ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Szybkie tempo zmian wymaga nieustannego podnoszenie kwalifikacji i pracy nad odpowiednimi kompetencjami – kompetencjami przyszłości. Jesteśmy odpowiedzialni za proces rozwoju własnej kariery zawodowej, ale musimy tego także nauczyć nasze dzieci i dać im szansę na osiągnięcie sukcesu.

Kompetencje rozwija się latami. Jest to proces długotrwały, dlatego tak ważne jest, żeby rozpocząć pracę nad tym procesem jak najwcześniej, wykorzystując wszystkie możliwe czynniki.

W tym procesie rozwoju i wyboru przyszłej drogi zawodowej uczniów, niezbędne jest wsparcie przede wszystkim nauczycieli. To oni, niejednokrotnie pełnią funkcje nie tylko pedagogów, ale także pierwszych doradców zawodowych, którzy mają wpływ na rozwój zainteresowań młodzieży danym przedmiotem. Tym bardziej, że stoi przed nim również zadanie wsparcia w tym zakresie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez nich narzędzi/pomysłów do podjęcia się tej misji.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy cykl spotkań dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców zawodowych, rodziców.

Podczas tych spotkań chcemy pokazać motywatory do nauki poszczególnych przedmiotów obowiązkowych. Chcemy odpowiedzieć na pytania, jakie korzyści płyną z wiedzy, po co ta wiedza, jak można ją wykorzystać w praktyce. Na każdym spotkaniu pojawi się akcent związany z edukacją włączającą. Zaprezentujemy także success story przedsiębiorców – absolwentów określonych kierunków studiów itp.

Spotkania będą odbywać się przez 9 miesięcy (od października 2023 r. do czerwca 2024 r.) z częstotliwością raz w miesiącu – w ostatnią / przedostatnią środę danego miesiąca, w godzinach 16.30 – 18.00 w formule hybrydowej. Będą one mieć charakter podwieczorków, w czasie których przy kawie/herbacie i ciastku, w miłej atmosferze, będzie można wysłuchać prelegentów oraz wymienić się doświadczeniami.

Prelegentami będą:  nauczyciel danego przedmiotu /mówca motywacyjny wiodący, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, rodzice.

Podczas spotkań pokażemy doradztwo zawodowe w praktyce 10 wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole (chemia, język polski, matematyka, fizyka, biologia, informatyka, plastyka, geografia, wychowanie fizyczne, historia).

Szkoły, których nauczyciele wezmą udział w całym cyklu spotkań otrzymają certyfikat: Szkoła wspierająca wybór zawodu!

Zaczynamy już w październiku 2023 r.


*Spotkania prowadzone będą wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną p.n. „Krakowski Ośrodek Kariery”.


Agnieszka Machała
mail: agnieszka.machala@marr.pl
tel.: 785 059 103

SPOTKANIE 8: I PLASTYK jest doradcą zawodowym?!

TERMIN: 17.04.2024 r.
CZAS: 16:30-18:00
MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams
ODBIORCY: nauczyciele plastyki, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem.

SPOTKANIE: I plastyk jest doradcą zawodowym?!

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli plastyki do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych. Szkoła powinna wspierać uczniów w wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób: doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel plastyki, może pokazywać praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Omawiane zagadnienia:

 • Poznawanie własnych zasobów na lekcjach plastyki w szkole podstawowej.
 • Po co uczniom plastyka w liceum ogólnokształcącym?
 • Wsparcie osób z zaburzeniami słuchu oraz z afazją w aktywizacji zawodowej.
 • Zawody deficytowe i zawody przyszłości związane z plastyką.
 • Zawód konserwatora zabytków jako przykład zawodu interdyscyplinarnego.
 • Success story przedsiębiorców.

GOŚCIE:

Grzegorz Mroczek - moderator spotkania

Dyrektor szkoły, nauczyciel, historyk, polonista, doradca zawodowy. Od 2010 roku związany z krakowskimi szkołami. Z zamiłowania podróżnik, entuzjasta literatury faktu oraz dobrego filmu. W pracy zawodowej stawiający na naturalność, rozmowę i otwartość, która sprzyja rozwojowi wyobraźni. Poszukujący najbardziej efektywnych narzędzi i metod pracy z dzieckiem. Autor artykułów o współczesnej dydaktyce historii oraz twórca kanału na platformie YouTube Polonista w sieci.

Jacek Adamczyk

Urodzony w roku 1958 w Bielsku-Białej, matura w I LO im S. Żeromskiego w Bielsku -Białej, absolwent Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987), doktorant Wydziału Zarządzania i Komunikacji Publicznej UJ, tłumacz z języka francuskiego i hiszpańskiego. Praca w instytucjach kultury jak „Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Krakowa – Krakowska Alternatywa” i Fundacja „Akademia Architektury”. Od roku 1996 pracownik Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. M.in. redaktor naczelny pisma „Małopolski Rynek Inwestycyjny” (1997-2008) i „Business in Małopolska” (2017-2018). Realizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, promocji inwestycji i planowania strategicznego w Afryce Zachodniej (Togo, Kamerun), w Kosowie i w Ukrainie.

Autor książek, piosenek, obrazów (wystawy indywidualne: Kraków 2016, 2023, Rabka-Zdrój 2017), laureat III nagrody w konkursie malarskim Miasta Krakowa w roku 2022, pierwszej nagrody w konkursie malarskim i literackim Miasta Krakowa w roku 2023, wyróżnienie w konkursie literackim Instytutu Literatury (2022); odznaczony: „Zasłużony Działacz Kultury”, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Wolności i Solidarności, członek Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Krakowskiej. Inne zainteresowania: turystyka górska, nurkowanie, surfing, badminton i narciarstwo.

Konrad Fleszar

Absolwent studiów inżynierskich oraz magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie na kierunku Architektura. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Art&Design o specjalizacji Design. Obecnie student Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zainteresowania projektowe oraz problematyka badawcza, którą porusza dotyczą: biomimetyki, biodesignu, bioarta, projektowania alternatywne, projektowania zrównoważonego, projektowania oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Założyciel pracowni projektowej COBA. Architekt, projektant rozwiązań proekologicznych, grafik. W swoich dotychczasowych projektach zajmował się relacją człowieka z roślinami. Finalista konkursu Dyplom Roku Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 2020 im. Zbyszka Zawistowskiego.

