ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Dla kogo

  Do udziału w projekcie zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu całej Polski. Spośród zgłoszeń do ogólnopolskiego pilotażowego programu wybranych zostanie 48 JST (gmin, powiatów, województw).

  Cel

  podniesienie kompetencji 48 JST w zakresie wdrażania innowacji, (m.in. szkolenia typu Agile, Scrum, doradztwo ekspertów ds. nowych technologii, ICT, smart city, nawiązanie kontaktów z innowatorami)

  przeprowadzenie w JST dialogu technicznego i konkursu PZP (m.in. szkolenia z PZP, doradztwo ekspertów PZP – pomoc w przygotowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu postępowania, udział eksperta w sądzie konkursowym)

  dopasowanie najlepszych rozwiązań technologicznych na rynku lub stworzenie nowych rozwiązań pod indywidualne zapotrzebowanie JST

  Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotażu instrumentów inno_LAB, Pilotaż GovTech inno_LAB.

  Wartość całkowita projektu: 2 499 300,00 zł | Termin zakończenia projektu: 30.05.2023 r.

  Wsparcie

  Otrzymają Państwo

  szkolenia z zakresu technik zwinnych typu Agile, Scrum, w formule wykładowo – warsztatowej, zakończone egzaminem (dla min. 3 osób)

  szkolenia z zakresu dialogu technicznego (wstępnych konsultacji rynkowych) i trybu konkursowego PZP, w formule wykładowo – warsztatowej, zakończone egzaminem (dla min. 3 osób)

  wsparcie ekspertów z zakresu innowacji i PZP w trakcie dialogu technicznego

  wsparcie ekspertów z zakresu innowacji i PZP na etapie organizacji konkursu w trybie PZP i opiekę pokonkursową.

  1. NABÓR JST

  KROK 1

  Złożenie formularza zgłoszeniowego

  KROK 2

  Ocena formalna

  KROK 3

  Ocena merytoryczna

  KROK 4

  Lista rankingowa

  KROK 5

  Podpisanie Umowy z JST

  2. WSPÓŁPRACA Z JST (SZKOLENIA)

  KROK 6

  Spotkania i szkolenia wprowadzające

  KROK 7

  Szkolenie z technik zwinnych + egzamin

  KROK 8

  Szkolenie z dialogu technicznego i trybu konkursowego PZP + egzamin

  3. DIAGNOZA POTRZEB TECHNOLOGICZNYCH I REDEFINICJA WYZWANIA

  Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 36 godz.)

  KROK 9

  Przygotowanie Raportu z diagnozy

  4. DIALOG TECHNICZNY

  Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 96 godz.) i ekspertem PZP (max. 32 godz.)

  KROK 10

  Ogłoszenie dialogu technicznego

  KROK 11

  Przeprowadzenie dialogu technicznego

  KROK 12

  Opracowanie sprawozdania z dialogu technicznego

  5. ORGANIZACJA KONKURSU W TRYBIE PZP

  Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 16 godz.) i ekspertem PZP (max. 33 godz.)

  KROK 13

  Przygotowanie dokumentacji konkursowej

  KROK 14

  Promocja konkursu

  KROK 15

  Przeprowadzanie konkursu na platformie GovTech, w tym udział eksperta w sądzie konkursowym

  6. OPIEKA POKONKURSOWA

  KROK 16

  Dostęp do linii informacyjno-konsultacyjnej

  KROK 17

  Przygotowanie sprawozdania wdrożeniowego

  PLATFORMA GovTech

  Platforma umożliwia przeprowadzenie 2 – etapowego konkursu PZP:

  Aktualności

  X runda: 10.10.2022 – 10.11.2022 r.

  IX runda: 03.10.2022 – 07.10.2022 r.

  VIII runda: 01.09.2022 – 30.09.2022 r.

  VII runda: 08.08.2022 – 31.08.2022 r.

  VI runda: 01.07.2022 – 05.08.2022r.

  V runda: 04.05.2022 – 22.06.2022r.

  IV runda: 01.03.2022 – 30.04.2022 r.

  III runda: 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.

  II runda: 03.01.2022 – 31.01.2022 r.

  I runda: 02.11.2021 – 31.12.2021 r.

  Prezentacja: GovTech_InnoLab_Innowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności

  Nabór X

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w dziesiątej rundzie naboru: pobierz

  Nabór IX

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w dziewiątej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w dziewiątej rundzie naboru: pobierz

  Lista rezerwowa: pobierz

  Nabór VIII

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w ósmej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w ósmej rundzie naboru: pobierz

  Nabór VII

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w siódmej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w siódmej rundzie naboru: pobierz

  Nabór VI

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w szóstej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w szóstej rundzie naboru: pobierz

  Nabór V

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w piątej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w piątej rundzie naboru: pobierz

  Nabór IV

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w czwartej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w czwartej rundzie naboru: pobierz

  Nabór III

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w trzeciej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w trzeciej rundzie naboru: pobierz

  Nabór II

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w drugiej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w drugiej rundzie naboru: pobierz

  Nabór I

  Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w pierwszej rundzie naboru: pobierz

  Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w pierwszej rundzie naboru: pobierz

  Wstępne konsultacje rynkowe - Powiat Krakowski

  W dniu 01.09.2022r. Powiat Krakowski ogłosił wstępne konsultacje rynkowe dot. projektu innowacyjnego: „Stworzenie i wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci aplikacji poświęconej zabytkom położonym na terenie powiatu krakowskiego”. Ogłoszenie wraz z dokumentacją zostało opublikowane na platformie konkursowej GovTech:  https://konkursy.govtech.gov.pl/start/postepowanie/204 oraz na platformie ww. JST: https://portal.smartpzp.pl/spwk/public/postepowanie?postepowanie=32998626

  Termin składania wniosków (zgłoszeń do udziału w konsultacjach) - do 9 września 2022 r. do godz. 12:00.

  Kontakt:

  Chcesz wiedzieć więcej na temat
  Programu dla JST? Skorzystaj z formularza.

  Ewa Dogoda
  tel.785 056 874, e-mail: ewa.dogoda@marr.pl

  Magdalena Szczecina
  tel.785 059 103; e-mail: magdalena.szczecina@marr.pl

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Departament Współpracy Regionalnej
  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

  Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


   Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
   listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
   Klauzula informacyjna: pobierz

   Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotażu instrumentów inno_LAB, Pilotaż GovTech inno_LAB.

   Skip to content