ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

NABÓR DO PROJEKTU ZAKOŃCZONO

govtech ue

Dla kogo

Do udziału w projekcie zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu całej Polski. Spośród zgłoszeń do ogólnopolskiego pilotażowego programu wybranych zostanie 48 JST (gmin, powiatów, województw).

Cel

podniesienie kompetencji 48 JST w zakresie wdrażania innowacji, (m.in. szkolenia typu Agile, Scrum, doradztwo ekspertów ds. nowych technologii, ICT, smart city, nawiązanie kontaktów z innowatorami)

przeprowadzenie w JST dialogu technicznego i konkursu PZP (m.in. szkolenia z PZP, doradztwo ekspertów PZP – pomoc w przygotowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu postępowania, udział eksperta w sądzie konkursowym)

dopasowanie najlepszych rozwiązań technologicznych na rynku lub stworzenie nowych rozwiązań pod indywidualne zapotrzebowanie JST

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotażu instrumentów inno_LAB, Pilotaż GovTech inno_LAB.

Wartość całkowita projektu: 2 499 300,00 zł | Termin zakończenia projektu: 30.05.2023 r.

Wsparcie

Otrzymają Państwo

szkolenia z zakresu technik zwinnych typu Agile, Scrum, w formule wykładowo – warsztatowej, zakończone egzaminem (dla min. 3 osób)

szkolenia z zakresu dialogu technicznego (wstępnych konsultacji rynkowych) i trybu konkursowego PZP, w formule wykładowo – warsztatowej, zakończone egzaminem (dla min. 3 osób)

wsparcie ekspertów z zakresu innowacji i PZP w trakcie dialogu technicznego

wsparcie ekspertów z zakresu innowacji i PZP na etapie organizacji konkursu w trybie PZP i opiekę pokonkursową.

1. NABÓR JST

KROK 1

Złożenie formularza zgłoszeniowego

KROK 2

Ocena formalna

KROK 3

Ocena merytoryczna

KROK 4

Lista rankingowa

KROK 5

Podpisanie Umowy z JST

2. WSPÓŁPRACA Z JST (SZKOLENIA)

KROK 6

Spotkania i szkolenia wprowadzające

KROK 7

Szkolenie z technik zwinnych + egzamin

KROK 8

Szkolenie z dialogu technicznego i trybu konkursowego PZP + egzamin

3. DIAGNOZA POTRZEB TECHNOLOGICZNYCH I REDEFINICJA WYZWANIA

Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 36 godz.)

KROK 9

Przygotowanie Raportu z diagnozy

4. DIALOG TECHNICZNY

Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 96 godz.) i ekspertem PZP (max. 32 godz.)

KROK 10

Ogłoszenie dialogu technicznego

KROK 11

Przeprowadzenie dialogu technicznego

KROK 12

Opracowanie sprawozdania z dialogu technicznego

5. ORGANIZACJA KONKURSU W TRYBIE PZP

Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 16 godz.) i ekspertem PZP (max. 33 godz.)

KROK 13

Przygotowanie dokumentacji konkursowej

KROK 14

Promocja konkursu

KROK 15

Przeprowadzanie konkursu na platformie GovTech, w tym udział eksperta w sądzie konkursowym

6. OPIEKA POKONKURSOWA

KROK 16

Dostęp do linii informacyjno-konsultacyjnej

KROK 17

Przygotowanie sprawozdania wdrożeniowego

PLATFORMA GovTech

Platforma umożliwia przeprowadzenie 2 – etapowego konkursu PZP:

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem Gminy Iwanowice, które dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia Systemu obsługi mieszkańców uwzględniający wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami, a pracownikami Urzędu Gminy Iwanowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Komunikacja wewnątrz Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie dostępna jest na platformie GOVTECH:

https://konkursy.govtech.gov.pl/start/postepowanie/232

oraz na stronie BIP Gminy:

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,2235259,ogloszenie-o-wstepnych-konsultacjach-rynkowych-na-system-obslugi-mieszkancow-uwzgledniajacy-wymiane-.html

X runda: 10.10.2022 – 10.11.2022 r.

IX runda: 03.10.2022 – 07.10.2022 r.

VIII runda: 01.09.2022 – 30.09.2022 r.

VII runda: 08.08.2022 – 31.08.2022 r.

VI runda: 01.07.2022 – 05.08.2022r.

V runda: 04.05.2022 – 22.06.2022r.

IV runda: 01.03.2022 – 30.04.2022 r.

III runda: 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.

II runda: 03.01.2022 – 31.01.2022 r.

I runda: 02.11.2021 – 31.12.2021 r.

Prezentacja: GovTech_InnoLab_Innowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności

Nabór X

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w dziesiątej rundzie naboru: pobierz

Nabór IX

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w dziewiątej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w dziewiątej rundzie naboru: pobierz

Lista rezerwowa: pobierz

Nabór VIII

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w ósmej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w ósmej rundzie naboru: pobierz

Nabór VII

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w siódmej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w siódmej rundzie naboru: pobierz

Nabór VI

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w szóstej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w szóstej rundzie naboru: pobierz

Nabór V

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w piątej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w piątej rundzie naboru: pobierz

Nabór IV

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w czwartej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w czwartej rundzie naboru: pobierz

Nabór III

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w trzeciej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w trzeciej rundzie naboru: pobierz

Nabór II

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w drugiej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w drugiej rundzie naboru: pobierz

Nabór I

Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w pierwszej rundzie naboru: pobierz

Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w pierwszej rundzie naboru: pobierz

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Współpracy Regionalnej
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

Kontakt:

govtech@marr.pl

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotażu instrumentów inno_LAB, Pilotaż GovTech inno_LAB.

Skip to content