Beata Futro

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (polonistyka) oraz dwóch wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Malarstwa w pracowni J. Nowosielskiego i Grafiki w pracowni miedziorytu S. Wejmana). Stale aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych kursach i studiach podyplomowych.

Ukończyła m. in. Arteterapię, Muzykę, Oligofrenopedagogikę i Logopedię oraz Historię, WOS i Edukację techniczną. W swojej pracy dydaktycznej nauczyciela przedmiotowego wykorzystuje zdobyte wykształcenie posługując się głównie metodologią STEAM, gdyż pozwala ona połączyć nauczanie nauk ścisłych, humanistycznych oraz artystycznych, rozwija logiczne myślenie i kreatywność oraz przyczynia się do aktywnego uczestnictwa uczniów w lekcjach.

Katarzyna Korczyńska

Jestem nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie, a od 10 lat także szkolnym doradcą zawodowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie, gdzie kształci się młodzież z wadą słuchu oraz afazją. Poznałam potrzeby i obawy związane z wyborem dalszej kariery edukacyjno – zawodowej moich uczniów i dlatego staram się profesjonalnie wspierać ich w tym zakresie. Jestem otwarta na nowe metody, formy pracy i rozwój własnych kwalifikacji – brałam aktywny udział w realizacji międzynarodowych projektów Erasmus+ „Better support, better options” oraz „Make it work: supporting D/deaf young people into work,” których celem było opracowanie szeregu materiałów dla młodych osób G/głuchych wkraczających na rynek pracy.

Anna Kubieniec

Doradca zawodowy w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery. Z wykształcenia mgr inż.leśnictwa oraz logopeda. Niepoprawna optymistka, wizjonerka wierząca w metodę “podaj dalej”. Dusza artystyczna, relaksuje się podczas wykonywania rękodzieła z mchu, sznurka, drewna, kamienia. Uwielbia ruch, kontakt z naturą i z drugim człowiekiem. Współautorka i koordynatorka projektu “Kuźnia Zawodowców” w SPPP pn KOK.”

Bogusław Maślak

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu – kierunek tkactwo, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną – kierunek wychowanie plastyczne. Ponad dwadzieścia pięć lat zajmowałem się konserwacją zabytków. Prowadziłem prace renowacyjne z zakresu: malarstwa ściennego, rzeźby w drewnie i kamieniu, pozłotnictwa, elewacji zabytkowych budynków. Jako nauczyciel pracowałem w Szkołach Podstawowych i w Liceum. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 95 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4.

Dominika Sarkowicz

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (specjalizacja: konserwacja malarstwa) Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; 2019 r. uzyskanie tytułu doktora sztuki na tym samym wydziale. Od 2000 roku zatrudniona w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach, od 2019 r. kierownik pracowni. Zawodowo zajmuje się konserwacją i badaniami dziewiętnastowiecznego malarstwa polskiego oraz konserwacją prewencyjną w odniesieniu do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie  (Oddział Sukiennice).

Galeria

SPOTKANIE 7: I INFORMATYK jest doradcą zawodowym?!

TERMIN: 20.03.2024 r.
CZAS: 16:30-18:00
MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams
ODBIORCY: nauczyciele informatyki, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem.

SPOTKANIE: I informatyk jest doradcą zawodowym?!

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli informatyki do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych. Szkoła powinna wspierać uczniów
w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób: doradcy zawodowego, pedagoga
i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel,
a zatem i nauczyciel informatyki, może pokazywać praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Omawiane zagadnienia:

 • Wiedza informatyczna i kompetencje cyfrowe licealistów podstawą planowania dalszej edukacji i kariery.
 • AI i Canva w doradztwie zawodowym: możliwości i wyzwania – z doświadczeń kreatora Canvy.
 • Wsparcie technologii w codziennym życiu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Aktywizacja zawodowa uczniów Niewidomych i Słabowidzących.
 • Zawody deficytowe i zawody przyszłości związane z informatyką.
 • Success story przedsiębiorców.

GOŚCIE:

Mariola Kozak – moderator spotkania

Nauczyciel konsultant MCDN ds. nauczania języka polskiego i doradztwa zawodowego. Koordynator wspomagania szkół, koordynator sieci współpracy i samokształcenia, instruktor Programu wychowawczego „Golden Five”, instruktor Programu profilaktycznego „Falochron”, współorganizator wszystkich trzech edycji Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Wcześniej: nauczyciel języka polskiego, szkolny  doradca zawodowy.

Jacek Kaczor

Dyrektor I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, nauczyciel informatyki, nauczyciel akademicki AGH. Absolwent Politechniki Krakowskiej: Automatyka i Robotyka, Uniwersytetu Jagiellońskiego: informatyka. Odbywał staże zagraniczne na Uniwersytecie Technicznym Żylina (Słowacja), Uniwersytecie Technicznym w Warnie (Bułgaria) i Uniwersytecie Technicznym w Pradze (Czechy). Ukończył m.in. kurs obsługi baz danych DB2 IBM i szkolenie w zakresie administracji serwerem i sieciami APPLE Macintosh.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu komputerowego wspomagania procesów technologicznych, nauczania informatyki, programu nauczania, innowacji pedagogicznych i wykorzystania platform edukacyjnych w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. W latach 2020-2021 ekspert Komisji Europejskiej w ramach sieci ekspertów ds. uznawania efektów uczenia się za granicą w ogólnokształcących szkołach średnich.

Sławomir Kumka

Doświadczony profesjonalista o ponad 25-letnim doświadczeniu w branży informatycznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku informatyka oraz posiada tytuł Master of Business Administration (Executive MBA) zdobyty na Uniwersytecie Warwick w Birmingham, Wielka Brytania.

