ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Konferencja:

O uczeniu się na rzecz zrównoważonego rozwoju

13 grudnia 2022 r., godz. 10.00 - 14.50

Temat edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju okazał się dla pracowników firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i wolontariuszy NGO niezwykle interesujący. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci rozmawiali o tym jak my mieszkańcy możemy działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak administracja rządowa czy samorządowa może wspomagać realizację 17 Celów SDG oraz jak w tym temacie radzą sobie polskie przedsiębiorstwa. Startup REBREAD zaprezentował swój pomysł  i rozwiązania problemu marnotrawstwa jedzenia (niesprzedane pieczywo przerabiane jest na wartościowe produkty spożywcze, kosmetyki pielęgnacyjne czy filamenty do druku 3D wykorzystywane do produkcji biodegradowalnych naczyń i sztućców.Rozmawiano  również o idei zero waste, społecznych ogrodach, korzyściach jakie pracodawca i pracownik może odnieść z wolontariatu pracowniczego

Podsumowując spotkanie możemy z całą pewnością stwierdzić , że  edukacja jest kluczowym warunkiem wejścia na drogę zrównoważonego rozwoju oraz fundamentem osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Poszerzając swoje umiejętności i razem możemy  osiągnąć wiele.

10:00 – 10:05

Rozpoczęcie konferencji
Szymon Strzelichowski – Wiceprezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Mieszkaniec / Konsument / Obywatel

10:05 – 10:25

Idea zero waste.
Joanna Kądziołka – Rzeczniczka Prasowa, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

10:25 – 10:45

Świadomy konsument – jak nie dać się nabrać na greenwashing.
Piotr Kwiecień – Dyrektor Generalny, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

10:45 – 11:05

Jak mieszkańcy mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju miast?
Katarzyna Przyjemska-Grzesik – Kierownik Zespołu Kraków w Zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej

11:05 – 11:25

Wolontariat pracowniczy – korzyści, wyzwania, statystyki, przydatne i konieczne kompetencje/umiejętności.
Karol Krzyczkowski – Menedżer projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11:25 – 11:35

Przerwa

Uczelnie / Samorządy / Administracja rządowa

11:35 – 11:55

Jak uczyć o zrównoważonym rozwoju korzystając z platform edukacyjnych?
dr hab. Janusz Reichel – Profesor, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

11:55 – 12:15

Kulturalnie o zrównoważonym rozwoju – rola kultury we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju.
dr Irena Chawrilska – Koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Gdański

12:15 – 12:35

W jaki sposób samorządy mogą wspierać zrównoważoną transformację miast i gmin?
Jacek Tomasz Lelek – Burmistrz, Gmina Stary Sącz

12:35 – 12:55

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych Polaków.
Krzysztof Rydel – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

12:55 – 13:15

Przerwa

Przedsiębiorcy

13:15 – 13:35

Jak edukować pracowników z zakresu SDG/CSR i jak wdrażać u siebie w firmie rozwiązania z tego zakresu?
Katarzyna Gajus-Wyrwicz – Konsultantka ds. CSR, ESG i zrównoważonego biznesu, CSRInfo

13:35 – 13:55

Jak przedsiębiorcy mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju miast?
Agnieszka Rozwadowska – Prezes, Fundacja Carbon Footprint

13:55 – 14:15

Gospodarka Cyrkularna – szansa i wyzwanie dla MSP.
dr Zofia Gródek-Szostak – Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14:15 – 14:45

Rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR w polskich firmach:
– REBREAD – drugie życie pieczywa
Bartłomiej Rak – CEO, Startup REBREAD

– ParkCash – rozwiązania parkingowe
Piotr Nizio – Prezes Zarządu, Startup ParkCash

– SWAPP – zrównoważony system sprzedaży
Szymon Barabasz – CEO & FOUNDER, Startup SWAPP

Zakończenie

14:45 – 14:50

O Radzie Reklamy
Piotr Kwiecień – Dyrektor Generalny, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Moderator: Anna Zych – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Szymon Barabasz

