ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Szybkie tempo zmian wymaga nieustannego podnoszenie kwalifikacji i pracy nad odpowiednimi kompetencjami – kompetencjami przyszłości. Jesteśmy odpowiedzialni za proces rozwoju własnej kariery zawodowej, ale musimy tego także nauczyć nasze dzieci i dać im szansę na osiągnięcie sukcesu.

Kompetencje rozwija się latami. Jest to proces długotrwały, dlatego tak ważne jest, żeby rozpocząć pracę nad tym procesem jak najwcześniej, wykorzystując wszystkie możliwe czynniki.

W tym procesie rozwoju i wyboru przyszłej drogi zawodowej uczniów, niezbędne jest wsparcie przede wszystkim nauczycieli. To oni, niejednokrotnie pełnią funkcje nie tylko pedagogów, ale także pierwszych doradców zawodowych, którzy mają wpływ na rozwój zainteresowań młodzieży danym przedmiotem. Tym bardziej, że stoi przed nim również zadanie wsparcia w tym zakresie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez nich narzędzi/pomysłów do podjęcia się tej misji.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy cykl spotkań dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców zawodowych, rodziców.

Podczas tych spotkań chcemy pokazać motywatory do nauki poszczególnych przedmiotów obowiązkowych. Chcemy odpowiedzieć na pytania, jakie korzyści płyną z wiedzy, po co ta wiedza, jak można ją wykorzystać w praktyce. Na każdym spotkaniu pojawi się akcent związany z edukacją włączającą. Zaprezentujemy także success story przedsiębiorców – absolwentów określonych kierunków studiów itp.

Spotkania będą odbywać się przez 10 miesięcy (od września 2023 r. – czerwca 2024 r.) z częstotliwością raz w miesiącu – w ostatnią / przedostatnią środę danego miesiąc, w godzinach 16.30 – 18.00 w formule hybrydowej. Będą one mieć charakter podwieczorków, w czasie których przy kawie/herbacie i ciastku, w miłej atmosferze, będzie można wysłuchać prelegentów oraz wymienić się doświadczeniami.

Prelegentami będą:  nauczyciel danego przedmiotu /mówca motywacyjny wiodący, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, rodzice.

Podczas spotkań pokażemy doradztwo zawodowe w praktyce 10 wybranych przedmiotów obowiązkowych w szkole (chemia, język polski, matematyka, fizyka, biologia, informatyka, plastyka, geografia, wychowanie fizyczne, historia).

Szkoły, których nauczyciele wezmą udział w całym cyklu spotkań otrzymają certyfikat: Szkoła wspierająca wybór zawodu!

Zaczynamy już w październiku 2023 r.


*Spotkania prowadzone będą wspólnie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną p.n. „Krakowski Ośrodek Kariery”.


Katarzyna Brzezińska-Karasek
mail: katarzyna.karasek@marr.pl
tel.: 12 417 74 22, 785 110 264

Skip to content