Od 2010 roku Sławek pracuje w IBM, gdzie obecnie jest Dyrektorem Laboratorium Oprogramowania IBM w Krakowie oraz Globalnym Dyrektorem Generalnym ds. rozwoju oprogramowania jednego z flagowych produktów IBM. Jego pasją jest budowanie zespołów i dostarczanie rozwiązań, które usprawniają życie i pracę ludzi, a także edukacja – szczególnie wśród młodzieży.

Beata Nowakowska

Doradca zawodowy, coach kariery, trener rozwoju osobistego. Ukończyła podyplomowe „Międzynarodowe studia coachingowe” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jasińskiego w Krakowie i od tego momentu wierzy w słowa, które wypowiedział Napoleon Hill „Jesteś w stanie osiągnąć wszystko, jeśli tylko uwierzysz, że jesteś w stanie to zrobić!” . Wszystko co potrzebujemy do zmiany, mamy w sobie i ta cudowna prawda, tak prosta i tak prawdziwa, sprawdziła się w jej życiu osobistym. Zmiana blokujących przekonań, może być początkiem  wyjścia z impasu, odnalezienia swojej wewnętrznej MOCY  i  skutecznego pokonania trudności w dążeniu do celu.

Od sześciu lat pomaga młodzieży podejmować trafne decyzje związane z wyborem ścieżki  edukacyjno – zawodowej. Pracując w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  pn. Krakowski Ośrodek Kariery rozwinęła swoją kreatywność tworząc projekty dla młodzieży. Od dwóch lat we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie realizuje autorski projekt adresowany  do młodzieży szkół technicznych, który nosi tytuł  „Startuj po marzenia, stwórz swój start-up”. Pracuje także jako doradca zawodowy w jednym z krakowskich liceów, gdzie prowadzi warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Wychodzi bowiem z założenia, że jedyną drogą do odnalezienie się na rynku pracy jest wyposażanie młodych ludzi w meta kompetencje przydatne w każdej pracy takie jak:  samodzielność, odpowiedzialność za własne decyzje i wzmacnianie swojego potencjału.

Bartosz Pac

Pracę zaczynałem w 2009 roku jako nauczyciel informatyki i nie wiedziałem wtedy, dokąd ten zawód mnie zaprowadzi. Wiedziałem jedynie, że będzie to moja droga rozwoju. Szybko zacząłem uczyć przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk, zostałem egzaminatorem OKE w tej dziedzinie, a także egzaminatorem ECD i członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Z krakowskim TEB Edukacja jestem związany od 2015 roku. W ubiegłym roku osiągnąłem stopień nauczyciela mianowanego. Jestem także autorem programu zajęć edukacyjnych “Technologie chmurowe Microsoft”, który od września 2020 roku został wprowadzony do zajęć we wszystkich oddziałach TEB Edukacja w Polsce.

W tym czasie byłem wychowawcą 6 klas uczniów i był to dla mnie prawdziwy egzamin. Chciałem być dobrym liderem; pełnym empatii, zaangażowania, otwarcia na uczniów z perspektywy przyjaciela, ale też mądrego mentora, który nie zrazi ich do siebie, a zyska akceptację; będzie kompanem do dyskusji, do rozwiania wątpliwości, do łatwiejszego wchodzenia w dorosłość. I okazało się, że jest to możliwe. Czasem przychodzi to łatwiej, czasem trudniej, ale jest do osiągnięcia. Obserwuję to nie tylko z moimi wychowankami, ale także z uczniami pozostałych klas. W takiej atmosferze zarówno przekazywanie wiedzy, jak też wypełnianie wszystkich pozostałych obowiązków, jest efektywniejsze dla każdej ze stron.

Joanna Rzońca

Nauczyciel w IV LO w Krakowie, wykładowca w Instytucie Socjologii UJ na kierunku „Społeczeństwo cyfrowe” – prowadzenie zajęć: Marka osobista w mediach społecznościowych i Edukacja zdalna dorosłych. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, kulturoznawca w specjalności filmoznawca. Ukończyła stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, andragogika oraz tutoring i coaching w edukacji.

Autorka książki: „Kultura codzienna dwudziestolecia” (2024), współautorka książki oraz projektantka okładki: „Szkoła wartości. Wykłady dla nauczycieli i lekcje dla uczniów” (2024), autorka kilkudziesięciu  publikacji w tomach zbiorowych i czasopismach.

Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako mentorka kursów e-learningowych dla nauczycieli, trzykrotnie pełniła funkcję  konsultanta Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, była doradcą metodycznym w MCDN Ośrodek w Krakowie.  Od 2021 roku pracuje dla platformy Canva jako  Canva Creator.

Kamil Wiśniewski

Jestem inżynierem robotyki z kilkuletnim doświadczeniem jako programista w międzynarodowych projektach przemysłowych. Od półtora roku prowadzę w Krakowie Akademię Robotyki GO4Robot w której przekazuję swoją wiedzę oraz pasję do technologii. Podczas prowadzonych warsztatów staram się zachęcić dzieci i młodzież do rozwoju kreatywności oraz logicznego myślenia. W wolnych chwilach uwielbiam relaks z dobrą książką oraz podróże i poznawanie nowych kultur.

Sylwia Ziarnik

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej (UP im. KEN) oraz pedagogiki (Uniwersytet Jagielloński). Ukończyłam także administrację publiczną w formie studiów podyplomowych  (Uniwersytet Jagielloński). Aktualnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku Koordynator i Audytor Dostępności (AGH). Pracowałam w kilku organizacjach pozarządowych, m. in. Polskim Związku Niewidomych, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR i Fundacji Szansa dla Niewidomych. Zajmowałam się tam realizacją projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami). Aktualnie pracuję w Centrum Nauki i Zmysłów WOMAI. Oprowadzam zwiedzających po wystawie “W stronę ciemności”, opowiadając o świecie osób niewidomych i słabowidzących, a także edukując, m.in. o prawidłowych formach pomocy. Od czasu do czasu piszę artykuły do miesięcznika “Help”. Interesują mnie zagadnienia dotyczące rehabilitacji społeczno- zawodowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Od urodzenia jestem osobą z niepełnosprawnością wzroku.

SPOTKANIE 6: I MATEMATYK jest doradcą zawodowym?!

