ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
Do 80% dofinansowania kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie.

Projekt Akademia Menadżera MŚP skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw z terenów województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz? Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację  poniesionych kosztów  do wysokości 80 %.

Usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące kompetencji menadżerskich znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl (tylko na takie otrzymasz wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP).


Informujemy, że nabór uzupełniający został wstrzymany i limit miejsc został wyczerpany.

Informujemy o wznowieniu naboru uzupełniającego od dnia 15.03.2022 godz. 9.00.

Kwota oszczędności do zakontraktowania 250 000 zł.
Blokada możliwości przesyłania zgłoszeń następuje po przekroczeniu 200% dostępnych środków.
Uwaga: Obowiązuje lista podstawowa i rezerwowa zgłoszeń


W razie pytań skontaktuj się z nami!


Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Skip to content