ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Power Up-targi i misje wyjazdowe

Wsparcie działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw, wzmocnienie znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez profesjonalną, ukierunkowaną na kluczowe branże Województwa Małopolskiego promocję gospodarczą to główne cele realizowanego przez nas projektu „Power up Your Business in Małopolska 2″.

Projekt skierowany jest do małopolskich przedsiębiorców, reprezentujących sektor MSP oraz zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na zagraniczne rynki do udziału w wydarzeniach zagranicznych i krajowych.


Oferta:

 • świadczenie kompleksowych usług informacyjnych dla małopolskich eksporterów
 • organizacja i udział w misjach gospodarczych/targach z branż priorytetowych dla małopolskiej gospodarki
 • przygotowanie małopolskiej oferty eksportowej,
 • spotkania informacyjne dla firm
 • działania promujące eksport
 • udział w imprezach krajowych i zagranicznych (fora gospodarcze, konferencje, seminaria).

W ramach wsparcia targowego oferujemy:

 • profesjonalnie zabudowaną powierzchnię wystawienniczą (ok. 30 m kw)
 • strefę B2B do spotkań i rozmów
 • możliwość promocji firmy (materiały reklamowe, filmy/spoty promocyjne)
 • wpis do katalogu dedykowanego określonej branży
 • pomoc w znalezieniu partnerów do rozmów handlowych
 • bilety wstępu na targi dla przedstawicieli firm

Projekt realizowany jest przez MARR S.A. (jako lider projektu) w partnerstwie z Województwem Małopolskim oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach struktury Centrum Business in Małopolska:

https://businessinmalopolska.pl

Projekt realizowany jest w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu wynosi 10 479 592,91 złotych.
Termin realizacji projektu: marzec 2019 – luty 2023 r.


Kontakt:

Marlena Podgórska-Bajor
tel. kom: 785 056 878
e-mail: marlena.podgorska@marr.pl

Skip to content