ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Skontaktujemy się z Państwem poprzez wskazany adres mail


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Informujemy, że z dniem 28.07.2023 r. nabór do projektu zostaje ostatecznie zamknięty. Beneficjentom realizującym umowy przypominamy, że w dniu 31.08.2023 r. kończy się możliwość realizacji usług w ramach projektu.

  W projekcie Akademia Przedsiębiorcy – sektor ODZYSKU - środki na szkolenia można przeznaczyć na m.in.:

  Budowanie i wdrażanie
  strategii rozwoju
  Zarządzanie kapitałem
  ludzkim
  Zarządzanie czasem
  i organizacja pracy własnej
  Budowa konkurencyjności
  i promocja
  Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów
  Efektywne i asertywne
  komunikowanie się
  Planowanie
  inwestycji
  Planowanie i realizacja
  sprzedaży
  Efektywne funkcjonowanie
  i rozwój mikro
  Obsługa wózków jezdniowych i ładowarek jednonaczyniowych
  Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych
  Zarządzanie
  projektami
  Motywowanie i radzenie
  sobie ze stresem
  Prowadzenie prac
  badawczo-rozwojowych
  Pozyskanie uprawnień
  G1, G2 i G3

  Tematyka szkoleń

  Tematyka szkoleń dla przedsiębiorstw z sektora Odzysku Materiałowego Surowców została wskazane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji sektora Odzysku Materiałowego Surowców w ramach Rekomendacji. Pełna lista szkoleń z tematyką , liczba godzin i kwotą dofinansowania poniżej.

  Łączna kwota dofinansowania na szkolenia dla firm z sektora wynosi prawie 6 500 000 zł.
  Rekrutacja trwa do wyczerpania środków.

  Zapraszamy

  PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH i DUŻYCH FIRM Z CAŁEJ POLSKI DZIAŁAJĄCYCH w obszarach:

  zbieranie odpadów

  zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

  zbieranie odpadów niebezpiecznych

  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

  obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

  odzysk surowców

  demontaż wyrobów zużytych

  odzysk surowców z materiałów segregowanych

  Kwoty wsparcia dla firm
  zależą od liczby
  szkolonych Pracowników.

  Dofinansowanie do szkoleń
  dla 1 Pracownika
  wynosi 6 684 zł netto.

  Proces wsparcia (rekrutacja, realizacja szkoleń, rozliczenie):

  1. REKRUTACJA

  WYPEŁNIASZ

  formularz na stronie PARP

  UZUPEŁNIASZ

  dokumenty rekrutacyjne, podajesz kwotę oraz liczbę pracowników za pośrednictwem Systemu

  PODPISUJESZ

  umowę z Operatorem (MARR SA)

  2. REALIZACJA

  PRZESYŁASZ

  formularze zgłoszeniowe pracowników

  ZGŁASZASZ

  w Systemie usługę z BUR do weryfikacji zgodności z Rekomendacjami

  ZAPISUJESZ SIĘ

  na usługę w BUR i uczestniczysz w szkoleniu

  WYPEŁNIASZ

  ankiety w BUR

  3. ROZLICZENIE

  PŁACISZ

  za fakturę otrzymaną z firmy szkoleniowej

  SKŁADASZ

  dokumenty rozliczeniowe w Systemie

  OTRZYMUJESZ

  refundację poniesionych kosztów

  Aktualności:

  Informujemy, że w ramach projektu Akademia Przedsiębiorcy już w styczniu 2023 mamy do rozdania dodatkowy MILION ZŁOTYCH (80%) na dofinansowanie szkoleń dla pracowników z firm działających w sektorze odzysku surowców (kod PKD z działu 38).  Aby zawnioskować o środki należy uzupełnić formularz na stronie PARP oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem systemu: https://akademiamarr.pl/.
  Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych firm z terenu całej Polski.

  Nabór trwa do wyczerpania środków.

  Dokumenty  rekrutacyjne (wypełnione i przesłane w Systemie przez Przedsiębiorcę) podlegają weryfikacji w momencie dostępności/uwolnienia środków, o których mowa powyżej.

  Formularze zgłoszeniowe Przedsiębiorców przesłane w Systemie, a zawierające wnioski na kwotę przewyższającą poziom środków przewidzianych do wydatkowania/uwolnionych środków o których mowa powyżej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostaną odrzucone bez weryfikacji (status: „odrzucona rejestracja”) i będą mogły być ponownie przesłane w kolejnym naborze.

  W dniu 10 maja 2022 r. od godz. 9.00 zostanie wznowiony nabór do projektu do dofinansowania szkoleń dla pracowników z firm działających w sektorze odzysku surowców (kod PKD z działu 38). Aby zawnioskować o środki należy uzupełnić formularz na stronie PARP oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem systemu: https://akademiamarr.pl/.
  Alokacja (kwota dofinansowania) na nabór to 2 000 000 złotych.
  Dokumenty  rekrutacyjne (wypełnione i przesłane w Systemie przez Przedsiębiorcę) podlegają weryfikacji w momencie dostępności/uwolnienia środków, o których mowa powyżej.
  Formularze zgłoszeniowe Przedsiębiorców przesłane w Systemie, a zawierające wnioski na kwotę przewyższającą poziom środków przewidzianych do wydatkowania/uwolnionych środków o których mowa powyżej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostaną odrzucone bez weryfikacji (status: „odrzucona rejestracja”) i będą mogły być ponownie przesłane w kolejnym naborze.

  W dniach 1-15 marca 2022 roku trwał będzie nabór wniosków od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do dofinansowania studiów podyplomowych na SGH (Zarządzanie Gospodarką Odpadami) i SGGW (Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami). Aby zawnioskować o środki należy uzupełnić formularz na stronie PARP oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem systemu: https://akademiamarr.pl/

  Nabór wniosków do projektu został wstrzymany z powodu wyczerpania alokacji. Informacje o wznowieniu naboru zostaną podane na niniejszej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przesłane do firm, które uzupełnią formularz PARP, który pozostaje aktywny. Zainteresowanych dofinansowaniem prosimy o rejestrację w formularzu.

  Od 22 listopada br do 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania środków trwa drugi nabór do projektu. Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków.Wnioski weryfikowane są do 3 dni roboczych od ich przesłania.

  • 7 października 2021 r. został przyjęty Regulamin udziału i uczestnictwa w projekcie “Akademia Przedsiębiorcy”. Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w “Dokumenty”.
  • Pierwszy nabór do projektu rozpocznie się w dniu 11 października 2021 r. i potrwa on do 19 listopada 2021 r. Poszcególne etapy postępowania w celu skutecznego zaaplikowania do projektu opisane są w zakładce “proces wsparcia”. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

  Kontakt do Operatora:

  tel. 785 056 879
  tel. 785 062 109
  tel. 785 118 868

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Skip to content