ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Pożyczki dla mikro
i małych firm

logo pozyczki 2

Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski

Ile? Maksymalnie kwota 500 tys. złotych

Warunki:

 • na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie od 6,68% – 9,68% w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi  nt. ustalania stóp referencyjnych
 • wymagane 20% wkładu własnego
 • za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki na nieruchomości.
  Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

 • Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych Wnioskodawcy: pobierz

 • Biznesplan: pobierz
 • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy/Poręczyciela wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

 • Arkusz finansowy firmy dla wybranej wersji rozliczania podatku:
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ryczałtu lub karty podatkowej: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz

Dokumentacja AML (Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego, Oświadczenie PEP) do złożenia przez Klienta wraz z wnioskiem: przejdź
(Obowiązek złożenia Oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.)Dokumenty do rozliczenia pożyczki:


 • Wzór wniosku o pożyczkę: pobierz
 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych Wnioskodawcy: pobierz

 • Biznesplan: pobierz
 • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy/Poręczyciela wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

 • Arkusz finansowy firmy dla wybranej wersji rozliczania podatku:
  • wersja dla księgi przychodów i rozchodów: pobierz
  • wersja dla ryczałtu lub karty podatkowej: pobierz
  • wersja dla ksiąg handlowych: pobierz

Dokumentacja AML (Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego, Oświadczenie PEP) do złożenia przez Klienta wraz z wnioskiem: przejdź
(Obowiązek złożenia Oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.)Dokumenty do rozliczenia pożyczki:

Zapraszamy do skorzystania z preferencyjnych warunków udzielania pożyczek
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Instrumentów Finansowych

Konsultanci:

godz. pracy: pn-pt: 8.00-16.00

Skip to content