ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Wypełniając swoją misję wielowymiarowo wspieramy zarówno przedsiębiorców, jak również tworzymy przyjazną przestrzeń do ich działania. W ramach tej aktywności przybliżamy zagadnienia związane z funkcjonowaniem Podmiotowego Systemu Finansowania, prezentujemy zmiany, zachodzące w podstawowym narzędziu Systemu, jakim jest Baza Usług Rozwojowych, przedstawiamy ścieżki akredytacji i certyfikaty ją warunkujące.

Otwierając się na potrzeby przedsiębiorców wskazujemy aktualne możliwości zewnętrznego finansowania działalności biznesowej oraz prezentujemy ciekawe narzędzie oceny możliwości uzyskania dofinansowania STEP.

Nasze wydarzenie będzie jednym z pierwszych dużych spotkań branżowych w południowej Polsce przygotowujących przedsiębiorców do wprowadzanych zmian w podstawowym narzędziu wykorzystywanym przez Podmiotowy System Finansowania czyli w Bazie Usług Rozwojowych. Wśród prelegentów Konferencji znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Skip to content