ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Pomoc dla samorządów! Konferencja podsumowująca realizację projektu „GovTech InnoLab”

"GovTech InnoLab" to projekt, który w swoich założeniach miał pomóc samorządom w rozwiązywaniu konkretnych problemów, a także przyczynić się do podniesienia kompetencji pracowników samorządowych.

“GovTech InnoLab” to projekt, który w swoich założeniach miał  pomóc samorządom w rozwiązywaniu konkretnych problemów, a także przyczynić się do podniesienia kompetencji pracowników samorządowych.  Działania projektowe pozwoliły jego uczestnikom na przejście procesu poszukiwania i wdrażania innowacji do usług publicznych.

W trakcie prowadzonych aktywności przyjęto i oceniono 60 wniosków opisujących wyzwania samorządów, które mogłyby zostać zaspokojone innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. 48 samorządów uczestniczących w projekcie otrzymało wsparcie szkoleniowe i doradcze. Opracowano też 48 diagnoz problemów. Był to  efekt wspólnej pracy zespołów samorządowych, ekspertów MARR SA, jak i zewnętrznych specjalistów  z branży innowacji, IT oraz z zakresu PZP.

Do wstępnych konsultacji rynkowych rekomendowano 24 samorządy – na tym etapie samorządy, jako potencjalni zamawiający innowacyjne rozwiązania z rynku mieli możliwość zweryfikowania swoich potrzeb i oczekiwanych funkcjonalności z ofertą innowatorów, którzy są dostawcami tego typu wdrożeń. Po zakończeniu etapu konsultacji, 3 samorządy zdecydowały się na ogłoszenie konkursów.

Wszystkim zaangażowanym w działania projektowe oraz jego uczestnikom bardzo dziękujemy za współpracę.

11 lipca 2023
Skip to content