wynajem

G_12_7 (7)
Business Park Nad Drwiną – 1,27 ha
ok. 1,27 ha (12 692 m²) terenu przeznaczonego do zabudowy. Sposób udostępnienia - wynajem powierzchni produkcyjno-usługowych wraz zapleczem biurowo-socjalnym w obiekcie wybudowanym na podstawie umowy z Najemcą.
1 2