ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Dlaczego warto?

Konferencja będzie miejscem zdobycia praktycznej wiedzy, spotkania z  najlepszymi ekspertami, wymiany poglądów oraz poznania pierwszych rezultatów wprowadzenia nowych regulacji związanych z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy! Konferencja „RODO pięć po 12-tej czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nowe fakty, interpretacje” to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz  ofertą firm i instytucji w zakresie możliwości poprawy bezpieczeństwa danych. Konferencja skierowana jest  do przedstawicieli sektora prywatnego i środowisk eksperckich oraz do  instytucji publicznych.


Korzyści udziału w konferencji

  • Skondensowana wiedza podawana przez najlepszych mówców.
  • Nowinki techniczne oraz interpretacja wymogów stawianych przez polskie prawo.
  • Networking i nowe znajomości.
  • Prezentacje najwyższej jakości, związane z problematyką ochrony danych osobowych.
  • Znakomita infrastruktura teleinformatyczna umożliwiająca bezpieczny dostęp do internetu oraz zdalną komunikację każdemu uczestnikowi spotkania.

W trakcie konferencji zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele firm działających w obszarze bepieczństwa cyfrowego  zaprezentują szereg praktycznych informacji, które pozwolą na efektywne działania związane z bezpieczeństwem cyfrowym i ochroną danych osobowych.  Rozwój handlu elektronicznego, mobilnych rozwiązań i aplikacji  stawiają przed przedstawicielami biznesu, samorządów oraz instytucji publicznych codziennie nowe wyzwania związane z zabezpieczeniem  danych. Nowe trendy w zakresie gromadzenia danych pokazują, że sfera bezpieczeństwa danych osobowych wychodzi poza ramy danych i obejmuje w równym stopniu ochronę danych osobowych, systemy informatyczne oraz własność intelektualną.


Konferencja to miejsce prowadzenia spotkań biznesowych, dlatego też przygotowaliśmy specjalną przestrzeń, którą można wykorzystać do przeprowadzenia tego typu spotkań. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami wydarzenia.


Najlepsi prelegenci

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy najlepszych ekspertów, którzy pracują przy tworzeniu regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych jak również odpowiadają za wdrażanie tych rozwiązań w praktyce..

Dr Maciej Kawecki

Jarosław Feliński

Anna Florczyk-Życzkowska

Małgorzata Mrozińska-Kruk


Największa konferencja

Nasze wydarzenie będzie jednym z pierwszych dużych  spotkań branżowych w południowej Polsce po wejściu w życie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. W wydarzeniu weźmie udział kilkaset osób oraz kilkudziesięciu ekspertów.

Skip to content