ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Zarząd MARR S.A.

Szymon Strzelichowski

Prezes Zarządu MARR SA

Ukończył studia z zakresu Nauk o polityce i komunikacji społecznej oraz Zarządzania kadrami. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration. Przez  sześć lat doskonalił kompetencje menadżerskie najpierw jako Dyrektor Wydziału w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie jako Dyrektor Generalny Urzędu. Do jego głównych zadań należało zarządzanie funkcjonowaniem, warunkami działania, organizacją pracy podległej jednostki, a także tworzeniem i realizowaniem polityki personalnej.

Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy, zarządzania, finansów, komunikacji, wystąpień publicznych oraz etyki. Na Akademii Sztuki Wojennej zrealizował  Wyższy Kurs Obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Powołany na Wiceprezesa Zarządu MARR w kwietniu 2022.

Od 29 marca 2023 roku Prezes Zarządu MARR SA.

Mariusz Kękuś

Wiceprezes Zarządu MARR SA

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe. Od 2001 do 2015 roku prowadził własną działalność gospodarczą, firmę z branży spożywczej zatrudniającą kilkanaście osób. W latach 2000-2008 pracował jako główny księgowy w Przedsiębiorstwie Stebo INT Usługi Logistyczne Badań Klinicznych. Od 2007 roku zatrudniony jako specjalista, a od 2011 roku jako główny specjalista ds. analiz finansowych w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, w której między innymi przez kilka lat pełnił funkcję wewnętrznego audytora systemu zarządzania jakością. Akredytowany konsultant Krajowego Systemu Usług nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestniczył w realizacji wielu programów i projektów, a także był Członkiem Komitetu Inwestycyjnego.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Kopalnia Soli Wieliczka SA. W roku 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o.

Od stycznia 2019 roku Wiceprezes Zarządu MARR SA.

Witold Olech

Wiceprezes Zarządu MARR SA

Od 1 maja 2024 roku Wiceprezes Zarządu MARR SA.

Rada Nadzorcza MARR S.A.

Janusz Kapusta – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Michał Mółka – Sekretarz Rady Nadzorczej
Beata Hudyma – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Styczyński – Członek Rady Nadzorczej
Skip to content