ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Projekty MARR


Doradztwo komercyjne
tel.: 785 059 104
e-mail: renata.murawska@marr.pl


Dobry Czas na Biznes KOM2
tel.: 12 617 99 49
e-mail: dcb.krakow@marr.pl


Dobry Czas na Adaptacje do zmian 2
tel.: 785 117 999, 12 617 99 14
e-mail: dcaz2@marr.pl


Czas na Biznes 2
tel.: 602 376 518, 12 617 99 40
e-mail: dcb2@marr.pl


Lider HR
tel.: 785 054 889
e-mail: liderhr@marr.pl


Studia podyplomowe
tel.: 785 054 889
e-mail: dwr@marr.pl


Bony sukcesu
tel.: 12 617 66 36
e-mail: bony.sukcesu@marr.pl


Power up Your Business in Małopolska 2
Power up Your Business in Małopolska 3
tel.: 12 617 99 65
e-mail: export@marr.pl


Faktoring
tel: 785 056 875, 785 056 877
e-mail: faktoring@marr.pl


Małopolskie Bony Rozwojowe
tel.: 12 617 66 04
e-mail: infolinia@mbon.pl


Małopolskie Bony Rozwojowe Plus
tel.: 12 617 66 04
e-mail: mbonplus@marr.pl


Akademia Przedsiębiorcy
Sektor Odzysku Surowców
tel.: 785 118 868, 785 056 879, 12 617 66 54
e-mail: odzysk@marr.pl


Pozyskiwanie dofinansowania – doradztwo proinnowacyjne,
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

tel.: 12 617 99 66, 12 417 74 09
e-mail: doradztwo@marr.pl


Inwestycje Kapitałowe – kapitał na innowacje – startupy
tel.: 12 617 66 87, 12 617 66 72, 12 617 99 66
e-mail: anna.sowa-jadczyk@marr.pl
e-mail: lilianna.piwowarska-solarz@marr.pl
e-mail: romana.toft@marr.pl


GOVTECH
tel.: 785 056 874, 785 062 117, 12 617 66 35
e-mail: govtech@marr.pl


Pożyczki MARR
tel.: 785 051 373, 12 617 66 69
e-mail: pozyczki@marr.pl


Skip to content