ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od roku 2008 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa małopolskiego. Ponadto od marca 2018 roku MARR S.A. przejęła zadania RIF dla województwa śląskiego. RIF w porozumieniu z PARP, obsługuje realizację następujących działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG):

 • Działanie 1.4 – 4.1
  Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • Działanie 4.4
  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • Poddziałanie 5.4.1
  Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
 • Działanie 6.1
  Paszport do eksportu
 • Działanie 8.1
  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Działanie 8.2
  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

RIF realizuje także kontrole w ramach:

 • Działania: 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, 4.2 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”, 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”
 • Poddziałania: 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, 5.4.2  „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”
 • Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oświadczenie o utrzymaniu trwałości: pobierz


Poradnik trwałości: pobierz


Dokumenty dotyczące zwrotu zabezpieczenia do umowy prosimy o wybranie jednej z dwóch poniższych opcji:

Godziny otwarcia Regionalnej Instytucji Finansującej:

poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00


Dokumenty należy składać na Dziennik Podawczy mieszczący się w pokoju nr 112 na I piętrze.


Kontakt:
Kordylewskiego 11 (piętro II, pok. 208)
31-542 Kraków

e-mail: poig@marr.pl

Tel. 12 617 66 76; 12 617 66 46

Skip to content