TERMIN: 28.02.2024 r.
CZAS: 16:30-18:00
MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams
ODBIORCY: nauczyciele matematyki, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem

SPOTKANIE: I matematyk jest doradcą zawodowym?!

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli matematyki do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych. Szkoła powinna wspierać uczniów
w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób: doradcy zawodowego, pedagoga
i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel matematyki, może pokazywać praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Omawiane zagadnienia:

 • Planowanie własnego rozwoju z matematyką w roli głównej.
 • Matematyka w kuchni i w banku, czyli zastosowanie matematycznej wiedzy na co dzień.
 • Jak funkcjonują uczniowie z dyskalkulią i jak ich wspierać.
 • Zawody deficytowe i zawody przyszłości związane z matematyką.
 • Success story przedsiębiorców.

GOŚCIE:

Grzegorz Mroczek - moderator spotkania

Dyrektor szkoły, nauczyciel, historyk, polonista, doradca zawodowy. Od 2010 roku związany z krakowskimi szkołami. Z zamiłowania podróżnik, entuzjasta literatury faktu oraz dobrego filmu. W pracy zawodowej stawiający na naturalność, rozmowę i otwartość, która sprzyja rozwojowi wyobraźni. Poszukujący najbardziej efektywnych narzędzi i metod pracy z dzieckiem. Autor artykułów o współczesnej dydaktyce historii oraz twórca kanału na platformie Youtube Polonista w sieci.

Robert Berger

Przedsiębiorca, pasjonat matematyki z ponad 12 letnim doświadczeniem dzielący się z uczniami w szkołach wiedzą i swoją historią. Absolwent AGH w Krakowie oraz twórca kanału youtube i serii:

 • “Po co mi ta matematyka w życiu”
 • “Matma w praktyce”
 • “Matma + sport = łączymy aktywność fizyczną i umysłową”

Współtwórca 2 książek: “Algorytm osobisty” oraz “Historie Prawdziwych Polskich Przedsiębiorców”. Członek Rady Zarządu Fundacji imienia Profesora Kazimierza Bartla, której celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jacek Dębowski

Jestem absolwentem Wydziału Matematyki Stosowanej AGH.  Podczas studiów zdobyłem brązowy i srebrny medal na akademickiej internetowej olimpiadzie matematycznej. Zdobyłem wyróżnienie w konkursie na najlepszą teoretyczną pracę magisterską oraz jestem laureatem nagrody im. Eugeniusza Fidelisa dla młodych matematyków. Poza działalnością naukową jestem zaangażowany w działalność  pedagogiczną. Aktualnie pracuję w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2
oraz prowadzę prywatną działalność edukacyjną.

Anna Goś

Pedagog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną (także w kierunku dyskalkulii) uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach terapii pedagogicznej. Wspiera młodzież w planowaniu kariery  edukacyjno-zawodowej poprzez konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe. Prywatnie – miłośniczka gór, lasu, książek i kotów

Grzegorz Jasiński

Pasjonat edukacji, przedsiębiorca, społecznik. Z wykształcenia informatyk, ekonomista i muzyk. Od 15 lat kieruje projektami edukacyjnymi i badawczymi, tworzy innowacyjne projekty edukacyjne, współtworzy programy nauczania, a także jest aktywny jako trener głównie w zakresie zarządzania projektami, przedsiębiorczości i analiz finansowych (zrealizowanych kilka tysięcy godzin szkoleniowych). W firmach, które współtworzył, pracuje obecnie ponad 150 osób. Doradza firmom w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, a także zarządzania roszczeniami.

Marcin Jurczenko

Pedagog, mediator, doradca zawodowy, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”. Pracował w Straży Miejskiej Miasta Krakowa, a także jako pedagog w Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Czarnogórskiej 14 w Krakowie. Pasjonat biegów maratońskich i żeglarstwa.

Iwona Maryniak

Ukończyłam matematykę w 1993 roku na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i jeszcze podczas studiów rozpoczęłam pracę w biurze maklerskim. Po 20 latach pracy w finansach, powróciłam do zawodu nauczyciela. Od 11 lat pracuję jako nauczyciel matematyki w szkole podstawowej i liceum. Uważam, że na naukę i własny rozwój jest zawsze czas, dlatego od marca rozpoczynam studia podyplomowe na SGH w Warszawie (będę chyba najstarszą studentką na roku…) Prywatnie jestem mamą trójki dzieci. W wolnych chwilach lubię dobrą książkę, muzykę, sztukę teatralną. Lubię jazdę na rowerze a w zimie na nartach.

Ewa Wójcik

nauczycielka matematyki, fizyki, szkolny doradca zawodowy, egzaminator maturalny z matematyki i fizyki. Pracuje w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie.

Galeria

SPOTKANIE 5: I GEOGRAF jest doradcą zawodowym?!

TERMIN: 24.01.2024 r.
CZAS: 16:30-18:00
MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams
ODBIORCY: nauczyciele geografii, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem

SPOTKANIE: I geograf jest doradcą zawodowym?!

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli geografii do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych. Szkoła powinna wspierać uczniów w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób: doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel geografii może pokazywać praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Omawiane zagadnienia:

 • Zapotrzebowanie pracodawców na absolwentów studiów geograficznych oraz ich funkcjonowanie w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach.
 • Jak przekonać uczniów do praktycznej roli geografii w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.
 • Innowacyjne wykorzystanie platformy zawodoznawczej w ramach przedmiotu szkolnego – geografii.
 • Jak wspierać uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi w wejściu na rynek pracy.
 • Zawody deficytowe i zawody przyszłości związane z geografią.
 • Success story przedsiębiorców.

GOŚCIE:

Mariola Kozak - moderator spotkania

Nauczyciel konsultant MCDN ds. nauczania języka polskiego i doradztwa zawodowego. Koordynator wspomagania szkół, koordynator sieci współpracy i samokształcenia, instruktor Programu wychowawczego „Golden Five”, instruktor Programu profilaktycznego „Falochron”, współorganizator wszystkich trzech edycji Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Wcześniej: nauczyciel języka polskiego, szkolny  doradca zawodowy.

