ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Schemat postępowania MŚP w związku z korzystaniem ze wsparcia w ramach OPCJI I:


W ramach wyżej wymienionego wsparcia obowiązują następujące limity kwot:

Mikro przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo
Limit kosztów usług rozwojowych przypadający na Przedsiębiorcę (wkład własny + refundacja) 15 520,00 zł 15 700,00 zł 16 100,00 zł
w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych przypadający na Przedsiębiorcę 12 416,00 zł 12 560,00 zł 12 880,00 zł
w tym limit na refundację kosztów usług rozwojowych przypadający na 1 Pracownika 9 216,00 zł 9 216,00 zł 9 216,00 zł
Skip to content