ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona jest poprzez:

  • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP,
  • zarejestrowanie się formularzem zgłoszeniowym w Systemie informatycznym wybierając opcję Akademia Menadżera – kompetencje menadżerskie: tutaj,

Uwaga: Na etapie rekrutacji w systemie w zakładce Załączniki – należy załączyć Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom  – Załącznik nr 13.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia – są udostępnione  w zakładce Dokumenty.


Przypominamy o limitach kosztów usług rozwojowych i limitach dofinansowania

Mikro przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo
Limit kosztów usług rozwojowych przypadający na Przedsiębiorcę (wkład własny + refundacja) 15 520,00 zł 15 700,00 zł 16 100,00 zł
w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych przypadający na Przedsiębiorcę 12 416,00 zł 12 560,00 zł 12 880,00 zł
w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych przypadający na 1 Pracownika 9 216,00 zł 9 216,00 zł 9 216,00 zł
w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych na opracowanie Diagnozy 3 200,00 zł 3 200,00 zł 3 200,00 zł

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MŚP

Wsparcie w  ramach projektu możliwe jest w DWÓCH OPCJACH.

OPCJA II dotyczy MŚP, które nie mają opracowanej lub poprawnej Diagnozy potrzeb rozwojowych
MŚP może otrzymać wsparcie na opracowanie Diagnozy oraz na szkolenia dla kadry menadżerskiej.
OPCJA 2 - przejdź

OPCJA I* dotyczy MŚP, które mają opracowaną i poprawną Diagnozę potrzeb rozwojowych
MŚP może otrzymać wsparcie na szkolenia dla kadry menadżerskiej.
OPCJA 1 - przejdź


*OPCJA I występuje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy MŚP posiada poprawną Diagnozę potrzeb rozwojowych opracowaną w ramach POWER 2.2 lub opracowaną we własnym zakresie, zawierającą zarówno analizę strategiczną przedsiębiorstwa, strategie działania przedsiębiorstwa oraz plan rozwoju kadry kierowniczej wraz z diagnozą luk kompetencyjnych kadry.

Skip to content