ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
  Klauzula informacyjna: pobierz

  Dla kogo

  Do udziału w projekcie zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu całej Polski. Spośród zgłoszeń do ogólnopolskiego pilotażowego programu wybranych zostanie 48 JST (gmin, powiatów, województw).

  Webinarium: "Efektywność energetyczna w samorządach - program dla JST GovTech_InnoLab" z udziałem:

  • S-Labs – oszczędzanie ogrzewania i energii w obiektach, systemy automatyki mieszkaniowej
  • Enalpha – gminy efektywne energetycznie: zielona energia, jak zorganizować klaster energii, alternatywne możliwości wykorzystania odpadów

  03.02.2022 r. godz. 12:00 – 13:00, online ZOOM

   *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzane są jedynie w celu organizacji i prawidłowego przebiegu webinarium. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi.

   *Włączenie kamerki podczas konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez MARR SA utrwalonego w związku z uczestnictwem w webinarium, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu, transmisją on-line i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od MARR SA, w tym w szczególności w zakresie możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich, zaproszenia do wzięcia udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A. Informacje szczegółowe ZGODA MARKETINGOWA – pobierz

   Administrator danych
   Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.), Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl

   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych przejdź

   Potrzebujesz konsultacji zgłoś się do naszego Eksperta:

   tel. 12 617 66 35; e-mail: pawel.szostak@marr.pl, 785 062 117

   Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotażu instrumentów inno_LAB, Pilotaż GovTech inno_LAB.

   Nowoczesny samorząd i administracja przyszłości to wprowadzanie innowacyjnych technologii już dziś!

   Cel:

   podniesienie kompetencji 48 JST w zakresie wdrażania innowacji, (m.in. szkolenia typu Agile, Scrum, doradztwo ekspertów ds. nowych technologii, ICT, smart city, nawiązanie kontaktów z innowatorami)

   przeprowadzenie w JST dialogu technicznego i konkursu PZP (m.in. szkolenia z PZP, doradztwo ekspertów PZP – pomoc w przygotowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu postępowania, udział eksperta w sądzie konkursowym)

   dopasowanie najlepszych rozwiązań technologicznych na rynku lub stworzenie nowych rozwiązań pod indywidualne zapotrzebowanie JST

   Wartość całkowita projektu: 2 499 300,00 zł
   Termin zakończenia projektu: 30.05.2023 r.

   Otrzymają Państwo

   szkolenia z zakresu technik zwinnych typu Agile, Scrum, w formule wykładowo – warsztatowej, zakończone certyfikowanym egzaminem (dla min. 3 osób)

   szkolenia z zakresu dialogu technicznego (wstępnych konsultacji rynkowych) i trybu konkursowego PZP, w formule wykładowo – warsztatowej, zakończone egzaminem (dla min. 3 osób)

   wsparcie ekspertów z zakresu innowacji i PZP w trakcie dialogu technicznego

   wsparcie ekspertów z zakresu innowacji i PZP na etapie organizacji konkursu w trybie PZP i opiekę pokonkursową.

   Wsparciem objęty zostanie Zespół JST czyli 3-5 osób, pełniących poniższe funkcje:
   • osoba odpowiedzialna za merytoryczną realizację zamówienia związanego z WYZWANIEM JST
   • osoba odpowiedzialna za realizację zamówień publicznych w JST
   • osoba decyzyjna w JST

   JST może uzyskać pomoc w formie ww. wsparcia, w maksymalnej wysokości do 50 000 zł.
   Uzyskana pomoc nie ma charakteru pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

   Proces wsparcia

   1. NABÓR JST

   KROK 1

   Złożenie formularza zgłoszeniowego

   KROK 2

   Ocena formalna

   KROK 3

   Ocena merytoryczna

   KROK 4

   Lista rankingowa

   KROK 5

   Podpisanie Umowy z JST

   2. WSPÓŁPRACA Z JST (SZKOLENIA)

   KROK 6

   Spotkania i szkolenia wprowadzające

   KROK 7

   Szkolenie z technik zwinnych + egzamin certyfikujący

   KROK 8

   Szkolenie z dialogu technicznego i trybu konkursowego PZP + egzamin certyfikujący

   3. DIAGNOZA POTRZEB TECHNOLOGICZNYCH I REDEFINICJA WYZWANIA

   Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 36 godz.)

   KROK 9

   Przygotowanie Raportu z diagnozy

   4. DIALOG TECHNICZNY

   Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 96 godz.) i ekspertem PZP (max. 32 godz.)

   KROK 10

   Ogłoszenie dialogu technicznego

   KROK 11

   Przeprowadzenie dialogu technicznego

   KROK 12

   Opracowanie sprawozdania z dialogu technicznego

   5. ORGANIZACJA KONKURSU W TRYBIE PZP

   Współpraca z ekspertem dziedzinowym (max. 16 godz.) i ekspertem PZP (max. 33 godz.)

   KROK 13

   Przygotowanie dokumentacji konkursowej

   KROK 14

   Promocja konkursu

   KROK 15

   Przeprowadzanie konkursu na platformie GovTech, w tym udział eksperta w sądzie konkursowym

   6. OPIEKA POKONKURSOWA

   KROK 16

   Dostęp do linii informacyjno-konsultacyjnej

   KROK 17

   Przygotowanie sprawozdania wdrożeniowego

   PLATFORMA GovTech

   Platforma umożliwia przeprowadzenie 2 – etapowego konkursu PZP:

   Nabór:

   II runda (termin wydłużony): 03.01.2022 r. – 31.01.2022 r.

   Prezentacja: GovTech_InnoLab_Innowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności

   I runda: 02.11.2021 – 31.12.2021 r.

   Lista pozytywnie ocenionych formularzy zgłoszeniowych w pierwszej rundzie naboru.

   Lista złożonych formularzy zgłoszeniowych przez JST w pierwszej rundzie naboru.

   Kontakt:

   Chcesz wiedzieć więcej na temat
   Programu dla JST? Skorzystaj z formularza.

   Romana Toft
   tel. 785 062 117; e-mail: romana.toft@marr.pl

   Magdalena Szczecina
   tel. 785 059 103; e-mail: magdalena.szczecina@marr.pl

   Paweł Szostak
   tel. 12 617 66 35; e-mail: pawel.szostak@marr.pl

   Ewa Dogoda
   tel. 785 056 874, e-mail: ewa.dogoda@marr.pl

   Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu

   31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

   Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.


    Zgadzam się na kontakt telefoniczny lub mailowy. Twoje dane są bezpieczne

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
    listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl
    Klauzula informacyjna: pobierz

    Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotażu instrumentów inno_LAB, Pilotaż GovTech inno_LAB.

    Wielkość czcionki
    Kolory