ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
+48 12 617 66 00
ePUAP: /marrsa/SkrytkaESP

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 21 grudnia 2017 roku zawarła umowę ramową na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER”. W dniu 12 marca 2018 roku oferta MARR S.A. została wybrana przez PARP jako najkorzystniejsza na realizację 56 kontroli projektów w regionie południowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (POWER).

Realizacją zamówienia na świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta zajmuje się Regionalna Instytucja Finansująca.

Godziny otwarcia Regionalnej Instytucji Finansującej:

poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00


Dokumenty należy składać na Dziennik Podawczy mieszczący się w pokoju nr 112 na I piętrze.


Kontakt:
Kordylewskiego 11 (piętro II, pok. 208)
31-542 Kraków

e-mail: poig@marr.pl

Skip to content