Jolanta Dusza

mgr psychologii, praktyk w zakresie wprowadzania osób z niepełnosprawnością na rynek pracy. Od 17 lat trenerka pracy, doradczyni zawodowa w projektach aktywizacji społecznej i zawodowej realizowanych ze środków PFRON oraz Funduszy Europejskich. Od 10 lat pracuje w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR. Współpracuje z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością oraz z firmami szkoleniowymi w celu podnoszenia kwalifikacji uczestników projektów. Zwraca uwagę na ważność relacji w poradnictwie zawodowym. Jako swoje główne atuty uważa wrażliwość i zindywidualizowane podejście do każdej osoby.

Marta Jurowicz

Doradca zawodowy w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i edukacji, a szczególnie w rekrutacji, szkoleniach i motywowaniu. Pracowała m.in. jako kierownik promocji i reklamy, coach, trener, nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum o różnych specjalnościach, m.in. Technik Ekonomista i Technik Organizacji Turystyki. Z pasją wspiera młodzież oraz osoby dorosłe w rozwoju, odkrywaniu swoich talentów i wyborze odpowiedniej drogi edukacyjno-zawodowej.

Ewa Kramarz

Od 2 lat zawodowo związana z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR jako trener pracy w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.  Z wykształcenia – magister politologii oraz magister administracji sądowej. W swojej pracy zajmuje się głównie pomocą osobom z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia, budowaniem ich ścieżki zawodowej oraz wprowadzaniem podopiecznych Fundacji na rynek pracy. Doskonale rozumiejąca potrzeby zawodowe osób z niepełnosprawnością ruchową z własnego doświadczenia. Prywatnie – żona; posiadaczka psa, czynnie udzielająca się w akcjach pomocy zwierzętom w schroniskach.  Hobbistycznie zajmuje się renowacją starych mebli.

Danuta Piróg

Doktor habilitowany, Profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierownik projektu badawczego w zakresie dyscyplin: Polityka Regionalna, Polityka Społeczna i Demografia, finansowanego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   na temat: „Absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podręczników szkolnych (geografia).

Renata Rettinger

Doktor, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku geografia, długoletni nauczyciel akademicki w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek komisji Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.Długoletni nauczyciel geografii w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Krakowie. Zainteresowania badawcze to kierunki rozwoju regionów turystycznych na świecie. Prywatnie pasjonatka podróży, fotografii i renowacji starych mebli.

Jolanta Rokosz

Magister prawa, UJ, 30 – letni staż pracy na lotnisku w Krakowie – Balicach na stanowiskach: Kierownik Biura Zarządu, Kierownik Działu Obsługi Terminali i aktualnie Kierownika Centrum Edukacji Lotniczej. Pomysłodawczyni i organizatorka Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport, służby Need Help/Potrzebujesz Pomocy, Informacji Lotniskowej, programu pomocy osobom niepełnosprawnym; wykładowca na Politechnice Krakowskiej; organizator i nauczyciel przedmiotu technik eksploatacji portów i terminali oraz autorka planu nauczania; autorka artykułów specjalistycznych do czasopisma „Lotniska”; pomysłodawczyni projektu platformy zawodoznawczej w lotnictwie. Inicjatorka współpracy z krakowskimi uczelniami, start-up-ami, studentami. Podróżniczka, przyjaciółka dzieci i młodzieży, pasjonatka w dziedzinie lotnictwa i turystyki, miłośniczka zwierząt, fanka wszelkiego rodzaju sportów rekreacyjnych, ciekawa świata, ludzi i wydarzeń.

Tomasz Zajączkowski

Mam na imię Tomek ale mówią o mnie “CezveMan” bo kolekcjonuję cezve. Popularyzuje astronomię w szkołach i przedszkolach. Zwiedziłem dość solidnie 33 kraje. Słucham dużo muzyki. Lubię majsterkować i odnawiać stare rzeczy. Jestem dyplomowanym mistrzem dekarstwa.
Moją karierę zawodową i ciekawe życie zawdzięczam w dużej mierze mojemu nauczycielowi, który do dziś jest moim przyjacielem.
To On pomógł mi uwierzyć w siebie.
Chcę o tym opowiedzieć przy kawie.
Osobiście Państwu ją zaparzę.
Będzie kosmicznie i pięknie.
Cieszę się na nasze spotkanie.

Michał Zatorski

Doradca metodyczny ds. geografii w MCDN, nauczyciel geografii, a także przyrody i przedmiotów zawodowych z obszaru turystycznego. Przewodnik górski i pilot wycieczek specjalizujący się w krajach karpackich i bałkańskich, podczas swoich podróży odwiedził i poznał wszystkie kraje bałkańskie. Naukowo zajmuje się także geomorfologią strukturalną, geoochroną, geoturystyką i waloryzacją środowiska abiotycznego. W swojej pracy zawodowej aktywnie zajmuje się edukacją terenową, ekologiczną i architektoniczno-urbanistyczną, w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju.

Galeria

SPOTKANIE 4: I CHEMIK jest doradcą zawodowym?!

TERMIN: 13.12.2023 r
CZAS: 16:30-18:00
MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams
ODBIORCY: nauczyciele chemii, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem

SPOTKANIE: I chemik jest doradcą zawodowym?!

Celem seminarium jest zainspirowanie nauczycieli chemii do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych. Szkoła powinna wspierać uczniów w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób: doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów. Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel chemii może pokazywać praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Omawiane zagadnienia:

 • Chemia w szkole podstawowej i wokół nas!
 • O korzyściach, jakie wynikają z uczenia się chemii w liceum – w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Jak wspierać uczniów z FAS – czyli płodowym zespołem alkoholowym w wyborze ścieżki edukacyjno – zawodowej?
 • Zawody deficytowe i zawody przyszłości związane z chemią.
 • Success story absolwentów chemii.

