fbpx
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły poprzez:

  • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
  • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie plików pdf drogą mailową na adres am3@marr.pl,
  • weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia –  są udostępnione  w zakładce Dokumenty.


WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MŚP

Wsparcie w  ramach projektu możliwe jest w DWÓCH OPCJACH.

OPCJA II dotyczy MŚP, które nie mają opracowanej lub poprawnej Diagnozy potrzeb rozwojowych
MŚP może otrzymać wsparcie na opracowanie Diagnozy oraz na szkolenia dla kadry menadżerskiej.
OPCJA 2 - przejdź

OPCJA I* dotyczy MŚP, które mają opracowaną i poprawną Diagnozę potrzeb rozwojowych
MŚP może otrzymać wsparcie na szkolenia dla kadry menadżerskiej.
OPCJA 1 - przejdź


*OPCJA I występuje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy MŚP posiada poprawną Diagnozę potrzeb rozwojowych opracowaną w ramach POWER 2.2 lub opracowaną we własnym zakresie, zawierającą zarówno analizę strategiczną przedsiębiorstwa, strategie działania przedsiębiorstwa oraz plan rozwoju kadry kierowniczej wraz z diagnozą luk kompetencyjnych kadry.

Wielkość czcionki
Kolory