce. Zbudowała od zera do kilkudziesięciu tysięcy aktywnych użytkowników, lokalną społeczność wokół Yelpa w Krakowie.

W 2018 współtworzyła projekt blockchainowy Trivial.co, pomagający użytkownikom orientować się w świecie tokenów ERC-20. Współorganizuje Krakowski Festiwal Komiksu, którego ósma edycja odbyła się w tym roku.

Absolwentka Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, entuzjastka wycieczek za miasto i technologii w służbie lepszemu światu.

„Tak było …poprzednie edycje Forum”

IV Małopolskie Forum Finansowe odbędzie się w wyjątkowym obiekcie – wyremontowanym budynku Starej Zajezdni tramwajowej przy ul. Św. Wawrzyńca w sercu krakowskiego Kazimierza. Miejsce to należy do zespołu architektoniczno-budowlanego objętego ochroną prawną – wpisanego do rejestru zabytków w 1985 r. oraz na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva
ul. Św. Wawrzyńca 12
31-060 Kraków
www.starazajezdniakrakow.pl

Wskazówki dojazdu
Tramwajami linii 3, 9, 19, 24 oraz 50 (przystanek św. Wawrzyńca)


Kontakt:
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu MARR S.A.
Joanna Wołkowicz – tel. 12 617 66 22
e-mail: joanna.wolkowicz@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory