ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Nasze pożyczki

Pożyczki dla mikro i małych firm

do 500 tysięcy złotych na rozwój i prowadzenie firmy

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

do 500 tysięcy złotych dla rozpoczynających działalność

Pożyczki dla organizacji pozarządowych

do 100 tysięcy złotych na wydatki związane z dotacjami UE

Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych

do 500 tysięcy złotych na remont lub inwestycje

Pożyczki na rewitalizację II

od 300 tysięcy złotych do 10 milionów złotych

Pożyczki w ramach Funduszu Dostępności

Maksymalna kwota 2 mln złotych

Pożyczki na efektywność energetyczną III

od 100 tysięcy złotych do 1,8 miliona złotych

Pożyczki na efektywność energetyczną IV

od 100 tysięcy złotych do 1,5 miliona złotych

Pożyczki na rewitalizację

od 300 tysięcy złotych do 15 milionów złotych

Pożyczki na efektywność energetyczną

od 100 tysięcy złotych do 3,2 miliona złotych

Pożyczki na efektywność energetyczną II

od 100 tysięcy złotych do 1,6 miliona złotych

Pożyczki (Konsorcjum) dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy, na cele inwestycyjne i płynnościowe

maksymalna kwota 1 mln złotych

Pożyczki (MARR) dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy, na cele inwestycyjne i płynnościowe

maksymalna kwota 1 mln złotych

Pożyczki dla Start-Upów działających na rynku do 24 miesięcy, na cele inwestycyjne

od 10 tysięcy do 900 tysięcy złotych
Skip to content