ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Pożyczki dla
organizacji
pozarządowych

Fundusz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Dla kogo? Oferta dla organizacji pozarządowych, tj. podmiotów niepublicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, mających siedzibę i zarejestrowanych na terenie województwa małopolskiego.

Cel: Na realizację zadań i pokrycie wydatków związanych z przyznaną beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej dotacji. Pożyczka ma charakter pomostowy – jej celem może być wyłącznie finansowanie zadań związanych z realizowanym przez NGO projektem, dofinansowanym ze środków dotacji unijnej.

Ile? Maksymalnie 100 tysięcy złotych.

Warunki:

okres pożyczki może być dłuższy maksymalnie o 6 miesięcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji umowy dotacji, jednocześnie nie może przekraczać 60 miesięcy
preferencyjne oprocentowanie: obecnie 6,68% (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym)
możliwość ustalenia harmonogramu spłat dostosowanego do potrzeb wnioskodawcy.

Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty pożyczki. Dla pożyczek nieprzekraczających kwoty 50.000 złotych zminimalizowano wymogi dotyczące zabezpieczenia ich spłaty.
  • Dokumentacja AML (Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego, Oświadczenie PEP) do złożenia przez Klienta wraz z wnioskiem: przejdź

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00

Skip to content