GOŚCIE:

Grzegorz Mroczek - moderator spotkania

Dyrektor szkoły, nauczyciel, polonista, historyk, doradca zawodowy. Od 2010 roku związany z krakowskimi szkołami. Z zamiłowania podróżnik, entuzjasta literatury faktu oraz dobrego filmu. W pracy zawodowej stawiający na naturalność, rozmowę i otwartość, która sprzyja rozwojowi wyobraźni. Poszukujący najbardziej efektywnych narzędzi i metod pracy z dzieckiem. Autor artykułów o współczesnej dydaktyce historii oraz twórca kanału na platformie Youtube Polonista w sieci.

Bożena Cabaj-Miciak

mgr chemii; absolwentka UJ. Nauczyciel dyplomowany z 45-cio letnim stażem w zawodzie. W trakcie pracy współpracowałam m. in. z Kuratorium Oświaty przy organizacji Małopolskiego Konkursu Chemicznego, z Polskim Towarzystwem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych za co otrzymałam liczne nagrody i wyróżnienia, m. in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal KEN, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, wyróżnienie im. Zofii Matysikowej za popularyzację wiedzy chemicznej. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Gospodarki Bydgoszczy na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli chemii z zakresu metodyki eksperymentu chemicznego i dydaktyki chemii.

Karol Dudek-Różycki

Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednego z krakowskich liceów, doradca metodyczny ds. chemii szkół ponadpodstawowych: powiat krakowski i Miasto Kraków. Popularyzator chemii. Autor prac naukowych w zakresie dydaktyki chemii, repetytoriów oraz licznych zbiorów zadań i opracowań dla uczniów, i nauczycieli. Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, nauczyciel w „Szkole z TVP”, od lat związany z ruchem olimpijskim, zwolennik egzaminów zewnętrznych oraz propagator idei Nauczycielskiego Egzaminu Krajowego.

Piotr Kmiecik

Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH Kraków oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania matematyki, muzyki i plastyki, od 2014 roku związany z krakowskimi szkołami średnimi, obecnie nauczyciel chemii w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, egzaminator OKE, miłośnik i pasjonat muzyki organowej, od 15 lat organista Parafii Strumiany k/ Wieliczki.

Katarzyna Kutek-Sładek

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna doradca zawodowy, certyfikowany Logoterapeuta według szkoły psychoterapeutycznej E.V. Frankla (specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noopsychoterapia), pedagog specjalny, logopeda, zastępca dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery.
Pracuję głównie z osobami z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kierując się w swojej pracy mottem SOL “sol omnibus lucet” – słońce świeci wszystkim.

Ewa Rzepecka

mgr chemii; absolwentka UJ. Nauczyciel dyplomowany z 21- letnim stażem w zawodzie. W trakcie pracy współpracowałam m. in. z Kuratorium Oświaty przy organizacji Małopolskiego Konkursu Chemicznego, z Polskim Towarzystwem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, realizowałam projekt unijny „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Gospodarki Bydgoszczy na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli chemii z zakresu metodyki eksperymentu chemicznego i dydaktyki chemii.

SPOTKANIE 3: I BIOLOG jest doradcą zawodowym?!

TERMIN: 29.11.2023 r
CZAS: 16:30-18:00
MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams
ODBIORCY: nauczyciele przyrody i biologii, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem

SPOTKANIE: I biolog jest doradcą zawodowym?!

Szkoła powinna wspierać uczniów w  wyborach edukacyjno-zawodowych. Jest to zadanie wieloaspektowe. Dla jego prawidłowej realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu osób:  doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów.

Każdy nauczyciel, a zatem i nauczyciel biologii może pokazywać praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w kontekście przyszłej ścieżki zawodowej uczniów.

Omawiane zagadnienia:

 • Lekcje biologii w szkole podstawowej okazją do rozpoznawania predyspozycji i poznawania zawodów;
 • O tym, jak w szkolnej praktyce nauczyciel biologii pokazuje możliwości, inspiruje do szukania powiązań, zachęca do odkrywania wiedzy międzyprzedmiotowej;
 • Doradztwo zawodowe a neurobiologia mózgu; jak funkcjonują uczniowie ze spektrum autyzmu i jak wspierać ich w wyborze zawodu i wejściu na rynek pracy;
 • Zawody deficytowe i zawody przyszłości związane z biologią;
 • Success story absolwentów biologii – przedsiębiorców.

GOŚCIE:

Katarzyna Kutek-Sładek

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna doradca zawodowy, certyfikowany Logoterapeuta według szkoły psychoterapeutycznej E.V. Frankla (specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noopsychoterapia), pedagog specjalny, logopeda, zastępca dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery.
Pracuję głównie z osobami z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kierując się w swojej pracy mottem SOL “sol omnibus lucet” – słońce świeci wszystkim.

Anna Ludwik

Doktor, dydaktyk, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z mediacją i komunikacją wiedzy, nauczyciel biologii i chemii szkół podstawowych oraz średnich, logopeda, trener umiejętności społecznych, wieloletni opiekun praktyk studenckich z zakresu biologii oraz przyrody, autor publikacji interdyscyplinarnych.

Marcin Purchałka

Doktor nauk medycznych, nauczyciel biologii, egzaminator OKE, od 2021 roku dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, adiunkt na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii, a przede wszystkim pasjonat biologii i dydaktyki. Studia biologiczne ukończył w 2009 roku i od razu rozpoczął swoją przygodę z dydaktyką, którą łączył z realizacją pracy doktorskiej, którą zrealizował w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Absolwent kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in. analityki medycznej, chemii, czy zarządzania w oświacie. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych z zakresu biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W pracy dydaktycznej stawia na relacje z uczniami i pokazanie, że biologię należy zrozumieć, ale nie trzeba się jej uczyć na pamięć. Przez wiele lat pracy w szkole łączył funkcje wicedyrektora szkoły, wychowawcy oraz nauczyciela biologii i chemii.

Tomasz Stoch

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowując pracę dyplomową brodził po kolana w wodzie szukając schematu rozmieszczenia gatunków jętek (Ephemeroptera) w górskich potokach. Od czternastu lat odnajduje rozwiązania dla wyzwań na pograniczu kilku zróżnicowanych środowisk: budowlanego, technicznego, prawnego, ekonomicznego, psychologicznego i społecznego. Zajmuje się zarządzeniem nieruchomościami komercyjnymi. Dozgonny dłużnik harcerskiej metody wychowawczej, były instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Kinga Wierzbicka

Doktor, nauczyciel doradca metodyczny ds. biologii i przyrody szkół podstawowych, MCDN OK. Doktor nauk biologicznych. Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci. Autorka publikacji z zakresu ekologii i dydaktyki biologii.

