ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Szanowni Państwo,

w ślad za opublikowanymi przez PARP nowymi Wytycznymi na stronie BUR dot. świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług informujemy Państwa o zmianie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa oraz przyjęciu Suplementu do Regulaminu w projekcie Akademia Menadżera MŚP.

Dokumenty zamieszczono w zakładce https://www.marr.pl/am3/dokumenty-i-ogloszenia/.

 

Najważniejsze zmiany w Regulaminie polegają na:

1/ zniesieniu 30 – dniowego terminu, w którym należy rozpocząć usługę opracowania Diagnozy

2/ wprowadzeniu obowiązku przedstawienia do akceptacji karty usługi opracowania Diagnozy stacjonarnie i zdalnie w przypadku przedsiębiorców, którzy do dnia 09.04.2020 nie dokonali zapisu w BUR na usługę dot. Diagnozy. Karty należy przesyłać na adres am3@marr.pl.

Najważniejsze wymogi wprowadzone Suplementem do Regulaminu regulują sposób postępowania przedsiębiorców w przypadku korzystania z usług świadczonych zdalnie.

W celu uporządkowania tych wymogów przygotowaliśmy dla Państwa poradnik w postaci opisu ścieżek postępowania (plik dostępny https://www.marr.pl/am3/dokumenty-i-ogloszenia/) w zależności od rodzaju usługi, z której zamierzają Państwo skorzystać:

  1. Usługa zdalna – zmiana usługi stacjonarnej na zdalną (tzn. usługa była opublikowana w BUR jako stacjonarna)
  2. Usługa zdalna (doradcza, szkoleniowa, studia podyplomowe)
  • Usługa zdalna doradcza (doradztwo, coaching, mentoring).

Jednocześnie informujemy, że do Suplementu do Regulaminu  zostały wprowadzone odpowiednie zapisy i dodatkowe wzory dokumentów umożliwiające Państwu udział w usługach prowadzonych metodami zdalnego dostępu i zapewnieniu ich kwalifikowalności w projekcie.

Do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie.

Projekt Akademia Menadżera MŚP skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw z terenów województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz? Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację  poniesionych kosztów  do wysokości 80 %.

Usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące kompetencji menadżerskich znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (tylko na takie otrzymasz wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP).


Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MŚP z Makroregionu 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej tj. co najmniej 640 pracowników przedsiębiorstw stanowiących kadrę menadżerską MŚP (tj. właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze).

Wartość projektu: 9 220 871,00 zł
Okres realizacji projektu: 45 miesięcy

Rejestracja przedsiębiorców – do projektu Akademia Menadżera

ZADANIE – BUDOWANIE KOMPETENCJI MENADŻERSKICH – NABÓR ZAWIESZONY

Zapraszamy do rejestracji w ramach Akademii Menadżera

ZADANIE COVID – WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE PRZEZNACZONE DLA SEKTORÓW

NABÓR TRWA DO 12.03.2021 r.

Wsparcie dla Przemysłu lotniczo – kosmicznego oraz  sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Więcej informacji na stronie: www.marr.pl/am3_sektory/


W razie pytań skontaktuj się z nami!


Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wielkość czcionki
Kolory