ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Pożyczki dla mikro
i małych firm

logo pozyczki 2

Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski

Ile? Maksymalnie kwota 500 tys. złotych

Warunki:

 • na  okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie od 3,41% – 5,21% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych
 • wymagane 20% wkładu własnego
 • za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki na nieruchomości.
  Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

 • Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz

 • Biznes plan: pobierz
 • Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

 • Formularz dotyczący sytuacji majątkowo-finansowej wnioskodawcy:
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ryczałtu lub karty podatkowej: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz


 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych wnioskodawcy: pobierz

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków


Departament Instrumentów Finansowych
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32,
12 617 66 58, 12 417 74 19, 12 417 74 21
godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00
fax: 12 617 66 67
e-mail: pozyczki@marr.pl

Wielkość czcionki
Kolory