ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Najlepsi prelegenci i eksperci

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy najlepszych ekspertów, którzy na co dzień pracują przy tworzeniu rozwiązań związanych z szeroko pojmowaną problematyką Podmiotowego Systemu Finansowania jak również odpowiadają za wdrażanie tych rozwiązań w praktyce.


Anna Florczyk-Życzkowska

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Koordynator projektu Małopolskie Bony Rozwojowe

Ekspert z zakresu administracji publicznej i zarządzania projektami, posiadający 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynator kilkunastu projektów o wielomilionowych budżetach, Koordynator projektu Małopolskie Bony Rozwojowe.

Jacek Mireck

Prezes zarządu VoiceFinder S.A.

Absolwent Zarządzania na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie III stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada licencjat z Matematycznego modelowania zjawisk zdobyty w Szkole Nauk Ścisłych przy Polskiej Akademii Nauk. W 2000 roku zrezygnował ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. informatyki w Computer Service MATRIX Sp. z o.o. i zajął się prowadzeniem własnej, innowacyjnej firmy. Laureat I edycji konkursu „Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości 2011”. Nagroda za biznesplan „Usługa automatycznej indeksacji nagrań audio (wykorzystanie algorytmów rozpoznawania mówcy)”. Właściciel innowacyjnej firmy VoiceFinder SA., która zajmuje się wdrażaniem technologii biometrycznych i świadczeniem usług indeksowania nagrań audio i wideo, spółka przygotowuje się do debiutu na rynku New Connect.

 

Justyna Falgier

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Główny audytor w procesie budowania i pilotażowego wdrożenia systemu zapewniania jakości kształcenia opartego na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), w tym procesu weryfikacji instytucji szkoleniowych. Obecnie kieruje Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, które m.in. prowadzi proces certyfikacji MSUES. Doświadczony audytor wewnętrzny w administracji rządowej i samorządowej (certyfikat Institut of Internal Auditor – CGAP). Ekspert w zakresie jakości usług rozwojowych.

Szymon Kurek

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo wsparciem przedsiębiorców ze środków publicznych w obszarze szkoleń i doradztwa. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada za przygotowanie standardów jakości usług rozwojowych.

Piotr Rycko

Doradca Przedsiębiorcy Zespół ds. Kontrahentów Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży bankowej oraz w sektorze prywatnym. Doradca Przedsiębiorcy w Zespole ds. Kontrahentów Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Anna Kida

Doradca regionalny ds. ZSK, Instytut Badań Edukacyjnych

Absolwentka Politechniki Krakowskiej; doradczyni regionalna ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Małopolsce (w Instytucie Badań Edukacyjnych). Wcześniej związana zawodowo z biznesem – angażując się m.in. w działania związane z budowaniem świadomości marki. Od 5 lat działa aktywnie na rzecz trzeciego sektora, od 2 lat członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Autyzmem Zacisze.

Dorota Toczyska

koordynator, Dział Komunikacji i Promocji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Od 9 lat zawodowo związana z funduszami: lata 2009-2011 ze strony Wnioskodawcy i Beneficjenta specjalista finansowy odpowiedzialna za weryfikację budżetów, rozliczanie wydatków w 7 równolegle prowadzonych projektach. W latach 2011-2015 jako pracownik Instytucji Wdrażającej odpowiedzialna za rozliczanie projektów w ramach POIG. Od 2015 jako pracownik Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialna za opracowywanie dokumentacji konkursowej, ocenę wniosków według kryteriów formalnych i merytorycznych, liczne szkolenia dla Ekspertów NCBR oraz nadzór nad procesem oceny w ramach wszystkich konkursów 2017-2018 realizowanych przez NCBR (ze środków krajowych, POIG oraz POIR).

Bartłomiej Gąciarz

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, specjalista ds. funduszy europejskich

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Ekspert z zakresu projektów badawczo – rozwojowych, posiadający 7 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, doświadczony trener, na swoim koncie ma kilkadziesiąt przeprowadzonych szkoleń i spotkań informacyjnych.

Skip to content