ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

wyniki przetargów

Usługa całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie.: pobierz


Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


Świadczenie usług doradztwa po założeniu działalności gospodarczej prowadzonych w ramach projektu Dobry Czas na Biznes KOM 2 (Krakowski Obszar Metropolitalny) oraz Czas na Biznes II: pobierz


Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach „Dobry Czas na Biznes. Krakowski Obszar Metropolitalny 2” oraz „Czas na Biznes II”: pobierz


Świadczenie usługi cateringowej w trakcie szkoleń organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” oraz „Dobry Czas na Adaptację do Zmian”: pobierz


Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego dla małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


Druk i dostarczenie ulotek na potrzeby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Utrzymanie czystości w budynkach przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie (część–1) oraz utrzymanie czystości w budynku biurowym wraz z utrzymaniem w czystości terenu przyległego do budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie (część–2) a także utrzymanie czystości w budynku biurowo-usługowym przy ul. Zakopiańskiej 58 w Krakowie (część–3): pobierz


Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie – ZP/24/18/DO: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i drukarek dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A ZP/22/18/DWP: pobierz


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa hal produkcyjno-usługowych z zapleczami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą i rozbudową dróg komunikacji wewnętrznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 474/5 (obszar IV – zadanie 1) i nr 474/6 (obszar V – zadanie 2) obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji: pobierz


Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach Gitex Technology Week w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie, które odbędą się w dniach 14-18 października 2018r., w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”: pobierz


Druk i dostawa wizytówek dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Świadczenie usług doradztwa biznesowegopobierz


Druk i dostawa folderów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w wersji polskiej i angielskiej :pobierz


Świadczenie usług obligatoryjnych szkoleń warsztatowych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu Dobry Czas na Biznes KOM 2 (Krakowski Obszar Metropolitalny). :pobierz


Usługa wydruku pism wraz z insertowaniem (pakowanie do kopert DL) oraz dostarczenia listów do siedziby MARR S.A: pobierz


Modernizacja posadzki w trzech halach o  łącznej powierzchni 5098 m², oraz dwóch podjazdów do nich o powierzchni łącznej 112m², w  budynku B1.1 , położonym na terenie Business Park  przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie: pobierz


Druk i dostarczenie ulotek i plakatów na potrzeby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A: pobierz


Druk materiałów szkoleniowych wraz z dostawą, przygotowaniem i dostawa teczek: pobierz


Świadczenie usług doradztwa zawodowego: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz części do modernizacji komputerów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Druk i dostarczenie ulotek i plakatów dotyczących pożyczek MARR S.A. oraz teczek na materiały promocyjne: pobierz


Termomodernizacja i wymiana ślusarki (tj. ofasowań z blachy) budynku użyteczności publicznej przy ul. Kordylewskiego 11, dz. nr 449/2, 449/3, 448/3 obr.5 Śródmieście, Kraków: pobierz


Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. : pobierz


Usługa świadczona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie utworzenia w porozumieniu z Zamawiającym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych („FIZAN”), zarządzania,  administracji i reprezentowania FIZAN w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zawarcia umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego FIZAN z podmiotem wskazanym przez Zamawiającego”: pobierz


Unieważnienie postępowania na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”: pobierz


Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach  BeautyWorld Middle East w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie w dniach 8-10 maja 2018 w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.: pobierz


Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Usługa wsparcia prawnego na rzecz MARR S.A. w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych specjalizującego się w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych: pobierz


Demontaż osłon przeciwsłonecznych tzw. żyletek z budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie: pobierz


Dostawa materiałów biurowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Przeprowadzenie usług doradztwa biznesowego przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektów DCB-KOM i DCB-ST: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


archiwum wyników postępowań: przejdź

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w KrakowieZP/24/18/DO: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i drukarek dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A ZP/22/18/DWP: pobierz


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa hal produkcyjno-usługowych z zapleczami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą i rozbudową dróg komunikacji wewnętrznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 474/5 (obszar IV – zadanie 1) i nr 474/6 (obszar V – zadanie 2) obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji”: pobierz


Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach Gitex Technology Week w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie, które odbędą się w dniach 14-18 października 2018r., w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”: pobierz


Druk i dostawa wizytówek dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Świadczenie usług doradztwa biznesowegopobierz


Druk i dostawa folderów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w wersji polskiej i angielskiej :pobierz


Świadczenie usług obligatoryjnych szkoleń warsztatowych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu Dobry Czas na Biznes KOM 2 (Krakowski Obszar Metropolitalny). :pobierz


Usługa wydruku pism wraz z insertowaniem (pakowanie do kopert DL) oraz dostarczenia listów do siedziby MARR S.A: pobierz


Modernizacja posadzki w trzech halach o  łącznej powierzchni 5098 m², oraz dwóch podjazdów do nich o powierzchni łącznej 112m², w  budynku B1.1 , położonym na terenie Business Park  przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie: pobierz


Druk i dostarczenie ulotek i plakatów na potrzeby Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A: pobierz


Druk materiałów szkoleniowych wraz z dostawą, przygotowaniem i dostawa teczek: pobierz


Świadczenie usług doradztwa zawodowego: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz części do modernizacji komputerów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Druk i dostarczenie ulotek i plakatów dotyczących pożyczek MARR S.A. oraz teczek na materiały promocyjne: pobierz


Termomodernizacja i wymiana ślusarki (tj. ofasowań z blachy) budynku użyteczności publicznej przy ul. Kordylewskiego 11, dz. nr 449/2, 449/3, 448/3 obr.5 Śródmieście, Kraków: pobierz


Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. : pobierz


Usługa świadczona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie utworzenia w porozumieniu z Zamawiającym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych („FIZAN”), zarządzania,  administracji i reprezentowania FIZAN w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zawarcia umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego FIZAN z podmiotem wskazanym przez Zamawiającego”: pobierz


Unieważnienie postępowania na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”: pobierz


Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach  BeautyWorld Middle East w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie w dniach 8-10 maja 2018 w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.: pobierz


Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Usługa wsparcia prawnego na rzecz MARR S.A. w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych specjalizującego się w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych: pobierz


Demontaż osłon przeciwsłonecznych tzw. żyletek z budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie: pobierz


Dostawa materiałów biurowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Przeprowadzenie usług doradztwa biznesowego przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektów DCB-KOM i DCB-ST: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


archiwum wyników postępowań: przejdź

Termomodernizacja i wymiana ślusarki (tj. ofasowań z blachy) budynku użyteczności publicznej przy ul. Kordylewskiego 11, dz. nr 449/2, 449/3, 448/3 obr.5 Śródmieście, Kraków: pobierz


Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. : pobierz


Usługa świadczona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie utworzenia w porozumieniu z Zamawiającym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych („FIZAN”), zarządzania,  administracji i reprezentowania FIZAN w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zawarcia umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego FIZAN z podmiotem wskazanym przez Zamawiającego”: pobierz


Unieważnienie postępowania na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”: pobierz


Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach  BeautyWorld Middle East w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie w dniach 8-10 maja 2018 w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.: pobierz


Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Usługa wsparcia prawnego na rzecz MARR S.A. w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych specjalizującego się w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych: pobierz


Demontaż osłon przeciwsłonecznych tzw. żyletek z budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie: pobierz


Dostawa materiałów biurowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Przeprowadzenie usług doradztwa biznesowego przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektów DCB-KOM i DCB-ST: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


archiwum wyników postępowań: przejdź

Skip to content