ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

W ostatnich miesiącach wokół Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  narosło wiele mitów. Najczęstszy kontekst, w którym pojawiają się informacje o nowych regulacjach,  to kwestia kar, a właściwie ich wysokości, w przypadku naruszeń rozporządzenia. W ich cieniu giną kwestie podstawowe, ochrony i bezpieczeństwa nas wszystkich, naszej prywatności, ochrony własności intelektualnej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa cyfrowego.

 Ambicją Organizatorów konferencji jest zmiana  takiego podejścia i przyczynienie się do wzrostu wiedzy z zakresu ochrony  danych. Musimy mieć świadomość, że już od dawna pojęcie  bezpieczeństwa cyfrowego  funkcjonuje poza domeną wyłącznych działań IT. To przede wszystkim nasza świadomość i edukacja. Dzisiaj frontem walki z cyberprzestępcami stają się wspólne działania tak zarządów i właścicieli firm jak i ich klientów.

Konferencja „RODO pięć po 12-tej czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nowe fakty, interpretacje” jest pierwszym w Małopolsce spotkaniem przedsiębiorców i właścicieli firm z praktykami w tej dziedzinie po wejściu w życie nowych regulacji prawnych. Konferencja daje też możliwość poznania źródeł finasowania, z których środki przeznaczyć można na szkolenia i doradztwo z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Wśród prelegentów Konferencji znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Skip to content