ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

DOKUMENTY DO POBRANIA (aktualizacja z dnia 14 stycznia 2021 r.):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami – pobierz

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 – Minimalny zakres Diagnozy potrzeb rozwojowych: pobierz
 • Załącznik nr 2 – Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich: pobierz
 • Załącznik nr 3 – Wzór Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP
 • Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika oraz Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Załącznik nr 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis
 • Załącznik nr 9 – Oświadczenie o VAT
 • Załącznik nr 10 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia
 • Załącznik nr 11 – Wzór noty księgowej/wniosku o refundację
 • Załącznik nr 12 – Wzór Formularza wykonania usługi doradczej
 • Załącznik nr 13 – Wzór karty dostępu do usługi zdalnej
 • Załącznik nr 14 – Wzór Oświadczenia o aktualności danych z Formularza zgłoszeniowego

Dokumenty dodatkowe dla MŚP:

 • Zasady monitoringu i kontroli przedsiębiorców MŚP w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP” – pobierz
 • Podręcznik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP – pobierz
Wielkość czcionki
Kolory