ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Jarosław Feliński

Prezes Zarządu SIODO, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Wykładowca wyższych uczelni; Prekursor kształcenia ABI w Polsce od 2004 r – Twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI i IODO od 2013 w WSISiZ PAN Warszawa i AGH Kraków,  od 2014 WSAP Szczecin; od 2016  AMW w Gdyni oraz DSW Wrocław, kierownik i opiekun studiów podyplomowych w roku akademickim od 2013 – 2017/2018.; nieetatowy aktywny współpracownik WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001  [IRCA]. Absolwent studiów doktoranckich AMW w Gdyni i autor koncepcji pracy doktorskiej – „Wpływ innowacyjnej ochrony informacji na bezpieczeństwo państwa”.

dr Maciej Kawecki

Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, kieruje Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

Dr Kawecki został laureatem konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej – Rising Stars 2017, otrzymując nagrodę specjalną w listopadzie 2017 roku. W tym samym roku dr Kawecki, w prowadzonym od lat, przez tę samą Gazetę rankingu, znalazł się na liście 50-ciu najbardziej wpływowych prawników, zajmując 23 miejsce.

Uzasadniając przyznanie tych wyróżnień zwrócono uwagę na tytaniczną pracę, jakiej dokonał dr Kawecki na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO), której owocem jest uchwalona i podpisana w dniu 22 maja 2018r., przez Prezydenta RP, nowa ustawa o ochronie danych osobowych i projekt przepisów wprowadzających, który zmienia około dwieście aktów prawnych.

Piotr Borkowski

Pracuje w firmie Veracomp SA od 1996 roku, opiekuje się technicznie różnymi grupami produktów sieciowych. Od roku 1999 zajmuje się głównie problematyką bezpieczeństwa sieci komputerowych – szczególnie rozwiązaniami typu Content Filtering, Web Application Firewall, ochroną przed atakami DoS czy Application Delivery Controller. Jest autoryzowanym trenerem, posiada między innymi certyfikacje firm Symantec/Bluecoat, F5, Fortinet, Check Point, Radware.

Marcin Rek

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu nFlo Sp. z o.o.

Absolwent wydziału Ubezpieczeń Na Życie, Nauk Aktuarialnych i Zarządzania Funduszami Ubezpieczeniowymi oraz wydziału Europeistyki na Akademii Finansów w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie w obszarze Zarządzania i Marketingu Projektów Internetowych. Od 2000 roku odpowiedzialny za budowanie i rozwój biznesu w instytucjach takich jak PZU, Allianz Polska, Cityboard Media, Grupa Radiowa Agory oraz instytucjach stricte IT m.in. NetSecure, NetMobile, Infonet Projekt, Ardura Consulting, nFlo. Od 2011 roku zajmuje się dostarczaniem rozwiązań z dziedziny Bezpieczeństwa IT oraz usług doradczych w obszarze Bezpieczeństwa Biznesowego. Od 2016 roku wraz z zespołem ekspertów nFlo czynnie pomaga organizacjom publicznym oraz komercyjnym dostosować się od strony zarządczej, prawnej i informatycznej do procesu stosowania RODO w zgodzie z wytycznymi europejskimi oraz regulacjami krajowymi.”

Anna Florczyk-Życzkowska

Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych w MARR SA

Ekspert z zakresu administracji publicznej i zarządzania projektami, posiadający 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynator kilkunastu projektów o wielomilionowych budżetach, Koordynator projektu Małopolskie Bony Rozwojowe.

Skip to content