ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
+48 12 617 66 66

wyniki przetargów

Druk i dostarczenie ulotek i plakatów dotyczących pożyczek MARR S.A. oraz teczek na materiały promocyjne: pobierz


Termomodernizacja i wymiana ślusarki (tj. ofasowań z blachy) budynku użyteczności publicznej przy ul. Kordylewskiego 11, dz. nr 449/2, 449/3, 448/3 obr.5 Śródmieście, Kraków: pobierz


Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. : pobierz


Usługa świadczona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie utworzenia w porozumieniu z Zamawiającym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych („FIZAN”), zarządzania,  administracji i reprezentowania FIZAN w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zawarcia umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego FIZAN z podmiotem wskazanym przez Zamawiającego”: pobierz


Unieważnienie postępowania na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”: pobierz


Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach  BeautyWorld Middle East w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie w dniach 8-10 maja 2018 w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.: pobierz


Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Usługa wsparcia prawnego na rzecz MARR S.A. w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych specjalizującego się w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych: pobierz


Demontaż osłon przeciwsłonecznych tzw. żyletek z budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie: pobierz


Dostawa materiałów biurowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Przeprowadzenie usług doradztwa biznesowego przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektów DCB-KOM i DCB-ST: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


archiwum wyników postępowań: przejdź

Termomodernizacja i wymiana ślusarki (tj. ofasowań z blachy) budynku użyteczności publicznej przy ul. Kordylewskiego 11, dz. nr 449/2, 449/3, 448/3 obr.5 Śródmieście, Kraków: pobierz


Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. : pobierz


Usługa świadczona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie utworzenia w porozumieniu z Zamawiającym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych („FIZAN”), zarządzania,  administracji i reprezentowania FIZAN w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zawarcia umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego FIZAN z podmiotem wskazanym przez Zamawiającego”: pobierz


Unieważnienie postępowania na „Zakup energii elektrycznej dla obiektów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”: pobierz


Kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego Małopolski na targach  BeautyWorld Middle East w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie w dniach 8-10 maja 2018 w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.: pobierz


Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Usługa wsparcia prawnego na rzecz MARR S.A. w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych specjalizującego się w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych: pobierz


Demontaż osłon przeciwsłonecznych tzw. żyletek z budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie: pobierz


Dostawa materiałów biurowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: pobierz


Przeprowadzenie usług doradztwa biznesowego przed założeniem działalności gospodarczej w ramach projektów DCB-KOM i DCB-ST: pobierz


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie: pobierz


archiwum wyników postępowań: przejdź

Wielkość czcionki
Kolory