ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do regionów wyróżniających się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości, nagrodzonych tytułem EER (European Entrepreneurial Regions).

Regiony uczestniczące w Projekcie:  Asturia (Hiszpania), Brabancja Północna (Holandia), Dolna Austria (Austria),  Flandria (Belgia/Francja/Holandia), Geldria (Holandia), Helsinki (Finlandia), Ile -de-France (Francja), Irlandia Północna (Wielka Brytania), Katalonia (Hiszpania), Lombardia (Włochy),  Małopolska (Polska), Navarra (Hiszpania), Pomorskie (Polska), Środkowa Macedonia (Grecja), Walencja (Hiszpania), Zachodnia Grecja (Grecja).


Główne cele:

 1. Wymiana najlepszych praktyk prowadząca do komplementarności i synergii we współpracy między Europejskimi Regionami Przedsiębiorczości (EER) w obszarach uznanych za kluczowe, jak: Przemysł 4.0, agrofood, cyfryzacja, eko-innowacje i gospodarka o obiegu zamkniętym, kreatywność
  i innowacje
 2. Zastosowanie “peer learning” – uczenia się opartego na partnerskiej wymianie innowacyjnych praktyk służących akceleracji rozwoju przedsiębiorstw
 3. Opracowanie i wdrożenie Planów Działań wspierających politykę regionalną w zakresie rozpoczynania działalności i akceleracji rozwoju w EER (dotyczących zarówno polityk horyzontalnych,  w tym  zrównoważonego rozwoju, równości szans, społeczeństwa informacyjnego,  jak i strategicznych obszarów tematycznych  jak Przemysł 4.0, nauki przyrodnicze, działalność związana z eko-startem)
 4. Wsparcie dla start-up’ów i MŚP – opierających swoją działalność na innowacjach – w rozwoju
  i zwiększeniu skali działania na terenie Europy i świata

Czas trwania: czerwiec 2019 – grudzień  2021


Planowane aktywności:  

 1. Analiza danych i przegląd ekosystemów (modeli powiązania przedsiębiorstw z otoczeniem)   w regionach EER:
  • Mapowanie ekosystemu pod kątem polityk, usług i podmiotów;
  • Analiza regionalnego ekosystemu przedsiębiorczości;
  • Koncentracja na sub-ekosystemach, np. cyfryzacja, przedsiębiorstwa kreatywne, gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • Mapowanie przepływów transgranicznych i powiązań międzynarodowych
   – z wykorzystaniem analizy projektów Horyzont 2020;
  • Analiza globalnego łańcucha wartości – jeśli zostaną zidentyfikowane określone tematy;
 1. Pogłębienie analizy zgodnie z zainteresowaniem konkretnych regionów – ustalenie priorytetów, wymiana wiedzy;
 2. Opracowanie Planów Działań i działań strategicznych – współpraca między regionami, wymiana wiedzy, peer-learning:
  • Praktyczna współpraca w obszarach tematycznych wspólnych dla regionów EER;
  • Wykorzystanie istniejących pomysłów i rozwijanie ich w miarę potrzeb;
  • Odwołanie do priorytetów inteligentnych specjalizacji;

Uwzględnienie skonkretyzowanych  tematów wynikających z dyskusji między regionami;d. Sugerowana tematyka horyzontalna:

   • Przedsiębiorczość – edukacja i rozwój umiejętności;
   • Kooperacja – klastry i budowanie sieci współpracy (networks);
   • Finansowe pomysłów na przedsiębiorczość – gotowość inwestycyjna, bankowość;
   • Wzmacnianie działań wspierających;
   • Umiędzynarodowienie.

Budżet: 1 274 800,00 EUR

Źródło finansowania: Program COSME

Technopolis Group zajmuje się doradztwem z zakresu nauki, technologii i innowacji. Firma została założona w Brighton (UK), obecnie działa na terenie całej Europy oraz w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej.

IDEA Consult – belgijska organizacja, skupiającą ekspertów  z zakresu zrównoważonego rozwoju, innowacji, polityki konkurencyjności sektorów gospodarki, energii odnawialnej i gospodarki o obiegu zamkniętym

EBN  – European Business Network – instytucja zrzeszająca ok. 140 organizacji wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów i MŚP oraz profesjonalistów w zakresie efektywnego, wydajnego i zrównoważonego rozwoju.

Uniwersytet Narodowy w Atenach – najstarszy uniwersytet w kraju, założony w 1837 r. Struktura uniwersytetu obejmuje 35 wydziałów zgrupowanych w 8 szkół w tym Szkołę Ekonomii i Nauk Politycznych. Zatrudnia 2 000 pracowników naukowych.

Infyde – hiszpańska firma doradcza  w zakresie polityki konkurencyjności,  promocji produkcji oraz działań z obszaru B+R+I.

Ismeri – włoska firma specjalizująca się w zagadnieniach rozwoju regionalnego i polityki spójności.

Portugalskie Towarzystwo Innowacji (SPI) –  firma doradcza działająca w sektorze publicznym i prywatnym, specjalizuje się we wdrażaniu innowacji, wykorzystując naukowe podejście i nowe technologie.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera innowacyjny rozwój MŚP, start-upów i klastrów. Umożliwia dostęp do nowoczesnych instrumentów finansowych. Inicjuje wdrażanie rozwiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju i regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Współpracy Regionalnej
ul. Kordylewskiego 11; 31 – 542 Kraków

Anna Zych
tel. kom: 785 059 075
e-mail: anna.zych@marr.pl

Skip to content