ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Business Park Nad Drwiną – 8000 m²

Powierzchnia 80 a z możliwością składowania lub przystosowania pod działalność produkcyjno-usługową oraz biurowo-socjalną na podstawie umowy z Najemcą.

KONTAKT

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami
Business Park Nad Drwiną
ul. Nad Drwiną 10
30-741 Kraków

tel. +48 12 653 55 33
tel. kom. +48 785 052 492
e-mail: business.park@marr.pl

DO WYNAJĘCIA

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę wynajmu powierzchni 80 a z możliwością składowania lub przystosowania pod działalność produkcyjno-usługową oraz biurowo-socjalną na podstawie umowy z Najemcą. Atrakcyjna działka, położona w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

Działka znajduje się w obr. 105 jedn. ewid. Podgórze


PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „Płaszów-Rybitwy” zatwierdzonym Uchwałą Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r., obowiązującym od dnia 4 stycznia 2013r. teren zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym jako 34 PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej.

Jest możliwość wynajęcia części działki gruntu nieutwardzonego – 8000 m² (80 a)
Dodatkowym atutem terenu jest indywidualna brama.


Lokalizacja

 • Nieruchomość znajduje się na terenie centrum przemysłowo-usługowego i logistyczno-magazynowego w obszarze administracyjnym miasta Krakowa i w sąsiedztwie Urzędu Celnego o łącznej powierzchni 22,5 ha.
 • Atutem jest bliskie sąsiedztwo drogi ekspresowej S7 z węzłem „Przewóz”: 3 km, jak również autostrady A4 z węzłem „Bieżanów”: 3,5 km.
 • Dojazd komunikacji miejskiej MPK, TeleBUS, PTS, a także Traficar.

Zasady zagospodarowania

 • Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej;
  powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;
  nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej ul. Nad Drwiną;
 • Maksymalna wysokość obiektu – 22 m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu, lub najwyższej części dachu w przypadku dachu jednospadowego lub płaskiego;
 • Zakaz stosowania ogrodzeń wysokich tj. przekraczających wysokość 1,8 m od poziomu terenu;
  zasada obsługi parkingowej – należy zarezerwować proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych w zależności od wielkości powierzchni użytkowej przyjmując minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m kw. p.u. lub ilości pracowników przyjmując minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych.

Sposób zagospodarowania

 • Obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem, w tym z zakresu handlu z wykluczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
 • Obiekty usług komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, obiektów biurowych i administracji, hoteli, instytucji finansowych, biur projektowych i badawczo-rozwojowych, prywatnych obiektów związanych z lecznictwem i ochroną zdrowia oraz innych usług o zbliżonym charakterze.

 


LOKALIZACJA
KONTAKT

  11 lipca 2022
  Skip to content