Przedsiębiorca, Co-Founder i zarządzający Swapp! – startup’em pozytywnego wpływu. Orędownik zrównoważonego rozwoju i gospodarek w obiegu zamkniętym. Swoje ponad 10-letnie doświadczenie biznesowe budował realizując projekty z zakresu technologii i marketingu dla takich firm jak Danone, Microsoft, NTT Systems, BAT, Philipiak Milano itp.
W Swapp! zajmuje się rozwojem biznesu oraz krzewieniem idei Reduce, Reuse i Refill. Prywatnie szczęśliwy tata i partner, wegetarianin, entuzjasta życia w zgodzie z naturą i ruchów zero/less waste.

dr Irena Chawrilska

Dyrektorka Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, adiunktka w Zakładzie Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej, lektorka języka polskiego jako obcego, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki, tutorka, redaktorka, egzaminatorka uprawniona do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji podczas Państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, członkini Pracowni Schulzowskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

Zainteresowania badawcze:
kultura (dla) zrównoważonego rozwoju, kultura i literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, bariery komunikacyjne i praktyki kulturowe migrantów, estetyka transmedialności i intermedialności, zjawisko hybrydyczności w kulturze, literatura eksperymentalna, recepcja światowa twórczości Brunona Schulza.

Katarzyna Gajus-Wyrwicz

Konsultantka ds. CSR, ESG i zrównoważonego biznesu. Ekspertka ds. komunikacji i CSR, mająca wieloletnie doświadczenie w budowaniu relacji z interesariuszami oraz przygotowaniu biznesu do zrównoważonego zarządzania. Prowadzi warsztaty, sesje dialogowe, spotkania konsultacyjne z interesariuszami. Opracowuje i wdraża strategie CSR i zrównoważonego rozwoju, przygotowuje raporty danych niefinansowych według międzynarodowych standardów raportowania. Realizowała projekty m.in. dla branży lotniczej, sektora finansowego, sektora budowlanego, sektora energetycznego, jednostek samorządu terytorialnego.
Jako certyfikowana trenerka Green Project Management prowadzi szkolenia B2B ze zrównoważonego zarządzania projektami. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz komunikowania kwestii CSR na kilku uczelniach wyższych na studiach magisterskich, podyplomowych oraz MBA. Absolwentka studiów podyplomowych, m.in. Manager CSR na Collegium Civitas.

dr Zofia Gródek-Szostak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W latach 2011-2013, kierownik Zespołu Polityki Regionalnej w Centrum Transferu Technologii (Politechnika Krakowska); Przewodnicząca Rady Punktów Konsultacyjnych PK KSU oraz Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług (KSU).
Ekspert m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Autorka publikacji dotyczących finansowania inwestycji i badań naukowych z funduszy europejskich, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Joanna Kądziołka

Rzeczniczka prasowa i członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką Festiwalu Zero Waste oraz kampanii edukacyjnej Wrzucam. Nie wyrzucam, postulującej wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Autorka projektu #blisko – map zero waste, stworzonych dla mieszkańców Krakowa (3 nagroda, Climathon 2019 r.). Działa na rzecz wprowadzania w Polsce zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jacek Tomasz Lelek

Polski samorządowiec, menedżer, nauczyciel, działacz sektora NGO, od roku 2012 burmistrz Starego Sącza. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Lesku (1985-89), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1989-95), Studium Podyplomowego Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim (1997-98) oraz studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Menadżer w firmach Optimus S.A. oraz Xtrade S.A. (od 1999 do 2003). Przez lata związany z sektorem organizacji pozarządowych – założył i był prezesem Fundacji Rozwoju Ziem Górskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” (od 2007 do 2011). Obecnie jest członkiem Rady Związku Euroregion Tatry na lata 2019–2022. Wcześniej zasiadał w tym gremium w latach 2015–2016. Od 2018 roku jest przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko-Popradzkich. W latach 2003–2007 piastował stanowisko zastępcy burmistrza Starego Sącza. Po przerwie w latach 2007-2010 wrócił do samorządu i został radnym Rady Miejskiej w Starym Sączu – przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (do 2011). 22 stycznia 2012 roku wybrany na Burmistrza Starego Sącza.