Galeria

SPOTKANIE 2: I WUEFISTA jest doradcą zawodowym?!

TERMIN: 08.11.2023 r.
CZAS: 16:30-18:00
MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams
ODBIORCY: nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy oraz inni zainteresowani tematem

SPOTKANIE: I wuefista jest doradcą zawodowym?!

Po krótkim powitaniu i przypomnieniu celu całego cyklu: Odczarowujemy doradztwo zawodowe, w tym drugiego warsztatu oraz przedstawieniu przybyłych gości porozmawiamy o elementach doradztwa zawodowego przy okazji wychowania fizycznego, koncentrując się na następujących zagadnieniach:

 • Wychowanie fizyczne jako przedmiot szczególny w szkole i w świadomości ucznia;
 • Edukacja zdrowotna kapitałem na przyszłość i podstawą udanej kariery zawodowej;
 • Łączenie przedmiotu wychowania fizycznego z doradztwem zawodowym na praktycznym przykładzie ogólnopolskiego projektu “Lekcja na stadionie”;
 • Trening zdrowotny jako asystent w planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu decyzji zawodowych;
 • Uświadomienie uczniom potrzeby planowania kariery dwutorowej w kontekście uczniów uzdolnionych, którzy swoją karierę zawodową wiążą tylko i wyłącznie z wyczynowym sportem;
 • Co o dziecku z deficytami w integracji sensorycznej powinien wiedzieć nauczyciel wychowania fizycznego;
 • Wskazówki dla doradców zawodowych pracujących z uczniami posiadającymi deficyty w SI;
 • Success story absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego – przedsiębiorców.

GOŚCIE:

Janusz Łopuch – moderator spotkania

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Nieprzerwanie od 20 lat nauczyciel wychowania fizycznego w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Prywatnie mąż i tata dwóch już pełnoletnich synów Janka i Kuby. Obecnie pracownik Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnym w Wieliczce. Nauczyciel dyplomowany. Wielokrotnie wyróżniony nagrodami Dyrektora Szkół, w których uczył. Sędzia oraz działacz Małopolskiego Związku Bokserskiego. Właściciel firmy eventowej zajmującej się profesjonalnym prowadzeniem, jako konferansjer, spiker czy komentator imprez na terenie całego kraju.  Bardzo dobrze godzi pracę w szkole wraz z zajęciami dodatkowymi i jak wielokrotnie powtarza w szkole pracuje z pasją i pełnym zaangażowanie, a poza nią zarabia i realizuję swoje kolejne pasje. Miał również przyjemność prowadzenia programów telewizyjnych promujących sport oraz serii reklam pokazujących aktywne formy spędzania wolnego czasu. Dzięki miłości do pracy w szkole i prowadzeniu imprez, wakacje ma przez cały rok 😊

Szczepan Badowski

mgr fizjoterapii, technik masażysta, pedagog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, pracujący w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w samorządowym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Od 2016 roku prowadzi własną działalność w ramach fizjoterapii. Nauczyciel przedmiotów medycznych w szkole policealnej.

Z zamiłowania Mors – pływak całoroczny – od 2015 r. członek Krakowskiego Klubu Morsów “Kaloryfer”, koordynator sekcji krwiodawstwa w tymże klubie, honorowy dawca krwi “Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Instruktor Nordic Walking, szkolony przez International Nordic Walking Association.

Bartosz Bieszczanin

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ukończony z tytułem Licencjat. Trener personalny oraz trener przygotowania motorycznego. Współzałożyciel studia treningowego Rock That Body. Kierownik regionalny w firmie sprzątającej.

Paulina Bieszczanin

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ukończony z tytułem Magister. Trener personalny oraz instruktor fitness. Właściciel studia treningowego Rock That Body w Krakowie.

Agata Chudzikiewicz

Doradca zawodowy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery, szkoleniowiec i trener e-learningu. Koordynator ogólnopolskiego projektu dla uczniów “Lekcje doradztwa zawodowego na stadionie”, instruktor Fitness i Pilates.

Tomasz Dudek

Nauczyciel doradca metodyczny MCDN, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, dyplomowany manager sportu, trener piłki nożnej i lekkoatletyki.

Marcin Marek

Człowiek oddany swojej pasji, któremu ogromną radość przynosi prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, trenowanie i podnoszenie własnych umiejętności. Uśmiechnięty, radosny, pełen optymizmu na lepsze jutro.

Kierując się mottami: “Nie siła tworzy człowieka, lecz człowiek siłę”, “Najtrudniejsza walka to walka z samym sobą”.

Oprócz prowadzenia zajęć, hobbistycznie komentator imprez sportowych m.in. Commandosik (bieg z przeszkodami dla dzieci), Bieg Marzanny oraz biegacz (maratończyk), a na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego.

Arkadiusz Myśliwiec

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, z wieloletnim doświadczeniem jako trener piłki nożnej, pływania, snowboardu oraz nauczyciel wychowania fizycznego. Swoją przygodę ze sportem zapoczątkował jako trener piłki nożnej i koordynator w projekcie „Legia Soccer Schools” w Warszawie. Założyciel firmy Switch on Sport, która organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, m.in. naukę i doskonalenie pływania, treningi piłkarskie, treningi mentalne oraz sportowe zajęcia ogólnorozwojowe. Organizator półkolonii i obozów o tematyce sportowo-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Podczas których dba nie tylko o rozwój umiejętności sportowych, ale także kładzie nacisk na rozwijanie wartości edukacyjnych i społecznych.

Agata Wdowik

Nauczyciel doradca metodyczny MCDN, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu, licencjonowany instruktor ZUMBY, nordic walkingu i turystyki rowerowej. Propagator zdrowego stylu życia.

