ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP
Akademia Przedsiębiorcy:
podniesienie kompetencji
pracowników sektora odzysku
materiałowego surowców

Informujemy, że w dniu 30.09.2023r. projekt został zakończony.

W projekcie Akademia Przedsiębiorcy – sektor ODZYSKU - środki na szkolenia można przeznaczyć na m.in.:

Budowanie i wdrażanie
strategii rozwoju
Zarządzanie kapitałem
ludzkim
Zarządzanie czasem
i organizacja pracy własnej
Budowa konkurencyjności
i promocja
Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów
Efektywne i asertywne
komunikowanie się
Planowanie
inwestycji
Planowanie i realizacja
sprzedaży
Efektywne funkcjonowanie
i rozwój mikro
Obsługa wózków jezdniowych i ładowarek jednonaczyniowych
Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych
Zarządzanie
projektami
Motywowanie i radzenie
sobie ze stresem
Prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych
Pozyskanie uprawnień
G1, G2 i G3

Tematyka szkoleń

Tematyka szkoleń dla przedsiębiorstw z sektora Odzysku Materiałowego Surowców została wskazane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji sektora Odzysku Materiałowego Surowców w ramach Rekomendacji. Pełna lista szkoleń z tematyką , liczba godzin i kwotą dofinansowania poniżej.

Łączna kwota dofinansowania na szkolenia dla firm z sektora wynosi prawie 6 500 000 zł.
Rekrutacja trwa do wyczerpania środków.

Zapraszamy

PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH i DUŻYCH FIRM Z CAŁEJ POLSKI DZIAŁAJĄCYCH w obszarach:

zbieranie odpadów

zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

zbieranie odpadów niebezpiecznych

przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

odzysk surowców

demontaż wyrobów zużytych

odzysk surowców z materiałów segregowanych

Kwoty wsparcia dla firm
zależą od liczby
szkolonych Pracowników.

Dofinansowanie do szkoleń
dla 1 Pracownika
wynosi 6 684 zł netto.

Proces wsparcia (rekrutacja, realizacja szkoleń, rozliczenie):

1. REKRUTACJA

WYPEŁNIASZ

formularz na stronie PARP

UZUPEŁNIASZ

dokumenty rekrutacyjne, podajesz kwotę oraz liczbę pracowników za pośrednictwem Systemu

PODPISUJESZ

umowę z Operatorem (MARR SA)

2. REALIZACJA

PRZESYŁASZ

formularze zgłoszeniowe pracowników

ZGŁASZASZ

w Systemie usługę z BUR do weryfikacji zgodności z Rekomendacjami

ZAPISUJESZ SIĘ

na usługę w BUR i uczestniczysz w szkoleniu

WYPEŁNIASZ

ankiety w BUR

3. ROZLICZENIE

PŁACISZ

za fakturę otrzymaną z firmy szkoleniowej

SKŁADASZ

dokumenty rozliczeniowe w Systemie

OTRZYMUJESZ

refundację poniesionych kosztów

Aktualności:

Informujemy, że w dniu 30.09.2023r. projekt został zakończony.

Informujemy, że w ramach projektu Akademia Przedsiębiorcy już w styczniu 2023 mamy do rozdania dodatkowy MILION ZŁOTYCH (80%) na dofinansowanie szkoleń dla pracowników z firm działających w sektorze odzysku surowców (kod PKD z działu 38).  Aby zawnioskować o środki należy uzupełnić formularz na stronie PARP oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem systemu: https://akademiamarr.pl/.
Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych firm z terenu całej Polski.

Nabór trwa do wyczerpania środków.

Dokumenty  rekrutacyjne (wypełnione i przesłane w Systemie przez Przedsiębiorcę) podlegają weryfikacji w momencie dostępności/uwolnienia środków, o których mowa powyżej.

Formularze zgłoszeniowe Przedsiębiorców przesłane w Systemie, a zawierające wnioski na kwotę przewyższającą poziom środków przewidzianych do wydatkowania/uwolnionych środków o których mowa powyżej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostaną odrzucone bez weryfikacji (status: „odrzucona rejestracja”) i będą mogły być ponownie przesłane w kolejnym naborze.

W dniu 10 maja 2022 r. od godz. 9.00 zostanie wznowiony nabór do projektu do dofinansowania szkoleń dla pracowników z firm działających w sektorze odzysku surowców (kod PKD z działu 38). Aby zawnioskować o środki należy uzupełnić formularz na stronie PARP oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem systemu: https://akademiamarr.pl/.
Alokacja (kwota dofinansowania) na nabór to 2 000 000 złotych.
Dokumenty  rekrutacyjne (wypełnione i przesłane w Systemie przez Przedsiębiorcę) podlegają weryfikacji w momencie dostępności/uwolnienia środków, o których mowa powyżej.
Formularze zgłoszeniowe Przedsiębiorców przesłane w Systemie, a zawierające wnioski na kwotę przewyższającą poziom środków przewidzianych do wydatkowania/uwolnionych środków o których mowa powyżej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostaną odrzucone bez weryfikacji (status: „odrzucona rejestracja”) i będą mogły być ponownie przesłane w kolejnym naborze.

W dniach 1-15 marca 2022 roku trwał będzie nabór wniosków od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do dofinansowania studiów podyplomowych na SGH (Zarządzanie Gospodarką Odpadami) i SGGW (Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami). Aby zawnioskować o środki należy uzupełnić formularz na stronie PARP oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem systemu: https://akademiamarr.pl/

Nabór wniosków do projektu został wstrzymany z powodu wyczerpania alokacji. Informacje o wznowieniu naboru zostaną podane na niniejszej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przesłane do firm, które uzupełnią formularz PARP, który pozostaje aktywny. Zainteresowanych dofinansowaniem prosimy o rejestrację w formularzu.

Od 22 listopada br do 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania środków trwa drugi nabór do projektu. Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków.Wnioski weryfikowane są do 3 dni roboczych od ich przesłania.

  • 7 października 2021 r. został przyjęty Regulamin udziału i uczestnictwa w projekcie “Akademia Przedsiębiorcy”. Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w “Dokumenty”.
  • Pierwszy nabór do projektu rozpocznie się w dniu 11 października 2021 r. i potrwa on do 19 listopada 2021 r. Poszcególne etapy postępowania w celu skutecznego zaaplikowania do projektu opisane są w zakładce “proces wsparcia”. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Kontakt do Operatora:

tel. 785 056 879
tel. 785 062 109
tel. 785 118 868

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

Skip to content