Piotr Nizio

Społecznik i przedsiębiorca. Pasjonuje się nowymi technologiami, które poprawiają jakość życia w wielkim mieście. Współzałożyciel startupu ParkCash, w którym za cel postawił zmianę jakości parkowania w biurowcach i na osiedlach. W ParkCash skutecznie przekonuje duże korporacje do zmian w organizacji wykorzystania parkingów w dobie pracy hybrydowej. Zawodowo specjalizuje się w sprzedaży i marketingu oraz budowaniu kanałów sprzedaży. Społecznie angażował się w projekty skupione wokół Stowarzyszenia WIOSNA (Szlachetna Paczka, Akademia Przyszłości) oraz w projekty religijne (Ekstremalna Droga Krzyżowa, Męska Strona Rzeczywistości). Pasjonat zmiany, budowania zespołów i wspierania ludzi w rozwoju. Absolwent UEK Kraków, Chartered Institute of Marketing oraz Studium Teologii Rodziny.

Katarzyna Przyjemska-Grzesik

Od 6 lat kieruję zespołem „Kraków w zieleni”, którego celem i sensem istnienia jest bycie blisko mieszkańców. Wypełnienie tej misji realizujemy zarówno przez czynny udział w procesach konsultacji, jak i przez szereg działań animacyjnych kierowanych do mieszkańców i realizowanych w zielonych, miejskich plenerach. Moja ulubiona forma działania to praca zespołowa, zwłaszcza gdy ma formułę „burzy mózgów”. Uwielbiam uwalnianie potencjału każdego z uczestników jakie ma miejsce w trakcie takich spotkań. Moim marzeniem jest zaadaptowanie w praktyce idei „miasta wspólnego”. Wierzę gorąco, że tylko w mieście za które współodpowiadamy, będziemy żyli szczęśliwie.

Bartłomiej Rak

Ponad 12 lat doświadczenia w digital marketingu, konsultingu i social media. Założyciel Socjomanii – jednej z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych firm w tworzeniu strategii cyfrowych i digitalizacji usług. Obecnie zaangażowany w rozwijaniu swojego startupu REBREAD, poszukując rozwiązań problemu marnowania chleba.
Ograniczający ślad węglowy i wkurzony krótkowzrocznością globalnych decydentów, minimalista. Od niedawna aspirujący rolnik, który kupił ziemię, by założyć swoją własną hodowlę pleśni jadalnych.

dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ

Dr hab. Janusz Reichel od 2004 roku wykłada na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką etyki biznesu, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej organizacji oraz zarządzaniem strategicznym w organizacjach z różnych sektorów (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych). Uczestniczył, zarówno jako realizator jak i kierownik, w krajowych oraz międzynarodowych projektach edukacyjnych i badawczych. W wielu procedurach udzielania grantów projektowych uczestniczył jako ekspert ewaluator. Członek Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ. Z ramienia UŁ bierze udział w pracach Komitetu Technicznego ds. społecznej odpowiedzialności w Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Jest zaangażowany we współpracę z sektorem organizacji pozarządowych.

Agnieszka Rozwadowska

Dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy S.A. Prezes Zarządu w Carbon Footprint Foundation Członek Rady Nadzorczej w Columbus Energy a.s.

Dyrektor Biura Zarządu i CSR Spółki Columbus Energy S.A – lidera rynku nowoczesnej energetyki w Polsce. Od ponad 7 lat związana z Grupą Columbus; początkowo na stanowiskach operacyjnych, od 5 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. W latach 2019-2021 jako Pełnomocnik Zarządu, a od grudnia 2021 na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu i CSR. Realizuje projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Radą Dyrektorów Spółki, a także otoczeniem Grupy.

