ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

DOKUMENTY DO POBRANIA (wersja obowiązująca od 07.07.2022 r.):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami – pobierz

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 – Minimalny zakres Diagnozy potrzeb rozwojowych: pobierz
 • Załącznik nr 1.1 – Karta weryfikacji Diagnozy: pobierz
 • Załącznik nr 2 – Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich: pobierz
 • Załącznik nr 3 – Wzór Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa: pobierz
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP: pobierz
 • Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika oraz Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych: pobierz
 • Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: pobierz
 • Załącznik nr 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: pobierz
 • Załącznik nr 8 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia: pobierz
 • Załącznik nr 9 – Wzór noty księgowej/wniosku o refundację: pobierz
 • Załącznik nr 10 – Wzór Formularza wykonania usługi doradczej: pobierz
 • Załącznik nr 11 – Wzór Oświadczenia o aktualności danych z Formularza zgłoszeniowego: pobierz
 • Załącznik nr 12 – Wzór karty dostępu do usługi zdalnej: pobierz
 • Załącznik nr 13 – Oświadczenie niepodlegania sankcjom: pobierz

Dokumenty dodatkowe dla MŚP:

 • Zasady monitoringu i kontroli przedsiębiorców MŚP w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP” – pobierz
 • Podręcznik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP – pobierz
Skip to content