Galeria

SPOTKANIE 1: I POLONISTA JEST DORADCĄ ZAWODOWYM?!

TERMIN: 11.10.2023
CZAS: 16:30-18:00
MIEJSCE: stacjonarnie w Krakowie, ul. Garbarska 1 (sala Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams
ODBIORCY: nauczyciele języka polskiego, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi, rodzice, przedsiębiorcy

SPOTKANIE: I polonista jest doradcą zawodowym?!
Po krótkim powitaniu i omówieniu celu całego cyklu Odczarowujemy doradztwo zawodowe, w tym pierwszego warsztatu oraz przedstawieniu przybyłych gości przez Prezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., porozmawiamy o elementach doradztwa zawodowego w nauczaniu języka polskiego, koncentrując się na następujących zagadnieniach:

 • Przepisy nakazują a rozum podpowiada – jak realizować doradztwo zawodowe na lekcjach języka polskiego;
 • Okiem praktyka – rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów na lekcjach języka polskiego;
 • Zawody przyszłości – oczywiste i nieoczywiste kompetencje zdobywane na języku polskim;
 • Success story absolwentów filologii polskiej – przedsiębiorców;
 • Możliwości edukacji włączającej dla osób niepłynnie mówiących.

Grzegorz Mroczek - moderator spotkania

Dyrektor szkoły, nauczyciel, polonista, historyk, doradca zawodowy. Od 2010 roku związany z krakowskimi szkołami. Z zamiłowania podróżnik, entuzjasta literatury faktu oraz dobrego filmu. W pracy zawodowej stawiający na naturalność, rozmowę i otwartość, która sprzyja rozwojowi wyobraźni. Poszukujący najbardziej efektywnych narzędzi i metod pracy z dzieckiem. Autor artykułów o współczesnej dydaktyce historii oraz twórca kanału na platformie Youtube Polonista w sieci.

Barbara Bubula

Ur. w Krakowie, mgr filologii polskiej UJ (1986). W latach 1990-2005 radna miasta Krakowa. Od 1994 do 1997 roku członek Zarządu Miasta, współautorka statutu miasta i komisarz pierwszych wyborów do rad dzielnic (1991). W Radzie Miasta zajmowała się budżetem, mieniem komunalnym, kulturą, planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska. Od 1996 do 2003 roku liderka Stowarzyszenia „Samorządny Kraków” i redaktor popularnego tygodnika wydawanego przez to stowarzyszenie. Pracowała w zawodzie nauczyciela, dziennikarza i tłumacza, sprawowała funkcję prezesa spółdzielni mieszkaniowej.

W kadencjach 2005-2007 oraz 2011-2019 poseł na Sejm, aktywna w Komisji Finansów Publicznych oraz wiceprzewodnicząca Komisji Cyfryzacji i Nowoczesnych Technologii. W latach 2007-2010 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 2010-2021 członek Rady Programowej TVP. W latach 2011-2019 wykładowca ekonomiki mediów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Od grudnia 2019 r. do marca 2023 r. Wiceprezes Zarządu MARR SA.

Marta Jurowicz

Doradca zawodowy w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i edukacji, a szczególnie w rekrutacji, szkoleniach i motywowaniu. Pracowała m.in. jako kierownik promocji i reklamy, coach, trener, nauczyciel ekonomicznych przedmiotów zawodowych. Z pasją wspiera młodzież oraz osoby dorosłe w rozwoju, odkrywaniu swoich talentów i wyborze odpowiedniej drogi edukacyjno-zawodowej.

Katarzyna Kałczuga

Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK o specjalności Autoprezentacja i Wystąpienia Publicznie.  Od 14 lat efektywnie i systematycznie inspiruje i dzieli się wiedzą z managerami, sprzedawcami, lokalnymi liderami oraz wszystkimi, którzy chcą doskonalić siebie i swoje umiejętności. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności miękkich, języka w biznesie i komunikacji. Tworzy i realizuje różnorodne projekty rozwojowe. Pomaga firmom w budowaniu komunikacji, udoskonalaniu działów obsługi klienta czy działów sprzedaży. Misjonarka poprawności językowej w biznesie. Prywatnie mama 11 letniej Jagody, wielbicielka teatru, książek i błękitnych, synkopowych nut.

Mariola Kozak

Nauczyciel konsultant MCDN ds. nauczania języka polskiego i doradztwa zawodowego. Koordynator wspomagania szkół, koordynator sieci współpracy i samokształcenia, instruktor Programu wychowawczego „Golden Five”, instruktor Programu profilaktycznego „Falochron”, współorganizator wszystkich trzech edycji Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Wcześniej: nauczyciel języka polskiego, szkolny  doradca zawodowy.

Szymon Strzelichowski

Prezes Zarządu MARR S.A. Ukończył studia z zakresu Nauk o polityce i komunikacji społecznej oraz Zarządzania kadrami. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration. Przez sześć lat doskonalił kompetencje menadżerskie najpierw jako Dyrektor Wydziału w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie jako Dyrektor Generalny Urzędu. Do jego głównych zadań należało zarządzanie funkcjonowaniem, warunkami działania, organizacją pracy podległej jednostki, a także tworzeniem i realizowaniem polityki personalnej.
Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy, zarządzania, finansów, komunikacji, wystąpień publicznych oraz etyki. Na Akademii Sztuki Wojennej zrealizował Wyższy Kurs Obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Od kwietnia 2022 r. w Zarządzie  MARR S.A., najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od marca 2023 r. – Prezes Zarządu.

Beata Suligowska

Pedagog, logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery. Specjalizuje się w terapii osób jąkających się. Wolontariuszka – od lat związana z KLUBEM “J“ przy Fundacji Frogos w Krakowie. Współautorka książki “Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu“. Prowadzi szkolenia dla studentów.

Agata Wójcik

Nauczyciel, doradca metodyczny ds. języka polskiego szkół podstawowych MCDN w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych: bibliotekoznawstwo, pedagogika specjalna, organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej. Propagatorka uczenia się przez całe życie, poszukiwaczka kreatywności w sobie i uczniach, miłośniczka dobrej książki i aromatycznej kawy.

Galeria

Skip to content