ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
30.11.2022 r. zakończyła się realizacja projektu „Akademia Menadżera Makroregion 3 – Małopolska MŁP, Podkarpacie PKR, Świętokrzyskie ŚW”.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • Oceniono 701 Diagnoz Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstw;
  • Zweryfikowano ponad 1200 kart usług rozwojowych;
  • Udział w projekcie zakończyło 828 pracowników stanowiących kadrę menadżerską firm z sektora MŚP.
  • Wsparcie otrzymało 701 przedsiębiorstwa z województw: Małopolski, Podkarpacia, Świętokrzyskiego.

Informujemy, iż z dostępnych środków przeznaczonych na bezpośrednie wsparcie 6 420 960,00 zł przedsiębiorcy wykorzystali 99,22 % budżetu.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Projektu za ich wkład i zaangażowanie. Nieoceniona okazała się również współpraca z Usługodawcami świadczącymi usługi w projekcie, im również należą się wyrazy podziękowania.

Obecnie Zespół projektowy realizuje projekt: Akademia Przedsiębiorcy: Podniesienie Kompetencji Pracowników Sektora Odzysku Materiałowego Surowców.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z  jego ofertą: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/


W ramach projektu można było dostać do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w dla firm.

Projekt Akademia Menadżera MŚP skierowany był do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw z terenów województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Można było dowiedzieć się jakich kompetencji i szkoleń potrzebują pracownicy firmy. Biorąc udział w projekcie można było opracować diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz przeszkolić kadrę zarządzającą, otrzymując refundację  poniesionych kosztów  do wysokości 80 %.

Usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące kompetencji menadżerskich wybierane były w ramach Bazy Usług Rozwojowych na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Skip to content