ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Pożyczki dla
organizacji
pozarządowych

Fundusz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Dla kogo? Oferta dla organizacji pozarządowych, tj. podmiotów niepublicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, mających siedzibę i zarejestrowanych na terenie województwa małopolskiego.

Cel: Na realizację zadań i pokrycie wydatków związanych z przyznaną beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej dotacji. Pożyczka ma charakter pomostowy – jej celem może być wyłącznie finansowanie zadań związanych z realizowanym przez NGO projektem, dofinansowanym ze środków dotacji unijnej.

Ile? Maksymalnie 100 tysięcy złotych.

Warunki:

  • okres pożyczki może być dłuższy maksymalnie o 6 miesięcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji umowy dotacji, jednocześnie nie może przekraczać 60 miesięcy
  • preferencyjne oprocentowanie: obecnie 2,21% (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym)
  • możliwość ustalenia harmonogramu spłat dostosowanego do potrzeb wnioskodawcy.

Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty pożyczki. Dla pożyczek nieprzekraczających kwoty 50.000 złotych zminimalizowano wymogi dotyczące zabezpieczenia ich spłaty.
Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, tel. 12 617 66 30, 12 617 66 32,
12 617 66 58, 12 417 74 19, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory