ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

przetargi

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie vitrolitu oraz okien na nową stolarkę okienną w budynku B1.1 zlokalizowanego  na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie

Termin składania ofert: 25.06.2019 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Wykonanie zabudowy stoiska WorldBuild/KazBuild w Ałmaty w Kazachstanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert: 18.06.2019 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz

Kompleksowa usługa multimedialna w ramach projektu Power up your Business in Małopolska 2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 11.06.2019 roku godz. 14:00

Dokumenty: pobierz


Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: pobierz

Wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu posadzki w budynku B1.1 zlokalizowanego  na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie

Termin składania ofert: 12.06.2019 roku godz. 12:00

Dokumenty: pobierz


Odpowiedzi na pytania: pobierz

Usługa całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 24.05.2019 roku godz. 12:00

 

Dokumenty: pobierz


Ogłoszenie o zmianie: pobierz

Przedłużenie terminu składania ofert: pobierz


Odpowiedzi na pytania: pobierz


Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej: pobierz

Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.

Termin składania ofert: 15.03.2019 roku godz. 12.00

Dokumenty: pobierz


Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Ogłoszenia o wynikach postępowań: przejdź

Skip to content