Buduje wizerunek spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Realizowała projekty biznesowe, w tym odpowiadała za aktywne doskonalenie procesów organizacji, rozwój nowych produktów i zespołów zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna za relacje ze środowiskiem inwestycyjnym, obszar rynku kapitałowego, nadzoru właścicielskiego i zrównoważony rozwój Grupy Columbus. Inicjator, pomysłodawca, mecenat i kierownik operacyjny pierwszego Raportu Niefinansowego Grupy Columbus w ramach raportowania ESG.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2020 uzyskała tytuł Master of Business Administration. Ukończyła program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus i uzyskała tytuł Lean Black Belt®. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Prezeska Zarządu Carbon Footprint Foundation. Od 2019 roku, czyli od początku zawiązania Fundacji jest odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii, zarządzanie zespołem projektowym, rozwój zasobów ludzkich, realizację kampani społecznych, pozyskiwanie partnerów strategicznych, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy, kontakt z otoczeniem oraz rozwój rozwiązań dla biznesu.

Anna Zych - moderator konferencji

Od prawie 10 lat związana z MARR SA. Zaangażowana w realizację licznych projektów, których wspólnym mianownikiem jest stwarzanie lepszych warunków dla małopolskich przedsiębiorców do rozwoju na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Uczestniczyła w realizacji projektów międzynarodowych, które wspierają wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego. Koordynator firmowy i aktywny uczestnik kampanii miejskiej „Rowerem do pracy” zachęcającej do rezygnacji z samochodów na rzecz ekologicznych jednośladów.

 • Idea zero waste.
  Joanna Kądziołka – Rzeczniczka Prasowa, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
  pobierz

 • Świadomy konsument – jak nie dać się nabrać na greenwashing.
  Piotr Kwiecień – Dyrektor Generalny, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
  pobierz

 • Jak mieszkańcy mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju miast?
  Katarzyna Przyjemska-Grzesik – Kierownik Zespołu Kraków w Zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej
  pobierz

 • Wolontariat pracowniczy – korzyści, wyzwania, statystyki, przydatne i konieczne kompetencje/umiejętności.
  Karol Krzyczkowski – Menedżer projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  pobierz

 • Jak uczyć o zrównoważonym rozwoju korzystając z platform edukacyjnych?
  dr hab. Janusz Reichel – Profesor, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
  pobierz

 • Kulturalnie o zrównoważonym rozwoju – rola kultury we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  dr Irena Chawrilska – Koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Gdański
  pobierz

 • W jaki sposób samorządy mogą wspierać zrównoważoną transformację miast i gmin?
  Jacek Tomasz Lelek – Burmistrz, Gmina Stary Sącz
  pobierz

 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych Polaków.
  Krzysztof Rydel – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  pobierz

 • Jak edukować pracowników z zakresu SDG/CSR i jak wdrażać u siebie w firmie rozwiązania z tego zakresu?
  Katarzyna Gajus-Wyrwicz – Konsultantka ds. CSR, ESG i zrównoważonego biznesu, CSRInfo
  pobierz

 • Jak przedsiębiorcy mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju miast?
  Agnieszka Rozwadowska – Prezes, Fundacja Carbon Footprint
  pobierz

 • Gospodarka Cyrkularna – szansa i wyzwanie dla MSP.
  dr Zofia Gródek-Szostak – Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  pobierz

 • REBREAD – drugie życie pieczywa
  Bartłomiej Rak – CEO, Startup REBREAD
  pobierz

 • ParkCash – rozwiązania parkingowe
  Piotr Nizio – Prezes Zarządu, Startup ParkCash
  pobierz

 • SWAPP – zrównoważony system sprzedaży
  Szymon Barabasz – CEO & FOUNDER, Startup SWAPP
  pobierz

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

Barbara Kuśnierz
tel. +48 12 617 99 12  |  kom: +48 785 210 089
email: barbara.kusnierz@marr.pl

Skip to content