ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Skontaktujemy się z Państwem poprzez wskazany adres mail


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Środki na szkolenia i doradztwo można przeznaczyć na min:

  Budowanie i wdrażanie
  strategii rozwoju
  Zarządzanie kapitałem
  ludzkim
  Zarządzanie czasem
  i organizacja pracy własnej
  Budowa konkurencyjności
  i promocja
  Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów
  Efektywne i asertywne
  komunikowanie się
  Planowanie
  inwestycji
  Planowanie i realizacja
  sprzedaży
  Efektywne funkcjonowanie
  i rozwój mikro
  Obsługa wózków jezdniowych i ładowarek jednonaczyniowych
  Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych
  Zarządzanie
  projektami
  Motywowanie i radzenie
  sobie ze stresem
  Prowadzenie prac
  badawczo-rozwojowych
  Pozyskanie uprawnień
  G1, G2 i G3

  Tematyka szkoleń

  Tematyka szkoleń dla przedsiębiorstw z sektora Odzysku Materiałowego Surowców została wskazane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji sektora Odzysku Materiałowego Surowców w ramach Rekomendacji. Pełna lista szkoleń z tematyką , liczba godzin i kwotą dofinansowania poniżej.

  Łączna kwota dofinansowania na szkolenia dla firm z sektora wynosi prawie 5 000 000 zł.
  Rekrutacja trwa do wyczerpania środków.

  Zapraszamy

  PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH i DUŻYCH FIRM Z CAŁEJ POLSKI DZIAŁAJĄCYCH w obszarach:

  zbieranie odpadów

  zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

  zbieranie odpadów niebezpiecznych

  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

  obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

  odzysk surowców

  demontaż wyrobów zużytych

  odzysk surowców z materiałów segregowanych

  Kwoty wsparcia w zależności od wielkości firmy:

  dla 1 Pracownika wynosi 6 684 zł netto

  Dokumenty do pobrania

  Proces wsparcia (rekrutacja, realizacja szkoleń, rozliczenie):

  1. REKRUTACJA

  WYPEŁNIASZ

  formularz na stronie PARP

  UZUPEŁNIASZ

  dokumenty rekrutacyjne, podajesz kwotę oraz liczbę pracowników za pośrednictwem Systemu

  PODPISUJESZ

  umowę z Operatorem (MARR SA)

  2. REALIZACJA

  PRZESYŁASZ

  formularze zgłoszeniowe pracowników

  ZGŁASZASZ

  w Systemie usługę z BUR do weryfikacji zgodności z Rekomendacjami

  ZAPISUJESZ SIĘ

  na usługę w BUR i uczestniczysz w szkoleniu

  WYPEŁNIASZ

  ankiety w BUR

  3. ROZLICZENIE

  PŁACISZ

  za fakturę otrzymaną z firmy szkoleniowej

  SKŁADASZ

  dokumenty rozliczeniowe w Systemie

  OTRZYMUJESZ

  refundację poniesionych kosztów*

  Aktualności:

  Uprzejmie informujemy, że obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie Regulaminu wraz z kompletem załączników. Kiedy tylko proces ten dobiegnie końca wszystkie dokumenty zostaną opublikowane w zakładce dokumenty.

  Kontakt do Operatora:

  Katarzyna Maźnica, tel. 785 118 868

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Wielkość czcionki
   Kolory